Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada
SRPANJ 2021.:

Miješani otpad:

7. srpnja

8. srpnja

21. srpnja

22. srpnja

Plastika i papir:

28. srpnja

*Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!