Fotografija: Pakračanin je podigao kredit u švicarskim francima još 2006. godine / Foto: Srdjan Vrancic/CROPIX
Pakračanin je podigao kredit u švicarskim francima još 2006. godine / Foto: Srdjan Vrancic/CROPIX

Pakračanin na sudu pobijedio PBZ zbog kredita u "švicarcima"

Osim što je sud odlučio da mu Privredna banka mora isplatiti 8090,76 kuna sa zakonskim zateznim kamatama, banka tužitelju mora nadoknaditi i parnične troškove u iznosu od 7725 kuna

Općinski sud u Bjelovaru donio je presudu po kojoj Privredna banka Zagreb tužitelju iz Pakraca mora isplatiti 8090,76 kuna sa zateznim kamatama na pojedinačne mjesečne iznose razlike rata kredita kojeg je on još 2006. podigao u "švicarcima.

U tužbi se navodi da su tužitelj i Privredna banka Zagreb 14. ožujka 2006. godine sklopili Ugovor o kreditu u iznosu od 37.622,75 švicarskih franaka u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju tuženika s rokom otplate od 84 mjeseca te da je za vrijeme trajanja otplate kredita kamatna stopa više puta mijenjana na štetu tužitelja. 

Kolektivna zaštita korisnika kredita

U postupku kolektivne pravne zaštite interesa i prava korisnika kredita ugovorna odredba o promjenjivoj kamatnoj stopi proglašena je nepoštenom i ništetnom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu od 4. srpnja 2013. godine. Ta je odluka 13. lipnja 2014. godine potvrđena presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

"Revizijskom odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 9. travnja 2015. godine definirano je da se fizičke i pravne osobe mogu u posebnim parnicama za naknadu štete pozvati na pravno utvrđenje iz presude kojom će biti prihvaćeni zahtjevi iz tužbe iz čl. 502.a st.1. Zakona o parničnom postupku", stoji, između ostalog, u presudi Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu.

Osim što je sud odlučio da Privredna banka mora isplatiti tužitelju iz Pakraca 8090,76 kuna sa zakonskim zateznim kamatama, naložio je Privrednoj banci Zagreb i da tužitelju nadoknadi parnične troškove u iznosu od 7725 kuna.