Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada/Foto: CROPIX
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada/Foto: CROPIX

Raspored odvoza komunalnog otpada
SRPANJ 2021.:

Miješani otpad:

1. srpnja

2. srpnja

15. srpnja

16. srpnja

29. srpnja

30. srpnja

Plastika i papir:

27. srpnja

*Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!