Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada
TRAVANJ 2021.:

Miješani otpad:

1. travnja

14. travnja

15. travnja

28. travnja

29. travnja

Plastika:

20. travnja

Papir:

23. travnja

*Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!