Fotografija: Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić/Foto: Cropix, privatni album
Galerija
Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić/Foto: Cropix, privatni album

Gazić odgovara Petrušiću: "Istina, novčane naknade su previsoke, predložit ću smanjenje..."

"Svojim radom i radom kolegica i kolega pokušavamo modernizirati Komoru kako bi ona bila Komora svih članova, a ne mjesto za ostvarivanje privatnih interesa", piše Gazić
Nakon što je medicinski tehničar Tomislav Petrušić poslao otvoreno pismo predsjedniku Hrvatske komore medicinskih sestara Mariju Gaziću, u kojem mu je postavio niz pitanja, a ponajviše oko visine novčanih naknada članova Vijeća, u roku nekoliko dana dobio je i oodgovor. Petrušić je također u pismu naveo kako Komora živi od članarina te da bi bi "trebala biti tu radi svih nas i za nas, a ne samo za jednu grupicu odabranih koja je godinama maksimalno iskorištava za osobnu korist". 

Gazić mu je danas odgovorio, a Petrušić je njegovo pismo javno objavio na svom Facebook profilu. Odgovor Marija Gazića Petrušiću prenosimo u cijelosti.

"Poštovani kolega Petrušić,

Obraćam vam se kao kolegi jer sam duboko uvjeren da sam i dalje, bez obzira na funkciju predsjednika koju trenutno obnašam, Vaš kolega, kao i kolega svih ostalih članova Komore. Naša kolegijalnost I međusobno uvažavanje uvijek ovise o osobi, ne o funkciji.

Svoju funkciju shvaćam kao obvezu da zastupam interese cjelokupnog sestrinstva, uvijek sam otvoren za razgovor sa svakom našom članicom i članom. Želim Vam zahvaliti na Vašem mailu jer smatram da ste otvorili važna pitanja koja zanimaju naše šire članstvo. Zagovornik sam što veće transparentnosti rada naše Komore i stoga ću Vam u ovom pismu nastojati dati što jasnije i preciznije odgovore na ta pitanja.

Rast troškova

Naknade u Komori svojom odlukom određuje Vijeće Komore te to stoga nije odluka koja je u domeni predsjednika Komore. Slažem se s Vašim opaskama i smatram da su te naknade previsoke u odnosu na primanja naših kolegica i kolega. Stoga ću na sljedećoj sjednici Skupštine Komore, koja će se održati početkom listopada, predložiti Skupštini da pravično odredi te naknade i da se naknade za članove Vijeća i predsjednicu Vijeća, kao i za predsjednike podružnica smanje.

Vijeće Komore je tijelo koje odlučuje o visini naknada za članove Vijeća, predsjednika Vijeća i predsjednike podružnica Komore. Naknade za svaku sjednicu Vijeća iznose 2000 kn za svakog člana Vijeća i 4700 kn za predsjednicu Vijeća. Statutom je predviđeno održavanje 4-5 sastanaka Vijeća godišnje, a na svakoj sjednici bude oko 10-15 točaka dnevnog reda i sjednice obično traju do 5 sati. Međutim, na inicijativu bivšeg Vijeća koje je Skupština u lipnju ove godine razriješila zbog protustatutarnosti njegovog rada i odluka, u proteklih godinu i pol održano je 10 sjednica Vijeća, pa su ti troškovi značajno narasli. Što se tiče predsjednika podružnica Komore, oni dobivaju naknadu od 700 do 2000 kn, ovisno o broju članova u podružnici. Naknadu primaju da bi bili na pomoć kolegicama i kolegama u svakom pogledu, organizirali predavanja i informirali članstvo, te rješavali sve probleme u suradnji s Uredom Komore u Zagrebu.

Problem otpremnine

Dakle, nadam se da ću za svoj prijedlog za pravičnim redefiniranjem visine tih naknada, imati Vašu podršku, kao i podršku članova Skupštine Komore.

Što se tiče naknade za predavanja, odluka o njoj je ovlast predsjednika Komore i stoga sam odmah na početku mandata te naknade smanjio s 3000 kn na 2000 kn za osobe koji su to vodile.

<p>Tomislav Petrušić /Foto: Privatni album</p>

Tomislav Petrušić /Foto: Privatni album

Postavili ste i pitanje otpremnine isplaćene bivšoj predsjednici Komore. Iznos koji navodite je bruto iznos i on je isti od početka osnivanja Komore, tj. to pravo su u ugovoru o radu imale sve dosadašnje predsjednice Komore od osnivanja te su isti ugovor potpisale sve predsjednice Vijeća prije I iza mene, a odnosile su se za odlazak u mirovinu. Konkretna isplata te otpremnine bivšoj predsjednici Komore koju spominjete je odluka Vijeća Komore iz rujna 2019., kada više nisam bio član Vijeća, pa za tu odluku nisam niti mogao glasati, niti sam glasao. Vijeće je tada izglasalo odluku o rebalansu proračuna za 2019. godine, a razlog rebalansa je bila upravo isplata otpremnine bivšoj predsjednici Šepec.

Na sjednici Vijeća u lipnju ove godine predložio sam Vijeću Komore da donese odluku o ukidanju otpremnine predsjedniku i tako izmjene i moj ugovor o radu. Vijeće je, nažalost, taj moj prijedlog odbilo. Izmjena ugovora o radu Predsjednika je ovlast Vijeća Komore, ne Predsjednika Komore.

