Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada
SVIBANJ 2021:

Miješani komunalni otpad:

5. svibnja

14. svibnja

19. svibnja

28. svibnja

Plastika:

19. svibnja

Papir:

20. svibnja

*Petkom se komunalni otpad kupi samo u naseljima: Pakrani, Bijela i Borci

* Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!