Fotografija: Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr
Galerija
Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr

Grad Daruvar napravio drugi rebalans proračuna, povećao ga za 3,5 milijuna kuna

U prvom polugodištu 2022. ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 40 milijuna kuna što je za 50 posto više u odnosu na jednako prošlogodišnje razdobljeNa prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara, koja je bila jedna od kraćih u povijesti, moglo se čuti kako će sljedeća - ova koja se održala u petak - biti jedna od duljih i žešćih jer je na dnevnom redu bio drugi rebalans proračuna. 

Također se očekivao i žešći aktualni sat jer ga na prošloj sjednici nije ni bilo, a pitanja među oporbom su se, ako se može tako reći, nagomilala. 

Izvršenje proračuna

No, od svih tih očekivanja na kraju nije bilo ništa. Zbog smrtnog slučaja u obitelji, kako je vijećnike izvijestio predsjednik Gradskog vijeća Ivor Kovačko, gradonačelnik Damir Lneniček nije mogao biti prisutan pa se zbog toga odustalo i od aktualnog sata. Kovačko je ujedno prenio ispriku i vijećnika SDP-a Igora Jareša koji zbog ranije dogovorenih obaveza nije mogao biti prisutan na sjednici te je još naveo da nisu prisutne vijećnice Snježana Sabo i Snježana Hopp (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Vladimir Bilek).  

Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr
Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr

Vijećnici su usvojili Izvješće o izvršenju proračuna. Kako je prisutne na sjednici izvijestila pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Milena Šimić, u prvom polugodištu 2022. godine ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 40 milijuna kuna što je za 14 milijuna kuna (ili 55 posto) više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Konverzija kredita

Povećanje se dogodilo zbog primitka od zaduživanja u iznosu od 10 milijuna kuna jer se tim sredstvima refinancirao kredit za Termalni vodeni park iz "švicarca" u kunski kredit. Udio u povećanju prihoda i primitaka ima i prodaja nefinancijske imovine (prodaja poslovnih prostor i zemljišta).

Rashodi su ostvareni u iznosu od 44,207.000 kuna tako da ostvareni manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iznosi 4,2 milijuna kuna.

Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr
Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr

Ukupni manjak, kada se uračuna i manjak iz prošle godine, iznosi 6,6 milijuna kuna. Najveći razlog manjka su, objasnila je Milena Šimić, dva projekta prekogranične suradnje koja su sad završena i čije je troškove do njihova završetka morao snositi Grad, a sada se čeka da novac za te projekte uplate, kako je ugovorom bilo i definirano, nositelji projekata i njihovi partneri čime će se taj trošak Grada anulirati. Riječ je o iznosu od oko tri milijuna kuna.

- To je najveći uzrok manjka u prvih šest mjeseci - izvijestila je Šimić.

Nakon izvješća, vijećnici su jednoglasno prihvatili rebalans proračuna, odnosno njegovo povećanje za 3,5 milijuna kuna.

Problem s ljekarnama

Vijećnik SDP-a Dalibor Jareš predložio je da se u sklopu programa socijalne skrbi i zdravstva ubuduće pronađu sredstva za rad dežurne ljekarne jer, kako je rekao, Daruvarčani nakon subote poslijepodne ne mogu doći do lijeka budući da su sve ljekarne zatvorene. 

Danijela Štefan i Dalibor Jareš, vijećnici SDP-a/Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr
Danijela Štefan i Dalibor Jareš, vijećnici SDP-a/Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr

Odgovorila mu je zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi.

- Dežurne ljekarne bile su tema na početku našeg prvog mandata. Problem je što nedjeljom mogu raditi samo magistre, odnosno nedjeljom ne može raditi netko tko nema adekvatnu stručnu spremu. Takvog osoblja ionako nedostaje, mi u Daruvaru imamo samo dvije takve osobe, a i te dvije su dale izjavu da je rad nedjeljom nepotreban i neisplativ s obzirom na to da Hitna pomoć mora pružiti zdravstvene usluge do prvog radnog dana. U pitanju, dakle, nisu izdvajanja nego organizacijski dio na kojeg mi kao Grad ne možemo utjecati - rekla je Vanda Cegledi.

Krčenje vinograda

Dalibor Jareš je također predložio, što se poljoprivrede tiče, da se očuvanje vinograda odredi kao svojevrstan strateški cilj jer se vinogradske površine neprestano smanjuju zbog kontinuiranog krčenja. Predložio je da se u budućnosti izdvoje neka veća sredstva kako bi vlasnici vinograda ipak pronašli ekonomsku računicu i sačuvali svoje vinograde.  

Odgovorila mi je Danica Cetin, pročelnica za gospodarstvo. 

Danica Cetin, pročelnica za gospodarstvo/Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr
Danica Cetin, pročelnica za gospodarstvo/Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr

- Imali smo već niz razgovora na temu očuvanja vinograda, ali kod vinograda nije toliki problem pronaći sredstva koliko to što se mladi ne žele baviti vinogradarstvom. U proračunu imamo osigurana sredstva za sadnice i građani koji se bave vinogradarstvom uredno nam dostavljaju račune za njih. Također smo molili Vinogradarsku zadrugu da prijedlog rješenja problema ide o njih, jer oni se s time bave i najboljepoznaju problematiku, ali zasad od njih nismo dobili ništa. No, mi smo tu, otvoreni smo za sve prijedloge i tko god ih ima neka nam se javi, prijedlozi nam mogu samo pomoći - rekla je pročelnica za gospodarstvo Danica Cetin. 

Nova imenovanja

Vijeće je prihvatilo i prijedloge za niz imenovanja u povjerenstvima koje je ispred Povjerenstva za izbore i imenovanja u ime njihovog vijeća iznio Tomislav Karaula (HDZ). Nova imenovanja bila su nužna zbog stavljanja mandata u mirovanje vijećnika Emine Šimek Kovačić i Nenada Petera.

Tomislav Karaula, vijećnik iz redova HDZ-a/Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr
Tomislav Karaula, vijećnik iz redova HDZ-a/Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr

- Dajemo Gradskom vijeću dajemo na prijedlog da zbog stavljanje mandata u mirovanje na mjesto Povjerenstva za financije i proračun postavimo mene. U Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja umjesto Nenada Petera predlažemo vijećnicu Željku Joščak. Također u Povjerenstvu za mjesnu samoupravu umjesto Nenada Petera predlažemo Željku Joščak te u Povjerenstvu za predstavke i žalbe umjesto dosadašnje članice Emine Šimek Kovačić predlažemo Mihaelu Idžanović. 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedloge Tomislava Karaule.

Ukidanje postrojbe

Referentica za administrativne poslove Milada Sofka objasnila je da je odlučeno kako bi se trebala ukinuti postrojba opće namjene (trebala bi biti angažirana u slučaju većih nesreća) jer ona ne funkcionira te je preskupo rješenje za Grad rekavši da se u slučaju velikih nesreća mogu osloniti samo na vatrogasce i policiju. Odluku o ukidanju donijet će gradonačelnik Damir Lneniček.

Tanja Herceg, vijećnica s Damir Bajs Nezavisne liste, predložila je da se organizira okrugli stol na kojm bi okupili vlasnike lokalnih OPG-ova koji bi na njemu predstavnicima Grada iznijeli prijedloge u smislu što bi Grad mogao učiniti za njih.  

Ines Marijanović i Tanja Herceg, vijećnice s liste Nezavisne liste Damira Bajsa/Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr
Ines Marijanović i Tanja Herceg, vijećnice s liste Nezavisne liste Damira Bajsa/Foto: Nikica Puhalo/MojPortal.hr