Fotografija: 1936. godina, svečana povorka/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar
Galerija
1936. godina, svečana povorka/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Iz monografije: "1911. odnio je požar u Daruvaru i ljudski život -nepoznatog putnika u štaglju"

Povijest DVD-a Daruvar opisana je u monografiji autora Mate Pejića. Knjiga je iz tiska izašla 4. svibnja 2020., a u prvom nastavku donosimo priču o osnivanju društva i početku njegova rada.
Donosimo vam feljton o povijesti daruvarskih vatrogasaca povodom 140. obljetnice DVD-a Daruvar iz pera daruvarskog kroničara Mate Pejića.

DARUVAR - Duga i turbulentna povijest DVD-a Daruvar, njegovih 140 godina, od lipnja 1880., kada je društvo osnovano na inicijativu svog prvog predsjednika, plemenitaša Aleksandra Skendera Tüköryja de Algyesta, opisana je u monografiji Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar, autora Mate Pejića, novinara češkog tjednika Jednota. Knjiga je iz tiska izašla 4. svibnja 2020., baš na blagdan svetog Florijana, nebeskog zaštitnika vatrogasaca, i trebala je biti jedan od sadržaja bogate proslave velikog jubileja.

<p>1936. godina, svečana povorka/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1936. godina, svečana povorka/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Nažalost, epidemiološka situacija sve dosad nije dopustila održavanje proslave i promocije knjige. No, budući da su prilike sve povoljnije, Upravni odbor DVD-a Daruvar odlučio je 27. kolovoza 2021. godine održati svečano obilježavanje obljetnice na kojoj će ujedno biti upriličena prezentacija monografije "Daruvarski vatrogasci 140 godina DVD-a Daruvar".

Na bogatu i slavnu tradiciju daruvarskog vatrogastva podsjećamo odlomcima iz knjige Daruvarski vatrogasci. U prvom od tri nastavka donosimo priču o osnivanju dobrovoljnog vatrogasnog društva Daruvar i početku njegova rada.

Društvo je rođeno

Inicijator osnivanja udruge dragovoljnih vatrogasaca bio je vlastelin Aleksandar Skender Tüköry, koji je ujedno bio i prvi predsjednik društva. Njegov sin Vjekoslav (Alois) bio je prvi zapovjednik daruvarskih vatrogasaca, a u mnogim dokumentima iz onoga vremena navodi se da je važnu ulogu u odboru vatrogasnog društva igrao i njegov drugi sin Eugen (Jenó) Tüköry. Članovi prvog odbora bili su još Amon Hend, Stefan Meister, Jozef Gruss, Ladislav Breslauer, Anton Kušević i Izidor Dobrović, koji će nakon smrti Skendera Tüköryja  stati na čelo društva.

<p>1887. godina, Upravni odbor DVD-a Daruvar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1887. godina, Upravni odbor DVD-a Daruvar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

U godini osnutka društvo je brojalo dvadeset članova, a među prvim daruvarskim dobrovoljnim vatrogascima bili su postolari Josip Rožek, Josip Jelinek i Vjenceslav Čejka, urar Josip Houžvička, stolari Josip Maceković, Stjepan Vacka i Ferdo Karda, bačvari Karlo Lokotar i Nič, krojači Ivan Muker i Vinko Choura, limar Franjo Tihoky, klobučar Mato Mandrak, slikar Mifek, te Emanuel Fikl. Prvi društveni liječnik bio je dr Rethy.

<p>1894. godina, prvi toranj/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1894. godina, prvi toranj/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Odmah nakon osnivanja, društvo počinje graditi i prvi vatrogasni toranj. a gradnju završava u prvoj godini rada. Nalazio se na mjestu današnje željezničke stanice, što je tada bila periferija grada. Toranj je na tom mjestu bio do 1894. godine, a poslije je premješten na bivše daruvarsko sajmište. Taj je toranj srušen 1910. godine, te je izgrađen novi u dvorištu kasnijeg Narodnog odbora općine Daruvar.

