Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada
SRPANJ 2021.:

Miješani komunalni otpad:

12. srpnja

13. srpnja

26. srpnja

27. srpnja

Plastika i papir:

30. srpnja

* Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!