Fotografija: Slavica Rukavina ostavila je Gradu Daruvaru kuću čijom prodajom bi se trebali stipendirati studenti slabijeg imovinskog stanja/ Foto: Google/Facebook
Galerija
Slavica Rukavina ostavila je Gradu Daruvaru kuću čijom prodajom bi se trebali stipendirati studenti slabijeg imovinskog stanja/ Foto: Google/Facebook

Daruvarska slikarica imovinu ostavila Gradu: "Novac dajte studentima slabijeg imovinskog stanja"

Pokojna Slavica Rukavina je uvjetovala da stipendija ne smije biti manja od 1000 kuna mjesečno po studentuU Velikoj vijećnici daruvarske gradske uprave danas je održana 6. sjednica Gradskog vijeća.

Foto: Predrag Uskoković
Foto: Predrag Uskoković

Na dnevnom redu bilo je samo pet točaka koje su usvojene jednoglasno.

Posebno zanimljiva točka bio je Prijedlog odluke o sklapanju sudske nagodbe u postupku nasljeđivanja iza pokojne Slavice Rukavine.

Naime, Gradu Daruvaru je u tužbenom postupku i temeljem oporuke koju je ostavila daruvarska slikarica Slava Rukavina pravomoćnom sudskom presudom pripalo pola njezine imovine.

Ostavinski postupak

Prema riječima Olge Šimon Danek, pročelnice za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Daruvara, nakon smrti Slavice Rukavine krajem srpnja prošle godine, održan je ostavinski postupak u kojem je svu imovinu nasljedila Slavičina unuka.

Slavica je preminula krajem srpnja prošle godine u 88. godini života/Foto: Privatni album
Slavica je preminula krajem srpnja prošle godine u 88. godini života/Foto: Privatni album

- Međutim, naknadno je pronađena oporuka u kojoj je Slavica Rukavina navela da svu imovinu predaje Gradu Daruvaru u svrhu stipendiranja nadarenih studenata slabijeg imovinskog stanja. Oporuka je pronađena na Općinskom sudu u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru i bila je uredno ovjerena od svih certifikata koji su potrebni za takvu ručnu oporuku. Nakon sudskog postupka, donesena je pravomoćna presuda po kojoj pola imovine pripada unuci, a pola Gradu Daruvaru. Iako je Slavica Rukavina željela da sve ostane Gradu Daruvaru, budući da ima unuku, to zakonski nije bilo moguće. Tako da je Grad Daruvar naslijedio kuću u Strossmayerovoj ulici koju je prema njezinoj oporuci dužan prodati, kao i sve njezine pokretnine, slike...Od tih novaca Grad Daruvar mora glavnicu oročiti, a iz kamata stipendirati nadarene studente slabijeg imovinskog stanja. Pokojna Slavica je uvjetovala da stipendija ne smije biti manja od 1000 kuna mjesečno po studentu. Što se tiče raspodjele imovine, po zakonu je pola pripalo unuci, a pola Gradu Daruvaru poštivajući njezinu zadnju volju. Oporuka ima poseban pijetet u nasljednom pravu i ona se mora poštivati  - pojasnila je pročelnica Olga Šimon Danek. 

Slavica Rukavina/Foto: Privatni album
Slavica Rukavina/Foto: Privatni album

Inače, kuća pokojne slikarice Rukavine procjenjena je na 262.500,00 kuna, a Gradu Daruvaru je pripao i novčani iznos od njezinih dionica u iznosu od 369.576,49 kuna. Sav novac od prodaje kuće i ovaj od dionica dobit će studenti slabijeg imovinskog stanja.

Nakon toga je vijećnik Antun Romozi predložio da ime Slavice Rukavine bude navedeno na stipendijama koje se budu svečano uručivale studentima. 

Javna priznanja za 2022. godinu

Pročelnica Olga Šimon Danek mu je na to odgovorila kako je Slavica Rukavina u svojoj oporuci i navela da želi da se zna da je to njezina stipendija, a ne od Grada Daruvara. Slavica Rukavina će za taj svoj humani čin dobiti posmrtno priznanje. 

Foto: Predrag Uskoković
Foto: Predrag Uskoković

Osim nje, posthumno priznanje dobila je i Nataša Ječmenica.

Inače, počasnim građaninom Grada Daruvara za 2022. proglašen je ministar financija Zdravko Marić, a priznanje Grb Grada Daruvara, nagrade za životno djelo, dobio je Josip Geler.

Foto: Predrag Uskoković
Foto: Predrag Uskoković

Kolektivno priznanje Grada Daruvara dobili su Daprom Daruvar, Ogranak Matice hrvatske Daruvar, Češka osnovna škola Jan Amos Komenski i Javna vatrogasna postrojba Daruvar, a Pojedinačna priznanja ove godine dobili su Andrijana Slivar, Milada Sofka, Ivan Cegledi i Hana Hlavačkova. Plaketa Grada Daruvara ove godine ide u ruke Petra Poplašena, Svjetluške Matoušek, Nikole Brletića, Zlatka Jande, Mirjane Jakčin Ivančić, Dječjem vrtiću Vladimir Nazor i Sportskoj udruzi Super sportaš.

Foto: Predrag Uskoković
Foto: Predrag Uskoković

Foto: Predrag Uskoković
Foto: Predrag Uskoković