Donošenje statuta

Osnivač društva vlastelin S. Tüköry značajno je materijalno pomagao rad dobrovoljnih vatrogasaca, čije je društvo bila jedna od najaktivnijih udruga u gradu, a inicirao je i donošenje statuta dobrovoljnog vatrogasnog društva. „Svrha dobrovoljnomu vatrogasnomu družtvu u Daruvaru je uredjena branitba života i imetka stanovnikah grada ovoga od vatre“, stoji u prvom Statutu, koji u svom 4. paragrafu propisuje dužnosti članstva: „Podupirajući član plaća godišnje prinos od 1 do 4 forinte ili na jedanput u četvrtgodišnjih obrocih, ipak uvijek unapried. Izvršujući član može biti svaki stanovnik ovog grada mužkarac, ako je navršio 18 godina života, te imade naravne i duševne sposobnosti i neporučan glas, onaj pako, koji je odvisan, imade doprinieti dozvolu od svoga zakonitoga zastupnika dotično predpostavljenoga.“

<p>1897. godina, DVD Daruvar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1897. godina, DVD Daruvar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Prvim statutom DVD-a u Daruvaru predviđene su kazne i odlikovanja za članstvo, govori se o pravima i dužnostima predsjednika, koga „u glavnoj skupštini svi članovi većinom glasovah izabiru“, te određuje da vatrogasne sprave „što je družtvo vatrogasno dobilo od gradske općine imovnikom ostaje vlastničtvo obćine“.

Statut je sastavljen na dan osnivanja društva, 19. lipnja 1880., a potpisao ga je u ime bana „neki Živković u Zagrebu dne 28. listopada“. Za predsjednikovanja Skendera Tüköryja osnovana je 1890. godine „blagajna za podporu bolestnih drugova i u slučaju smrti“, dakle podupirući fond, koji radi u okviru DVD-a, ali ima svoju posebnu upravu i svoje propise kojima se reguliraju prava i obveze članstva. Pravilnik govori da je svrha blagajne da podupire svoje drugove u slučaju bolesti, a u slučaju smrti da se brine za pristojan pogreb. Tako u slučaju bolesti koja ne traje dulje od osam dana društvo plaća lijekove i liječnika, u slučaju bolesti od osam dana do tri mjeseca član dobiva iz blagajne dvije forinte tjedno, a nakon isteka tri mjeseca, prestaje svaka potpora. U slučaju smrti se na ime pogrebnih troškova uplaćuje udovici ili obitelji člana 30 forinti.

<p>1903. godina/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1903. godina/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Učestali požari

O radu društva u najranijem razdoblju, kako smo već spomenuli, nije ostalo puno pisanih tragova. Tek u Vatrogasnom viestniku, glasilu hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice broj 12. iz lipnja 1900. godine pronalazimo vijest o proslavi blagdana svetog Florijana, u kojoj piše: „U predvečerje i na sam dan u zoru prolazila je ulicami glasba, a u 9 sati bila je u župnoj crkvi služba božja. Zatim održana bje u gradjanskoj pivari glavna skupština u kojoj je obnovljen izbor uprave i zapovjedništva. Izabrani su: za predsjednika posjednik i načelnik daruvarski g. Izidor Dobrović; za vojvodu kr. kotarski predstojnik g. Mihajlo Makaj; za tajnika i blagajnika prokušani već vatrogasac bivši vojvoda lipovljanski, a sadašnji bilježnik daruvarski g. Andrija Plešić. U toj skupštini zaključeno je podjedno, da se dne 21. lipnja t. g. svečanim načinom proslavi 20 godišnjica obstanka družtva, te je izabran odbor, koji će imati izraditi program svečanosti.“

<p>1905. godina, Proslava 25. obljetnice DVD-a/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1905. godina, Proslava 25. obljetnice DVD-a/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Do 1903. godine rukovodstvo društva nastoji privući što više članova i materijalno ga ojačati, te radi na tome da DVD stekne što više simpatija u gradu i da bude što bolje organizirano. Uspjehom društva smatra se i osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava po okolnim selima i gradovima – Pakracu (1882.), Lipiku (1883.), Trojeglavi (1885.), Grubišnom Polju (1887.), Siraču (1892.), Đulovcu (1893.), Daruvarskom Brestovcu (1895.), Dežanovcu (1896.) i Uljaniku (1899.). Upravni odbor, koji je društvo uveo u novo stoljeće, predvodio je predsjednik Izidor Dobrović, koji je na čelu društva bio do 1914. godine. Tajnik je bio Andrija Plešić (na funkciji ostao do 1920.) a do iste godine zapovjednik je bio Vinko Choura.

