Fotografija: Mještani Gornjeg Daruvara s dva traktora su blokirali ulaz na odlagalište otpada Cerik/Foto: MojPortal.hr
Galerija
Mještani Gornjeg Daruvara s dva traktora su blokirali ulaz na odlagalište otpada Cerik/Foto: MojPortal.hr

"Ne zanimaju nas povlastice ili politika, zanima nas rješenje problema odlagališta smeća Cerik"

"Vjerujemo da će za dvije ili tri godine doći do zatvaranja odlagališta jer će mu se kapacitet popuniti", poručila je direktorica Darkoma, Ivana DjedovićKako je i najavljeno, u srijedu u 8 sati počeo je prosvjed desetak mještana Gornjeg Daruvara okupljenih oko građanske inicijative Gornjeg Daruvara pred ulazom na odlagalište smeća Cerik. Prosvjed je policija odobrila, a okupljeni građani su odbacili priče koje su se pojavile da je njihova akcija povezana s politikom. 

Traže zatvaranje  

Naime, mještani su pred ulazom na odlagalište s dva parkirana traktora na cesti zapriječili ulaz vozilima Darkoma. Kažu kako prosvjeduju kako bi dobili ono što traže - čist zrak, novu lokaciju odlagališta, prestanak zagađenja vlastitih poljoprivrednih površina otpadnom vodom koja se, kažu, slijeva s odlagališta, poštivanje propisa...

Odlagalište Cerik snimljeno iz zraka/Foto: Štefan Brajković
Odlagalište Cerik snimljeno iz zraka/Foto: Štefan Brajković

Novinarima su se požalili kako Daruvar nikako ne može biti najljepši mali grad u Hrvatskoj jer se odlagalište nalazi odmah na ulazu u grad, a još ga, kažu, koriste i sve četiri okolne općine - Dežanovac, Sirač, Končanica i Đulovac, uključujući i Grad Daruvar. Prisutnim novinarima obratila se voditeljica prosvjeda, Milica Horak.

Voditeljica prosvjeda Milica Horak / Foto: MojPortal.hr
Voditeljica prosvjeda Milica Horak / Foto: MojPortal.hr

- Mi već godinama govorimo da bi odlagalište trebalo zatvoriti jer nam je čuvanje života i zaštita okoliša na prvom mjestu. Darkom se ne pridržava svih propisa i zakona, nemamo čisti zrak, a tlo je zagađeno već 50 godina koliko odlagalište postoji - kaže Milica Horak.

Ovo nije prvi prosvjed

Mještani Gornjeg Daruvara ispričali su i kako su punih sedam dana prosvjedovali još 2004. godine. Tada su, kažu, dobili odgovor da je odlagalište Cerik samo privremeno odlagalište te da će se zatvoriti, sanirati i pronaći druga zakonita lokacija. No, kažu, to "privremeno" traje već 17 godina. Iste te godine donesen je Generalni urbanistički plan i tada su uložili prigovor na predviđenu lokaciju koji je i usvojen. Ove godine se, pričaju, ponovila slična situacija s GUP-om na kojem je ucrtano isto odlagalište, bez ikakve promjene. I opet su poslali prigovor na lokaciju koji se ponovno usvojio s odgovorom nadležnih da će odlagalište tamo biti do popune kapaciteta.

Odlagalište Cerik snimljeno iz zraka/Foto: Štefan Brajković
Odlagalište Cerik snimljeno iz zraka/Foto: Štefan Brajković

- Isto je stanje i danas. Od 2004. do 2008. godine izvršena je sanacija i lijepo je to izgledalo po svim propisima i našim zahtjevima. Međutim, nakon 2010. godine počelo je smetlište rasti na isti način zbog kojeg smo tada intervenirali što je koštalo 22 milijuna kuna jer je trebalo otkopati smeće koje se razgrtalo u privatne livade - kaže administrator Zdenko Jilek.

Mještani se također žale na deponiranje azbesta i pozivaju se na inspekcijski zapisnik u kojem stoji da je izgrađena kazeta za deponiranje azbestnog materijala.

- Ta kazeta je prazna i nema je jer Darkom nema dozvolu za odlaganje tog materijala, ali postoji druga kazeta iz 2008. godine koja je popunjena i na kojoj je fotografiran gradonačelnik Daruvara gdje stoji ispred neuredno odloženih azbestnih ploča. Što iz toga zaključiti? Mi možemo pokazati jamu gdje je azbest godinama odlagan, a oni tvrde da nemaju dozvolu i da ga ne odlažu - poručuje Zdenko Jilek. 

