Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada

SIJEČANJ 2021.:

Miješani otpad:

7. siječnja

20. siječnja

21. siječnja

Plastika:

26. siječnja

Papir:

29. siječnja

*Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!