U to su vrijeme požari bili sve češći i stalno su prijetili imovini građana. Daruvarski vatrogasci suprotstavljali su se toj sve većoj opasnosti tek s nekoliko najpotrebnijih i najjednostavnijih sprava, koje ponekad nisu bile od velike koristi. Tek 1900. društvo kupuje rastegaču, a od tada su prošle još dvije godine dok društvo nije dovoljno ojačalo da si može priuštiti prvu ručnu prijevoznu štrcaljku.  O tom  je događaju također pisao Vatrogasni viestnik: „Tajnik Andrija Plešić priobćuje dopis hrv.-slav. vatrogasne zajednice od 8. listopada 1902. broj 236., glasom koga je g. Mirko Kolarić novu štrcaljku nabavljenu od R. A. Smekala kolaudirao u prisutnosti vatrogasnoga družtva, pa je ista izvrstnom pronadjena.“

<p>1910. godina, gradnja spremišta, zapisnik sa sjednice općinskog zastupstva/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1910. godina, gradnja spremišta, zapisnik sa sjednice općinskog zastupstva/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Katastrofalni požar

Dvadeset i petu obljetnicu rada društvo je proslavilo 1905. godine. Proslava je održana u lipnju uz veliki ceremonijal, uobičajen za ono vrijeme, uz sudjelovanje svih vatrogasnih društava iz okolice, izaslanika iz nekih udaljenijih sredina, a svirala je vojna glazba iz Bjelovara, uz neke vatrogasne orkestre daruvarskog područja. Posebno za tu prigodu društvo je izradilo 32 nove uniforme za svoje članove. Priređena je javna vježba daruvarskih vatrogasaca, koja je trebala pokazati njihovu spremnost da se uhvate ukoštac s vatrenom stihijom. Bila je to dotad najveća vatrogasna manifestacija u Daruvaru, koja je značajno djelovala na jačanje postojećih dobrovoljnih društava u okolici i na njihovo međusobno povezivanje i suradnju.

<p>1912. godina, DVD Daruvar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1912. godina, DVD Daruvar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Snagu vatre i njezinog razornog djelovanja osjetili su daruvarski vatrogasci 1907. godine, kada su uz niz drugih društava sudjelovali u gašenju katastrofalnog požara koji je zadesio Daruvarski Brestovac. U požaru koji je trajao više dana uništeno je gotovo pola sela – čak trideset seoskih imanja. Godine 1911. odnio je požar u Daruvaru i jedan ljudski život. Planulo je kod Pavla Frgića a prva žrtva vatre u gradu bio je neki nepoznati putnik koji je spavao u štaglju. Uglavnom, tih je godina često gorjelo, računa se prosječno dvadeset puta godišnje, što u gradu, što u okolici. Nisu bili rijetki ni podmetnuti požari, jer se „špekuliralo s imovinom osiguranom kod osiguravajućih društava“. Kolala je i priča o tome kako je požare podmetao neki sluga, koji je tu uslugu naplaćivao u alkoholu. Kronike su zabilježile i anegdotu koja kaže: Neki gazda sjedio je u gostionici i pio. Odjednom je netko dotrčao i donio vijest o požaru kod tog istog čovjeka, koji je hladnokrvno sjedio u gostionici. Gazda je ustao, pogledao kroz prozor i povikao: „Pa, zar već gori!?“

Brze intervencije

Bilo je ipak i godina s manjim brojem požara – 1913. samo jedan, koji je sredinom godine izbio na imanju Franje Kolačeka u Daruvaru, a brzom  intervencijom vatrogasaca spriječena je veća šteta.

<p>1932. godina, vatrogasni tečaj/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1932. godina, vatrogasni tečaj/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Godine 1914. dolazi do nove smjene na čelu dobrovoljnog vatrogasnog društva Daruvar. Na godišnjoj skupštini održanoj 4. svibnja, na blagdan vatrogasnog zaštitnika sv. Florijana za novog je predsjednika izabran Milan Dobrović (vodio društvo u razdoblju 1914. – 1926.), sinovac dotadašnjeg predsjednika Izidora Dobrovića koji zbog bolesti nije ni prisustvovao skupštini, a te je godine i umro. Za tajnika i zapovjednika potvrđeni su Andrija Plešić i Vinko Choura.

