Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada/Foto: CROPIX
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada/Foto: CROPIX

Raspored odvoza komunalnog otpada
VELJAČA 2022.:

Miješani otpad:

11. veljače

25. veljače

Plastika i papir:

22. veljače

*Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!

POSEBNA NAPOMENA:

Mobilno reciklažno dvorište biti će na raspolaganju mještanima Sirača i okolnih mjesta 25. veljače u vremenu od 12 do 16 sati