Fotografija: Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar
Galerija
Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar

Pivovara Daruvar širi kapacitete, a dvorcem grofa Jankovića upravljat će Zavičajni muzej

Na dnevnom redu 9. sjednice daruvarskog gradskog vijeća bile su samo dvije točke i obje su izglasane jednoglasnoU Velikoj vijećnici daruvarske gradske uprave jučer je po hitnom postupku održana 9. sjednica gradskog vijeća.

Na dnevnom redu bile su samo dvije točke i obje su izglasane jednoglasno.

Prva točka dnevnog reda bio je prijedlog odluke o donošenju IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara.

Vrijedne investicije

- Prve prave i velike izmjene i dopune III. Prostornog plana donesene su godinu i pol dana nakon što su donesene. Nažalost, tijekom njezinog donošenja Pivovara Daruvar nije znala da će imati u planu prenamijeniti zemljište za proizvodnu namjenu - rekao je na sjednici gradskog vijeća Saša Križ, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.

Saša Križ/Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar
Saša Križ/Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar

Naime, budući da je namjena industrijskog dvorišta Pivovare Daruvar do sada bila pretežno stambena, trebalo ju je prenamijeniti u industrijsku zbog novih vrijednih investicija kojima će se povećati kapacitet Pivovare Daruvar i zaposliti novi ljudi.

Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar
Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar

U Prostornom planu mjenjale su se i čestice pokraj Poliklinike Arcadia u neposrednoj blizini šume, što znači da vlasnici poliklinike sada mogu tamo napraviti parking i dodatno proširiti svoj prostor.

Ugovori o zakupu

Druga točka bio je prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanjem dvorca grofa Jankovića u Daruvaru na Zavičajni muzej Daruvar.

Grad Daruvar prenosi pravo upravljanja dvorcem grofa Jankovića u Daruvaru na Zavičajni muzej Daruvar bez naknade, a Zavičajni muzej Daruvar, kao upravitelj dvorca grofa Jankovića obvezan je preuzeti sva prava, obveze i odgovornosti koje je imao Grad Daruvar.

Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar
Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar

- Sukladno tome preuzima sve ugovore o zakupu zasebnih dijelova dvorca, osim ugovora o zakupu podruma od strane BADEL 1862 d.d. Zagreb. Isto tako, imovina Grada Daruvara koja se nalazi u dvorcu grofa Jankovića bit će prenesena na Zavičajni muzej Daruvar temeljem Odluke o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine koju donosi Gradsko vijeće Grada Daruvara - stoji u prijedlogu odluke.

Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar
Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar

Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar
Foto: Predrag Uskoković/Grad Daruvar

Nadalje, u istom tom dokumentu piše kako je Zavičajni muzej Daruvar, kao upravitelj dvorca grofa Jankovića, ovlašten sklapati ugovore o povremenom korištenju prostora dvorca grofa Jankovića za fotografiranje vjenčanja i sklapanja braka.

- Prihodi ostvareni temeljem ugovora o povremenom korištenju prostora dvorca grofa Jankovića koriste se isključivo za financiranje rashoda utvrđenih u Financijskom planu Zavičajnog muzeja Daruvar - ističu u gradskoj upravi te dodaju kako se donošenjem ove Odluke stavlja izvan snage Odluka o prijenosu prava upravljanja dvorcem grofa Jankovića u Daruvaru na Gradsku tržnicu Daruvar d.o.o.