<p>1936. godina, svečana povorka/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1936. godina, svečana povorka/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Društvo tada broji oko 150 članova od čega je 50 operativnih, 20 utemeljitelja, 8 počasnih i 65 podupirućih. Od ukupnog broja članova šest ih u društvu djeluje od njegova osnutka 1880. godine, a među operativcima 21 član imao je 15 do 34 godine vatrogasnog staža, dok je 29 članova u društvu bilo manje od 15 godina. Na skupštini je odlikovano više zaslužnih vatrogasaca i društvenih radnika – zapovjednik (vojvoda) Vinko Choura, njegov zamjenik (podvojvoda) Josip Jelinek, tajnik i blagajnik Andrija Plešić, koji je 1888. godine osnovao DVD u Lipovljanima kod Banove Jaruge, zatim vatrogasci Ivan Muker, Emanuel Fikl, Karlo Lokotar, Vjenceslav Čejka i Josip Houzvička (svih pet s po 34 godine staža), te Josip Maceković, Mijo Kropfl, Vjenceslav Njič, Anton Roček i Mato Mandrak.&

<p>1936. godina, ispred vatrogasnog spremišta/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1936. godina, ispred vatrogasnog spremišta/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Knjiga daruvarski vatrogasci

Na 280 stranica u luksuznoj opremi i uz brojne ilustracije Knjiga Daruvarski vatrogasci priča priču o dugoj povijesti društva, koje je osnovano među prvima u bjelovarskom kraju, ali i u Hrvatskoj, samo 16 godina nakon što je 1964. u Varaždinu osnovano prvo hrvatsko dobrovoljno vatrogasno društvo. Autor je temeljito istražio i prikazao djelovanje DVD-a kroz četrnaest desetljeća, u kojima je bilo svijetlih trenutaka, velikih uspjeha, naročito na vježbama i natjecanjima, ali i posrnuća i padova, te uglavnom dugotrajne i teške borbe za osvajanjem primjerenog statusa u društvu, koje je teško prihvaćalo obvezu financiranja djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva.

<p>15. 08. 1936. godine - javna vježba/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

15. 08. 1936. godine - javna vježba/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

„Na kraju ove knjige i na kraju jedne etape u povijesti daruvarskih vatrogasaca. Ispričali smo jednu moguću priču o stotinu i četrdeset godina tradicije vatrogastva u Ždralovom Gradu, nastojeći ne samo pobrojati događaje, uspjehe i posrnuća, kako dobrovoljnog vatrogasnog društva, tako i asocijacije društava, koja je od 1926. godine, kada je osnovana kao Vatrogasna župa, prošla kroz razne organizacijske oblike i sada djeluje kao Vatrogasna zajednica Daruvar. Priča o daruvarskim vatrogascima ne bi bila potpuna kad ne bismo predstavili i društva koja djeluju u okviru Vatrogasne zajednice i kada ne bismo naglasili primjernu suradnju dobrovoljaca s profesionalnim vatrogascima, ali i suradnju svih njih s lokalnom zajednicom, s društvom u kojem žive i djeluju, sa školama i dječjim vrtićima, prenoseći na mlada pokoljenja svijest o važnosti humanog poziva kojem su posvetili svoje živote,“ piše autor u završnom poglavlju monografije Daruvarski vatrogasci.

<p>1980. godina, Značka uz stotu obljetnicu/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1980. godina, Značka uz stotu obljetnicu/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Knjiga počinje opsežnim pregledom povijesti društva, a potom opisuje dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada, koja danas okuplja Vatrogasna zajednica Daruvar, krovna udruga vatrogasaca gradskog područja. To je šest teritorijalnih društava – Daruvar, Doljani, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Lipovac Majur i Ljudevit Selo, potom dva industrijska društva – MPD i Dalit, koji doduše više ne postoji, kao ni sama firma, ali je dugo godina bio okosnica svekolike vatrogasne djelatnosti jer je to bilo bogato društvo s dobrom opremom, te na kraju Vatrogasna zajednica Daruvar i Javna vatrogasna postrojba.

<p>1980. godina, Vatrogasni centar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

1980. godina, Vatrogasni centar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Skladan odnos

Inače, skladan odnos profesionalaca u Javnoj postrojbi i dobrovoljaca u DVD-u posebnost su daruvarskih vatrogasaca, na kojoj im zavide vatrogasci iz drugih sredina. Daruvarčani to tumače činjenicom da svi djelatnici profesionalne postrojbe dolaze iz dobrovoljnih društava i da je prva profesionalna postrojba, stvorena u Domovinskom ratu, formirana baš od dobrovoljnih vatrogasaca. Na kraju, dijele i isti prostor, koji je u vlasništvu dobrovoljaca, a održavaju ga profesionalci. Upravo zato se knjiga, koja je objavljena u povodu 140. godišnjice DVD-a Daruvar zove jednostavno – Daruvarski vatrogasci.

