Fotografija:

Impressum
GLAVNA UREDNICA

I DIREKTORICA

Dijana Puhalo

IZVRŠNI UREDNIK:

Nikica Puhalo

ZAMJENICA IZVRŠNOG UREDNIKA:

Martina Čapo

NOVINARI SURADNICI: 

Deni Marčinković, Tomislav Kukec, Mario Barać, Kruno Lokotar, Mato Pejić, Janja Čaisa, Matea Klobučar, Martina Klobučar, Denis Vlahovac, Leonarda Pejša

FOTOGRAFI SURADNICI: 

Predrag Uskoković, Nikolina Mimić Dujmović

KONTAKT:

tel: 043/634-145

e-mail: redakcija@mojportal.hr

OGLAŠAVANJE:

marketing@mojportal.hr

IZDAVAČ:

Pozitivni j.d.o.o.

Petra Zrinskog 4e, 43500 Daruvar

OIB: 30512095163

Račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poslovni račun: HR1624020061100991935,  Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Bjelovaru