Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada
TRAVANJ 2021.:

Miješani komunalni otpad:

6. travnja

19. travnja

20. travnja

Plastika:

20. travnja

Papir: 

23. travnja

* Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!