Fotografija: Područna škola Miklouš/ Foto: D. Kirin
Galerija
Područna škola Miklouš/ Foto: D. Kirin

Počela obnova Područne škole u Mikloušu vrijedna 1,600.000 kn

Obnova podrazumijeva, između ostalog, radove na krovištu, izolaciju prema stropu, rekonstrukciju sustava grijanja, zamjenu rasvjete učinkovitijom LED rasvjetom, zamjenu stolarije i mnoge druge radovePočeli su radovi na temeljitoj obnovi Područne škole Miklouš, vrijedni 1,6 milijuna kuna. Ovaj projekt financiran je u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.", a ukupni prihvatljivi troškovi određeni su na 1.354.098,00 kuna.

Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljena su u iznosu nešto većem od 800 tisuća kuna, što predstavlja 60 posto ukupno prihvatljivih troškova, odnosno najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka.

Nakon obnove ušteda toplinske energije bit će i veća od 50 posto/ Foto: D. Kirin
Nakon obnove ušteda toplinske energije bit će i veća od 50 posto/ Foto: D. Kirin

Projekt provodi korisnik projekta Osnovna škola Čazma i partneri Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obnova podrazumijeva, između ostalog, radove na krovištu, izolaciju prema stropu, rekonstrukciju sustava grijanja, zamjenu rasvjete učinkovitijom LED rasvjetom, zamjenu stolarije i mnoge druge radove. Također, obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje nakon provedbe projekta od 53 posto.

Obnova podrazumijeva i radove na krovištu/ Foto: D. Kirin
Obnova podrazumijeva i radove na krovištu/ Foto: D. Kirin

Inače, objekt u kojemu se nalazi škola u Mikloušu izgrađen je 1893. godine, a zadnja adaptacija zgrade bila  Zgrada je adaptirana 1983 godine. 

Škola je izgrađena 1893. godine/ Foto: D. Kirin
Škola je izgrađena 1893. godine/ Foto: D. Kirin

Riječ je o Područnoj školi matične škole u Čazmi, koju pohađaju učenici iz Martinca, Miklouša, Novog Sela i Vučana, odnosno njih desetak u kombiniranim razrednim odjelima.