Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada

SIJEČANJ 2021:

Miješani komunalni otpad:

8. siječnja

13. siječnja

22. siječnja

27. siječnja

Plastika:

27. siječnja

Papir:

28. siječnja

*Petkom se komunalni otpad kupi samo u naseljima: Pakrani, Bijela i Borci

* Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!