Fotografija: Obnavljate li krov ili pročelje starih zgrada unutar središta Bjelovara, možete dobit pomoć Grada. I to izdašnu. Evo detalja/Foto: Grad Bjelovar; MojPortal
Obnavljate li krov ili pročelje starih zgrada unutar središta Bjelovara, možete dobit pomoć Grada. I to izdašnu. Evo detalja/Foto: Grad Bjelovar; MojPortal

Grad Bjelovar pomaže u obnovi pročelja i krovova: "Planirano je 265.723,00 €, no iznos može biti i veći"

"Za troškove cjelovite obnove, moguće je dobiti do 50 posto od ukupnog iznosa projekta, a najviše 30.000,00 €. Za djelomičnu obnovu troškovi će biti sufinancirani u iznosu do 15.000,00 €", kažu u GraduGrad Bjelovar raspisao je Javni poziv za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina unutar kulturno-povijesne cjeline Grada Bjelovara za 2023. i 2024. godinu.

U tu svrhu, Grad je u Proračunu osigurao iznos od 265.723,00 €.

Cilj svega je, moglo se čuti na današnjoj press konferenciji, očuvanje cjelokupne vizure grada.

- Na taj način, Grad je od 2019. do 2022. godini pomogao u obnovi 15 građevina za što je osigurao oko 156 tisuća eura, istaknuo je gradonačelnik Dario Hrebak i dodao kako su u Gradu spremni osigurati i trostruko veći iznos od planiranog bude li interesa.

50 posto od ukupnog troška

Za troškove cjelovite obnove, moguće je dobiti do 50 posto od ukupnog iznosa projekta, a najviše u iznosu od 30.000,00 € po pojedinoj građevini. Za djelomičnu obnovu pročelja ili krova, troškovi će biti sufinancirani u iznosu do 15.000,00 €.

- Na Javni poziv mogu se javiti vlasnici ili suvlasnici građevine, korisnici građevine uz pisanu suglasnost vlasnika ili suvlasnika te fizičke i pravne osobe koje upravljaju građevinom, poručuju iz Grada.

Dodajmo, Javni poziv trajat će do 1. prosinca, a sve zahtjeve ocjenjivat će povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Grada, konzervatora, Gradskog muzeja, građevinske struke i agenta za tržište nekretnina. Zahtjevi će se bodovati, a postotak povrata određivat će se prema mjestu na rang listi.

Sve detalje Javnoga poziva možete pogledati na internetskim stranicama Grada Bjelovara.

Dobijte informaciju odmah, zapratite nas na Facebooku!