Fotografija: Neovisna kandidatkinja za gradonačelnicu Daruvara Tanja Herceg i župan Damir Bajs/Foto: Daria Marković
Galerija
Neovisna kandidatkinja za gradonačelnicu Daruvara Tanja Herceg i župan Damir Bajs/Foto: Daria Marković

Herceg: "Otvorit ćemo veleučilište u Daruvaru za područje IT sektora te Centar za mlade"

"Kroz komunikaciju s Vladom i ministarstvima, naučila sam koliko uspješni gradonačelnici mogu i trebaju doprinijeti svojoj sredini te čuti građane i njihove probleme", poručuila je HercegNezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Daruvara, Tanja Herceg, danas je u daruvarskoj Rođendaonici predstavila program "Mladi i demografija" za područje Daruvara i Bjelovarsko-bilogorske županije uz podršku kandidata za župana Bjelovarsko-bilogorske županije Damira Bajsa. U kandidaturi, osim Damira Bajsa, podržava ju i sedam stranaka: Hrvatska narodna stranka, Hrvatska seljačka stranka, Građansko-liberalni savez, Blok umirovljenika zajedno, Stranka umirovljenika, Demokrati i Nezavisna lista Damira Bajsa.

- Odabrala sam upravo dječju igraonicu jer asocira na dječju radost, osmijeh, a za održivost grada važne su sve generacije. Djeca simboliziraju osmijeh, radost roditelja, smisao i značaj djedova i baka, a bez njih ostajemo, bez pomlatka i grada - krenula je Tanja Herceg.

Demografski pad

Prema praćenju demografskih kretanja, Daruvar je zahvatio demografski trend koji pokazuje da će do 2051. godine imati 54 posto manje stanovnika na što predlaže ulaganje u demografiju i mlade te sprječavanje velikog iseljavanja ne uopćenim mjerama nego individualnim pristupom građanima i njihovim potrebama.

- Daruvar je bio mjesto gdje su ljudi doseljavali, a ne odseljavali. Građani zaslužuju bolje. Kada smo bili na skupu u New Yorku i Helsinkiju sreli smo predstavnike gradova gdje smo razmatrali ovakvu problematiku. Riješit ćemo brojne izazove Daruvara povlačenjem sredstava iz EU fondova - kaže Herceg.

U svojoj kandidaturi još jednom ističe probleme grada Daruvara, odnosno nezaposlenost, male plaće, iseljavanje mladih te potrebu za pravednijom politikom zapošljavanja. Kroz prvi dio programa "Mladi i demografija" dala je važnost sigurnosti zapošljavanja, socijalnoj sigurnosti, uvjetima za život kroz političke odluke te boljim lokalnim mjerama za mlade obitelji.

- Kroz moju dosadašnju uspješnu suradnju s predsjednikom Vlade i ministarstvima koji su prepoznali moje znanje i iskustvo te me izabrali na vodeću funkciju savjetodavnog tijela Vlade u prethodnom mandatu, primijetila sam koliko država doista ulaže pozitivne napore za ostanak mladih u Hrvatskoj, sluša potrebe i potiče mlade na angažman u društvu i daje niz financijskih potpora. Kroz komunikaciju s njima, naučila sam koliko uspješni gradonačelnici mogu i trebaju doprinijeti svojoj sredini te čuti građane i njihove probleme - istaknula je kandidatkinja za gradonačelnicu Daruvara, Tanja Herceg.

Dostupna građanima

Kako kaže, održavat će kontakt sa svim građanima koji će joj se uvijek moći obratiti i dati prijedloge za unapređenje kvalitete života mladih, a otvorit će i adresu Grada Daruvara s prijedlozima svih građana na koje će se odgovarati u roku od 72 sata za različita područja i teme upravo na adresu: demografija@daruvar.hr i mladi@daruvar.hr. Njezin ured bit će otvoren online i uživo za sve građane.

- To do sada nije bio slučaj, a brojni nisu dobili odgovore ni na urudžbirane dopise s prijedlozima. Komunikacija nije bila pristupačna svim građanima i zato je takva situacija u Daruvaru, no mi ćemo to promijeniti i vratiti Daruvar građanima. Gradonačelnik mora biti u službi građanima jer ga svi građani plaćaju iz svog džepa - kazala je Tanja Herceg.

Neovisna kandidatkinja za gradonačelnicu Daruvara Tanja Herceg i župan Damir Bajs/Foto: Daria Marković
Neovisna kandidatkinja za gradonačelnicu Daruvara Tanja Herceg i župan Damir Bajs/Foto: Daria Marković

Demografska revitalizacija pitanje je, po njoj, od najvećeg značaja za grad Daruvar. Iskoristit će sve financijske i uslužne mjere grada kako bi povećala broj rođenih. Demografski izazovi kao što su nizak fertilitet, iseljavanje i starenje stanovništva potiču brojne demografske mjere, no postojeće mjere ne mogu potaknuti mlade ljude na donošenje kompleksne odluke kao što je rađanje djeteta.