Modernizacija Komore

Znam što je moj osnovni poziv u životu bez obzira na trenutno radno mjesto, nisam i neću to nikada zaboraviti. Ja sam uvijek primarno medicinski tehničar. Svjestan svojeg poziva, sam tijekom jesenskog vala pandemije koronavirusa tri tjedna pomagao u KB Dubrava, dijeleći obveze sa svim našim tamo zaposlenim kolegicama i kolegama. Istovremeno sam preuzeo i obvezu Koordinatora za sestrinstvo prema Ministarstvu zdravstva, koja je uključivala preraspodjelu medicinskih sestara i tehničara na razini Hrvatske. Jedini sam predsjednik Komore u zdravstvu koji je obavljao i tu dužnost. Smatrao sam da je moja obveza pomoći svim kolegama, a ne prepustiti sve slučaju. Sve glavne sestre bolnica dobro znaju da sam ima cijelo to razdoblje bio 24 sata dnevno na raspolaganju.

Svojim radom i radom kolegica i kolega pokušavamo modernizirati Komoru kako bi ona bila Komora svih članova, a ne mjesto za ostvarivanje privatnih interesa privilegiranih skupina i pojedinaca..

Prvi sam predsjednik Komore od njezinog osnutka koji je javno na Skupštini iznio podatak o svojoj plaći. Moja plaća je 18. plaća po visini u odnosu na sve plaće koje u Hrvatskoj primaju medicinske sestre i tehničari, koja ne iznosi 25 000 kn koliko navodi kolega iz Njemačke na svojoj Facebook stranici kao borac za sestrinstvo koji je prije 10-tak godina preko svoje 2 firme oštetio HKMS (što znači sve članove) za iznos od 300.000 kuna o čemu postoji pravomoćna sudska presuda.

Na usluzi članovima

Tijekom prvog vala pandemije u nedostatku zaštitne opreme diljem zemlje predložio sam Vijeću da se iznos od 1,400.000 kuna donira za nabavu za zaštitne opreme za medicinske sestre I tehničare koje je tada nedostajalo, međutim Vijeće je taj prijedlog odbilo. Ured Komore nismo zatvorili niti jedan dan, za razliku od drugih komora u zdravstvu, jer sam smatrao da moramo biti tu na usluzi i pomoći članovima. Pokušao sam maksimalno napraviti sve što sam kao predsjednik mogao, a to je priznavanje naših iskaznica kao propusnica, popusti za gorivo na Croduxu, taxi Cameo jer nije bilo gradskog I međugradskog prijevoza, razni popusti od Lesnine, Teksitlprometa i slično.

Na prošloj Skupštini sam predložio ugovaranje police od profesionalne odgovornosti za sve članove, čiji bi trošak podmirila Komora, a članovi bi tu policu uživali u sklopu svoje dosadašnje članarine.

Dolazeći na funkciju predsjednika zatekao sam Komoru sa 6,5 mil. kn na računu. Danas, nakon 2 godine moga mandata, na računu je 18 milijuna kuna. To su sredstva naših članova i to je jedan od razloga zašto ću na Skupštini predložiti smanjenja članarine za 25 posto od 2022. godine. Ova prikupljena sredstva ćemo uložiti u daljnje projekte kojima je cilj štititi interese našeg članstva i davati mu podršku u profesionalnom radu.

Jedan član, jedan glas

Kao što sam već najavio, na nadolazećoj Skupštini predložit ću novi izborni model i novi Statut. Nadam se da će Skupština pokušati taj važan korak u demokratizaciji Komore i uvesti izborno pravilo “jedan član, jedan glas”, kojim će svi članovi birati predsjednika Komore, a ne kao do sada samo članovi Vijeća. Planiramo dodatno digitalizirati Komoru, omogućiti elektronsko glasovanje, povezati se sa sustavom e-građanin i omogućiti članovima predaju svih zahtjeva i dobivanje potvrda online.

Pokušao sam ujediniti sve udruge i sindikate i okupiti ih oko Proglasa sestrinstva koji je Komora objavila prošle godine , a sve s ciljem jačanja zajedničke borbe za prava svih medicinskih sestara I tehničara. Komora je pokrenula i priznavanje visoke stručne spreme medicinskim sestrama tj. izmjenu Uredbe. Nacrt nove Uredbe je pripremljen u Ministarstvu zdravstva i gurat ćemo ga dalje svim silama u smjeru da ga usvoji Vlada Republike Hrvatske.

Žao mi je što su moji i naši napori za modernizacijom i demokratizacijom Komore, naišli na opstrukcije privatnih interesa pojedinih članova kao i na pritiske, o čemu ću pobliže izvijestiti sve delegate na nadolazećoj Skupštini.

Komora postoji zbog svojih članova i moramo je razvijati i mijenjati u skladu sa zahtjevima vremena i očekivanjima članova. Siguran sam da u tome imamo podršku, kako Vas, tako i mnogobrojnih naših članica i članova. Nadam se da ću do kraja mandata uspjeti u svojim ciljevima promjene naše krovne institucije, bez obzira na sve pokušaje diskreditacije kako Komore tako I mene osobno.

I da kolega, uvijek sam bio i uvijek ću ostati jedan od vas!", stoji u odgovoru predsjednika Hrvatske komore medicinskih sestara Marija Gazića.