Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada
SVIBANJ 2021.:

Miješani komunalni otpad:

3. svibnja

4. svibnja

17. svibnja

18. svibnja

31. svibnja

Plastika:

18. svibnja

Papir: 

21. svibnja

* Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!