- Daruvar se mora u iduće četiri godine pozicionirati kao grad za dugoročan izbor mladima. Povećat ćemo naknadu za novorođenu djecu, smanjiti troškove obrazovanja djeteta za roditelje, povećat ćemo broj stipendija za 400 posto u odnosu na postojeće, omogućit ćemo kvalitetno zaposlenje nakon završetka obrazovanja, stambeno zbrinjavanje mladih, produljene dnevne boravke za djecu i financijsku dostupnost vrtića - poručuje Herceg.

Program stambenog zbrinjavanja

Osvrnula se i na istraživanje Gvozdanovića i suradnika o važnosti i vrijednosti neovisnosti koje pokazuje da 86 posto mladih u Hrvatskoj želi biti neovisno. Zato želi da Daruvar omogućuje osamostaljenje mladima, a uz to i bolje stambeno zbrinjavanje. Navodi kako čak 66 posto mladih nema povjerenje u političke stranke, a 50 posto mladih nema povjerenje u lokalnu vlast pa tako poziva građane da izađu na izbore i promjene ovu statističku sliku.

- Treba nam mjera koja će ljudima vratiti želju za ostanak u gradu i stvaranje svojih obitelji, a to možemo samo ako omogućimo egzistenciju za njih i njihovu djecu. U okolini u kojoj se mladi osjećaju sigurno i neovisno i kvaliteta života je bolja. Mladi će ostati motivirani za osnivanje obitelji u takvoj okolini. Važno je ulagati u kvalitetu života mladih - kaže Tanja Herceg.

Potom navodi tri prioriteta - ulaganje u kvalitetu života, društva i javnih usluga. Kvalitetu života će poboljšati kroz subjektivnu dobrobit, optimizam, zdravlje, životni standard i smanjenje oskudice. Kvalitetu društva poboljšat će kroz smanjenje socijalne nesigurnosti, smanjenje socijalne isključenosti i napetosti, povećanjem povjerenja u ljude i institucije, sudjelovanjem i angažmanom u zajednici te uključivanjem u osposobljavanje i cjeloživotno učenje. Kvalitetu javnih usluga poboljšat će kroz zdravstvenu skrb, dugoročnu skrb i skrb o djeci, a zato je važna suradnja sa županom.

- Za naše učenike i studente ćemo subvencionirati putne karte kako bi češće mogli doći u Daruvar, a tako kasnije graditi svoju karijeru i pokretati poslove u Daruvaru. Otvorit ćemo veleučilište u Daruvaru u području IT sektora te moderan, pristupačan i prostran Centar za mlade Daruvar kao besplatno mjesto za druženje, učenje i provođenje slobodnog vremena, ali i kao centar modernih tehnologija s VR sobom. Omogućit ćemo grad koji će biti primjer u Republici Hrvatskoj zaustavljanja trenda iseljavanja i danonoćno ćemo raditi na tome - poručuje Tanja Herceg.

Ostanak mladih

Podršku Tanji Herceg pružio je i kandidat za župana Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs kroz ovaj program, a istaknuo je da je produkt njenog rada i aktivnosti upravo činjenica da je Tanja Herceg bila predsjednica Savjeta za mlade Vlade kojim je napravila iskorak i proširila svoja znanja i mogućnosti.

- Naši mladi moraju imati potporu županije koja im je vratila stipendije kada ih je država 2013. ukinula, a iako smo bili zadnja županija po ulaganju u školstvo, sada smo druga u Republici Hrvatskoj. Ulažemo u centar izvrsnosti i centar kompetentnosti te mlade i njihove mentore. Ulažemo u energetsku obnovu srednjih i osnovnih škola. I to nije dovoljno. Mladima se mora pružiti šansa da budu dio društva i da ostanu - kaže Damir Bajs.

Novo proračunsko razdoblje omogućava gradu i županiji rad na novim objektima i centrima za mlade s brojnim mogućnostima okupljanja, druženja i inkluzije. Prostora za napredak ima, ali može se više, poručuje Bajs s očekivanjem da će Tanja Herceg u svom mandatu sve što je obećala i ispuniti.

- Osvrnut ću se i na ono što sam spomenuo zadnji puta u posjeti. Bjelovar je središte cijele Bjelovarsko-bilogorske županije i regionalni centar, ali u Prostornom planu naše županije izričito je spomenuto da Bjelovarsko-bilogorska županija ima dva regionalna središta - jedno veliko regionalno središte što je Bjelovar i manje što je Daruvar. Tako treba biti i u praksi - za kraj je rekao kandidat za župana, Damir Bajs.