Regionalna odlagališta

Mještani su još jednom naglasili kako njihov skup nije politički rekavši da se godinama bore kako bi pokušali sačuvati zdravlje stanovnika Gornjeg Daruvara.

Direktorica komunalnog poduzeća Darkom, Ivana Djedović, komentirala je da postoje strategije na nivou Republike Hrvatske koje se realiziraju na lokalnoj i županijskoj razini. Činjenica jest, kaže, da su se prema spomenutoj strategiji trebale otvoriti centralna regionalna odlagališta otpada na što Cerik još uvijek čeka.

Prosvjednik na traktoru / Foto: MojPortal.hr
Prosvjednik na traktoru / Foto: MojPortal.hr

- Na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoje odlagališta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a kojima upravljaju komunalna poduzeća. Na području grada Daruvara i svih općina, javnu uslugu pruža Darkom koji sav otpad odlaže na odlagalištu neopasnog otpada Cerik koje je sanirano od 2004. godine do 2008. godine. Tada je sanirana stara ploha odlagališta koja je tamo od 1970. godine, a otvorena je nova ploha. Za rad odlagališta uvijek smo posjedovali dozvole, a početkom 2020. godine ishodili smo dozvolu za gospodarenje otpadom koja omogućuje prikupljanje, zbrinjavanje i D1 odlaganje odlagališta te smo produžili okolišnu dozvolu koja govori koje sve analize i mjerenja je potrebno napraviti kako bi radili u interesu zaštite okoliša - rekla je Ivana Djedović.

Ivana Djedović, direktorica Darkoma/Foto: MojPortal.hr
Ivana Djedović, direktorica Darkoma/Foto: MojPortal.hr

Darkom redovito uzima analize, koje provode ovlašteni akreditirani laboratoriji te mjere procjedne vode i oborinske vode koja se skuplja ispod tijela odlagališta. Kada se napuni određeni nivo te vode, odvozi se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Uz to, prate dvije točke uzvodno i jednu točku nizvodno na rijeci Toplici.

- Imamo analize koje pokazuju da mi ne zagađujemo Toplicu. Na odlagalištu od 2018. godine odlažemo otpad za koji imamo dozvole i redovito radimo analize. Sve radimo po propisima. Nadziru nas nadležna inspekcijska tijela najavljenim i ne najavljenim kontrolama, a sve analize dostavljamo u prvom kvartalu godine kada ispunjavamo Registar onečišćivača okoliša i obrazac odlagališta otpada - ističe Ivana Djedović.

Ograničenje kapaciteta

Novinari su upitali do kada Darkom ima dozvolu za odlaganje i koliko je ograničenje kapaciteta odlagališta.

- U prosincu 2018. godine odlukom ministra je napravljen popis odlagališta koja će ostati otvorena do zatvaranja kapaciteta. Što mi više odvajamo i brinemo o okolišu, manje odlažemo miješanog komunalnog otpada na odlagalište Cerik. Vjerujemo da ćemo imati još dvije ili tri godine do zatvaranja kapaciteta odlagališta, a ovim vodičima i brošurama želimo potaknuti građane na suradnju za odvajanjem otpada i smanjenjem otpada na Ceriku - dodala je direktorica Darkoma.

Ulaz u odlagalište Cerik / Foto: MojPortal.hr
Ulaz u odlagalište Cerik / Foto: MojPortal.hr

Novinare je također zanimalo hoće li Darkom održati sastanak s grupom mještana koji prosvjeduju na što je direktorica odgovorila da je njoj vrlo drago da vidi široko sudjelovanje građana u ovoj problematici i da slobodno svi mogu doći razgovarati s njima.

Upitali su i što je s azbestnim materijalom i kazetama.

- Prilikom sanacije stare plohe, 2009. godine krenuo je problem u Hrvatskoj s azbestnim otpadom. Za odlagališta koja su bila u postupku sanacije izradila se kazeta koja postoji, ali mi je ne koristimo jer nemamo dozvolu. Unazad tri godine ništa nije odloženo, a ono što je bilo odloženo, odloženo je na pravilan način. Dozvoljene su azbestne ploče i cijevi koje dođu na paleti, omotane folijom te se tako slažu u otvorenu staru kazetu i prekrivaju inertnim materijalom - zemljom koji se poslije odvozi u ovlaštena društva u Križevce a- dodala je Ivana Djedović, direktorica Darkoma.