Fotografija: Foto: Nera Simic/CROPIX
Foto: Nera Simic/CROPIX

Županija zabranila alkohol: Otkaz čak i onima koji imaju 0,1 promil alkohola u krvi!

Od idućeg tjedna zaposlenici Županije neće smjeti popiti ni kap alkohola jer im, u protivnom, slijede ozbiljne sankcije, pa i otkazŽupanica Antonija Jozić donijela je Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu. Tolerancija na alkohol bit će nulta, a krajnja mjera može biti i otkaz, javlja požeški Radio Vallis Aurea

Iz Pravilnika smo izdvojili neke važnije i zanimljive odredbe.

Alkohol strogo zabranjen

Dakle, Pravilnikom se utvrđuju zabrana rada pod utjecajem alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti, postupak provjere (testiranja) kojim se utvrđuje je li službenik ili namještenik za vrijeme rada pod utjecajem alkohola ili drugih sredstva ovisnosti.

Zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, droga i drugih sredstava ovisnosti u prostoru pod nadzorom Županije, kao i njihovo unošenje u taj prostor. Na radnom mjestu i prostoru pod nadzorom Županije službenik i namještenik ne smije biti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti.

Stanje pod utjecajem alkohola smatra se stanje pri kojem izmjerena vrijednost alkohola u izdahnutom zraku iznosi više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka, odnosno više od 0,0h/kg težine u krvi.

Testiranje službenika

Potrebu testiranja određuje pročelnik upravnog odjela za svoje službenike i namještenike sa svrhom zaštite zdravlja i sigurnosti svih službenika i namještenika. Pročelnik upravnog odjela mora udaljiti s radnog mjesta službenika ili namještenika kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola, droge ili drugih zabranjenih tvari u skladu s Pravilnikom. Pročelnik upravnog odjela može udaljiti s radnog mjesta i službenika ili namještenika koji se odbije podvrći testiranju, a naročito, ako mu ponašanje odstupa od uobičajenog. Testiranje službenika ili namještenika radi provjere je li pod utjecajem alkohola provodi stručnjak zaštite na radu II. stupnja i to kao redovno testiranje, nasumično testiranje, ili testiranje po dojavi župana, neposrednog voditelja ili ovlaštenika poslodavca.

Rad pod utjecajem alkohola, droge ili drugih nedozvoljenih tvari smatra se težim kršenjem radne dužnosti, odnosno teškom povredom radnog odnosa.

Sankcije

Prema službenicima ili namještenicima koji su postupili protivno zabrani ovog Pravilnika primjenjuju se odgovarajuće mjere odnosno sankcije, ovisno o okolnostima slučaja i o rezultatima testiranja. Mjera može biti: usmeno upozorenje i savjet službeniku ili namješteniku uz udaljavanje sa mjesta rada, zabrana nastavka rada – privremeno udaljavanje s radnog mjesta i upozorenje o mogućnosti prestanka službe odnosno otkaza ugovora o radu, ili mjere obveznog liječenja pri ponovnom kršenju zabrane.

Alkoholiziranost je svrstana u dvije kategorije: PRIPITO STANJE do 0,5 mg/l (do 0,5 g/kg težine u krvi) i PIJANO STANJE: 0,51>mg/l (0,5>g/kg težine u krvi), što čini razliku kod sankcioniranja. Pravilnik stupa na snagu sljedećeg tjedna, piše Radio Vallis Aurea.

Dobijte informaciju odmah, zapratite nas na Facebooku