Fotografija:

Pravila prenošenja sadržaja
Svi članci i fotografije na portalu Mojportal.hr vlasništvo su tvrtke Pozitivni j.d.o.o.. Prenošenje informacija iz članaka objavljenih na portalu dozvoljeno se samo uz uvjet da se ne prenose dijelovi originalnog teksta duži od 600 slovnih znakova, pri čemu je navođenje izvora obavezno, a ako je riječ o web stranici onda je obavezno i staviti link na originalni tekst ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uvjetima.

Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na portalu Mojportal.hr prenese suprotno ovim pravilima protiv prekršitelja će biti pokrenut pravni postupak.