Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada

SIJEČANJ 2021.:

Miješani komunalni otpad:

11. siječnja

12. siječnja

25. siječnja

26. siječnja

Plastika:

26. siječnja

Papir: 

29. siječnja

* Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!