Fotografija: Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix
Kontejneri za odvajanje različitih vrsta otpada / Foto: Cropix

Raspored odvoza komunalnog otpada
SRPANJ 2021.:

Miješani otpad: 

1. srpnja

2. srpnja

15. srpnja

16. srpnja

29. srpnja

30. srpnja

Plastika i papir:

27. srpnja

*Sav otpad potrebno je iznijeti na mjesto prikupljanja na dan odvoza do 7 sati ujutro!