Fotografija: Ravnateljica Kancijan zahvalila se svima na podršci /Foto: Silvija Kancijan
Galerija
Ravnateljica Kancijan zahvalila se svima na podršci /Foto: Silvija Kancijan

Centar Rudolf Steiner dobio prestižnu plaketu: "Nastojimo svijet učiniti boljim mjestom"

Plaketa je dodijeljena Centru kao socijalnoj ustanovi zbog posebnog doprinosa i značaja u razvoju socijalnih usluga u zajednici te afirmaciji profesije socijalnog radaDARUVAR – Predivne vijesti i prestižno priznanje stigli su jučer u Daruvar.

Naime, Centar Rudolf Steiner Daruvar dobio je povodom Svjetskog dana Socijalnog rada Plaketu Hrvatske udruge socijalnih radnika. Plaketa je dodijeljena Centru kao socijalnoj ustanovi zbog posebnog doprinosa i značaja u razvoju socijalnih usluga u zajednici te afirmaciji profesije socijalnog rada.

Poseban značaj, ali i obveza

- To je uistinu lijepa vijest kako za mene, tako i za ustanovu u kojoj radim. Kao socijalnoj radnici to priznanje za mene ima posebni značaj jer je struka prepoznala rad naše ustanove.

"Kao socijalnoj radnici ovo priznanje za mene ima posebni značaj jer je struka prepoznala rad naše ustanove. Kao ravnateljici dodatnu obvezu da i nadalje Centar bude kvalitetan pružatelj usluga", kazala je Silvija Kancijan/Foto: Silvija Kancijan
"Kao socijalnoj radnici ovo priznanje za mene ima posebni značaj jer je struka prepoznala rad naše ustanove. Kao ravnateljici dodatnu obvezu da i nadalje Centar bude kvalitetan pružatelj usluga", kazala je Silvija Kancijan/Foto: Silvija Kancijan

Centar Rudolf Steiner Daruvar dobio je Plaketu zbog posebnog doprinosa i značaja u razvoju socijalnih usluga u zajednici te afirmaciji profesije socijalnog rada/Foto: Silvija Kancijan
Centar Rudolf Steiner Daruvar dobio je Plaketu zbog posebnog doprinosa i značaja u razvoju socijalnih usluga u zajednici te afirmaciji profesije socijalnog rada/Foto: Silvija Kancijan

Kao ravnateljici dodatnu obvezu da i nadalje Centar bude kvalitetan pružatelj usluga i ponosna što smo u godini kada slavimo 55. obljetnicu rada i postojanja dobili ovo priznanje i što sam dio te priče. Kao što moja draga profesorica dr. Olja Druzić Ljubotina kaže, „valjamo brda“ za naše korisnike iz lokalne zajednice i nastojimo svojim djelima i radom učiniti svijet boljim mjestom, kazala nam je ravnateljica daruvarskog Rudolf Steinera, Silvija Kancijan.

Zahvala na suradnji

Ujedno se na podršci zahvalila Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Gradu Daruvaru te partnerima CZSS Daruvar i Grubišno Polje. Kao i vrtićima s područja grada Daruvara i osnovnim školama u kojima provode usluge i temeljem kojeg je rad Centra i prepoznat.

"Valjamo brda" za svoje korisnike iz lokalne zajednice i nastoje svojim djelima i radom učiniti svijet boljim mjestom, kazala nam je ravnateljica daruvarskog Rudolf Steinera, Silvija Kancijan/Foto: Silvija Kancijan
"Valjamo brda" za svoje korisnike iz lokalne zajednice i nastoje svojim djelima i radom učiniti svijet boljim mjestom, kazala nam je ravnateljica daruvarskog Rudolf Steinera, Silvija Kancijan/Foto: Silvija Kancijan

- Zahvaljujem djelatnicima Centra, bivšim i sadašnjim, svim mojim prethodnicima, na nesebičnom trudu, radu i znanju koje imaju u radu s djecom s teškoćama i što su tako doprinijeli razvoju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, zaključila je Kancijan.

Ravnatelica se zahvalila djelatnicima Centra, bivšim i sadašnjim, na nesebičnom trudu, radu i znanju koje imaju u radu s djecom s teškoćama i što su tako doprinijeli razvoju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici/Foto: Silvija Kancijan
Ravnatelica se zahvalila djelatnicima Centra, bivšim i sadašnjim, na nesebičnom trudu, radu i znanju koje imaju u radu s djecom s teškoćama i što su tako doprinijeli razvoju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici/Foto: Silvija Kancijan