<p>Zapovjednik Mladen Ursan, tajnik Vedran Kreh, predsjednik Vlado Horvat počasni predsjednik Ljudevit Havranek/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Zapovjednik Mladen Ursan, tajnik Vedran Kreh, predsjednik Vlado Horvat počasni predsjednik Ljudevit Havranek/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Sve to opisano je u ovoj knjizi, koja donosi i poglavlje o vatrogasnim vježbama i natjecanjima, o čovjeku, kao faktoru svakog uspjeha, o vatrogasnoj glazbi, koja je djelovala nekoliko desetljeća, a imala su je i neka druga vatrogasna društva, te o svetom Florijanu, nebeskom zaštitniku vatrogasaca i o mnogim aktivnostima kojima se vatrogasci bave osim gašenja požara i tehničkih intervencija kod elementarnih nepogoda i prometnih nesreća.

<p>2015. godina, Vatrogasni dom DVD Daruvar i vozila JVP/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

2015. godina, Vatrogasni dom DVD Daruvar i vozila JVP/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

„Danas sam više nego zadovoljan stanjem u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Daruvar, jer ono ima sve uvjete za uspješno izvršavanje svojih zadaća“, govori Vlado Horvat i dodaje: „Nakon Domovinskog rata DVD je uglavnom preuzeo provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i više se bavi stvarima koje nisu vezane uz intervencije, kao što je organiziranje proslava važnih obljetnica, usavršavanje kadrova, vježbe i natjecanja, uređenje zelenila i mnogo drugih stvari, dok je gašenje požara i tehničke intervencije preuzela profesionalna Javna vatrogasna postrojba.“

<p>2017. godina, Sveti Florijan /Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

2017. godina, Sveti Florijan /Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Mladi članovi

DVD Daruvar ima danas dobru i dostatnu opremu, ponajprije namijenjenu vježbama i natjecanjima u koje nastoji što više uključiti djecu i mladež. U DVD se uključuje dosta mladih, ali oni brzo odlaze na školovanje ili posao izvan Daruvara pa prestaju raditi u Društvu, no svake godine regrutira se dovoljan broj novih. „Svi oni zavole vatrogastvo, pa neki iz DVD-a prelaze u profesionalnu vatrogasnu postrojbu“, kaže V. Horvat i dodaje kako u postrojbi imaju članova koji su u Društvo došli sa sedam godina i prošli sve strukture dobrovoljnog vatrogastva da bi na kraju u vatrogastvu našli i rješenje za životnu egzistenciju. „Takvi članovi JVP imaju poseban odnos prema vatrogastvu, koje im je ušlo u krv, što je sušta suprotnost onima koji se prijavljuju zato što je tu dobra plaća, a nemaju empatiju za suštinu ove humane aktivnosti. Imamo i vatrogasaca koji dolaze iz obitelji u kojima je vatrogastvo dugogodišnja tradicija, iz kojih se u svakoj generaciji netko bavi vatrogastvom, kojima su članovi našeg društva bili i očevi i djedovi.“

<p>2017. godina, Sveti Florijan /Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

2017. godina, Sveti Florijan /Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar

Osim mnogih slučajeva prenošenja ljubavi prema vatrogastvu s generacije na generaciju, imaju daruvarski vatrogasci još jednu osobinu, po kojoj se razlikuju od drugih hrvatskih DVD-a – to je bogata i uspješna suradnja i razmjena iskustava s prijateljskim vatrogasnim društvima u Republici Češkoj. To je, dakako, rezultat aktivnosti češke manjine, koja je ovdje veoma brojna, a i činjenice da su mnoga društva u okolici osnivali Česi i u njima bili, a i danas jesu, vrlo aktivni članovi. Kašava, Letohrad i Všeradice su gradovi u Češkoj s čijim vatrogascima daruvarska društva imaju najplodnije odnose, ali nisu i jedina. Osim DVD-a Daruvar veze i razmjene s češkim društvima imaju DVD-i Gornji Daruvar i Doljani, a zahvaljujući Vatrogasnoj zajednici predstavnike u izaslanstva koja posjećuju Češku i svake godine sudjeluju u najvećem češkom vatrogasnom hodočašću na Sveti Hostýn, daju i ostala društva u sklopu Zajednice – Donji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo i MPD.

<p>2019. godina, natjecateljska ekipa DVD-a Daruvar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar</p>

2019. godina, natjecateljska ekipa DVD-a Daruvar/Foto: Monografija Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar