Fotografija: Direktor Darkom vodoopskrbe i odvodnje, Vladimir Lukačin/MojPortal.hr
Galerija
Direktor Darkom vodoopskrbe i odvodnje, Vladimir Lukačin/MojPortal.hr

Ovo je najopširniji intervju ikad o daruvarskoj vodi s direktorom u Darkomu. Evo, što kaže...

Aglomeracijom će se modernizirati uređaji za kondicioniranje pitke vode te rekonstruirati 18 km cijevi pa će neminovno doći do poboljšanja vodoopskrbe - kaže Vladimir LukačinVoda na daruvarskom području gotovo je pa vječna tema o kojoj se svako malo priča. Često se događa, uglavnom nakon obilnijih kiša, da se pretjerano zamuti pa Darkom obavijesti građane određenih područja da nije za piće i istovremeno im cisternom dostavlja pitku vodu. 

Problematika vode

Ljudi o vodi i poremećajima koji se događaju zapravo malo znaju, a strah je, naravno, uvijek velik. Boje se za sebe, boje se za svoju djecu. 

Napravili smo intervju s Vladimirom Lukačinom, direktorom Darkom vodoopskrbe i odvodnje i to vjerojatno najopširniji intervju koji je ikad napravljen o daruvarskoj vodi. Vjerujemo kako smo uspjeli barem dijelom razjasniti problematiku pitke vode na daruvarskom području te da će čitatelji pronaći barem neke odgovore koje su dosad tražili ili su ih zanimali.

Je li daruvarska voda zdrava za piće?

- Voda je sukladna Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17,115/18 i 16/20) te Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17 i 39/20). Nad njom se vrše zakonom propisane kontrole te se time i potvrđuje njena zdravstvena ispravnost.

Koji pokazatelji govore u prilog tome?

- Na našoj Internet stranici nalaze se analize vode provedene od strane ovlaštenog laboratorija i to po vodoopskrbnim sustavima kojim upravlja JIVU Darkom vodoopskrba i odvodnja, a to su vodoopskrbni sustav Daruvar, vodoopskrbni sustav Bastaji i vodoopskrbni sustav Đulovac. Također će biti postavljen i godišnji izvještaj o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju na našem uslužnom području.

Koliko često šaljete vodu na analizu, što se analizira i gdje se analizira?

- Vodu jednom mjesečno šaljemo u Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko bilogorske županije, a ista se analizira mikrobiološki i fizikalno kemijski. Također ZZJZ (samoinicijativno-provode ga prema zakonu, svaki zavod svoju županiju) provodi monitoring vode za ljudsku potrošnju na mjesečnoj bazi.

U Darkomovom internom laboratoriju voda se svakodnevno analizira, a uzorci se uzimaju na cijelom vodoopskrbnom sustavu/Foto: Darkom
U Darkomovom internom laboratoriju voda se svakodnevno analizira, a uzorci se uzimaju na cijelom vodoopskrbnom sustavu/Foto: Darkom

U našem internom laboratoriju voda se analizira svakodnevno, a uzorci se uzimaju na cijelom vodoopskrbnom sustavu. Također se vrši kontrola sirove (neprerađene) vode na svim izvorištima 1 put tijekom hidrološke godine.

Koliko često te analize pokažu da u vodi ima bakterija i ostalih elemenata koji ne bi trebali biti u njoj? Koji su to elementi? Zašto se to događa?

- Analize sirove vode svaki puta pokažu mikrobiološko onečišćenje, zbog čega se ona mora dezinficirati, a u sirovoj površinskoj vodi kojom se opskrbljuje vodoopskrbni sustav Daruvar (rijeke Pakra i Sloboština) javlja se i povišeni parametar mutnoće, zbog čega se takva mora dodatno obraditi, odnosno izbistriti.

Ovdje se analiziraju uzorci vode/Foto: Darkom
Ovdje se analiziraju uzorci vode/Foto: Darkom

Prošle 2020. godine, samokontrolama prema HACCP sustavu i ostalim službenim kontrolama kojih je provedeno oko 250, ustanovljeno je 11 nesukladnih uzoraka prerađene vode u vodovodnoj mreži i od toga 6 u vidu povišene mutnoće, 4 u vidu povišene mutnoće i aluminija, te jedna mikrobiološki neispravna.

Zašto naša voda često nije za piće?

- Naime, ne bih se složio da voda često nije za piće već je riječ uglavnom o periodima uslijed učestalih šumskih radova u kombinaciji s padalinama što dovodi do velikog zamućenja rijeka Pakre i Sloboštine. Sustav kondicioniranja odnosno pročišćavanja pitke vode nažalost u takvim uvjetima ne stiže reagirati na vrijeme(jer je voda preopterećena nečistoćama) te je moguće da se u sustavu javne vodoopskrbe pojavi voda povećane mutnoće, a ponekad i povišenog aluminija.

Laboratorij u Darkomu/Foto: Darkom
Laboratorij u Darkomu/Foto: Darkom

U tim slučajevima, obavještavaju se potrošači o navedenom putem sredstava javnog informiranja. Tijek obavještavanja je duži od samog trajanja tih pojava, jer uključuje ponovno uzorkovanje i analizu od strane ovlaštenih osoba, a kraj obavijesti nastupa tek nakon što se dobije pismeni izvještaj o ispravnom uzorku iz ovlaštenog laboratorija, obavijeste se nadležna tijela, a zatim i potrošači. Za vodu povišene mutnoće je preporuka prokuhavanje, a kad se radi o parametru povišenog ostatka aluminija, onda ona nije za konzumiranje, međutim može se koristiti u druge svrhe.

Opišite mi put kojim daruvarska voda prolazi od izvora do čaše potrošača?

- Voda kojom se opskrbljuju građani Grada Daruvara se zahvaća na ušću rijeka Pakre i Sloboštine koje je od samog grada udaljeno 20-ak kilometara. Riječ je o površinskom zahvatu. Zahvaćena sirova voda gravitacijskim cjevovodom duljine cca 9 km dolazi na obradu do Uređaja za kondicioniranje (pročišćavanje), a njegovi tehnološki dijelovi su:

1. Flokulator s centralnim valjkom-hidraulički mješač – gdje se obavlja doziranje koagulanta prema potrebi, ovisno o mutnoći ulazne sirove vode;

2. Vertikalne taložnice – taloženje koagulanta (bistrenje vode taloženjem nastalih flokula );

3. Brzi pješčani filteri – finalno bistrenje vode te potom kloriranje odnosno dezinfekcija iste.

Vodozahvat na ušću rijeka Pakre i Sloboštine od samog je grada udaljen 20-ak kilometara/Foto: Darkom
Vodozahvat na ušću rijeka Pakre i Sloboštine od samog je grada udaljen 20-ak kilometara/Foto: Darkom

Nakon obrade vode ista se glavnim dovodnim cjevovodom dovodi do centralne vodospreme „VS Vinogradi “ kapaciteta 200 m3 odakle se vodom opskrbljuje visoka zona ( Donji Daruvar, Matije Gupca, Slavik, Ive Vojnovića, Jakova Gotovca, Kuhačeva, Daruvarski Vinogradi), te sva naselja Općine Končanica, VS Daruvar (vodosprema 2000 m3 u Vinogradskoj ulici-gravitacijski s VS Vinogradi) –voda se cjevovodima distribuira do krajnjih korisnika u Gradu Daruvaru -tzv niska zona i VS Vranjevina (prepumpavanjem s VS Vinogradi). S VS Vranjevina opskrbljuje se naselje Daruvarski vinogradi, Batinjani, Mlinovi, Dobra Kuća, Vukovije).

Od čega su cijevi kojima teče daruvarska voda i u kakvom su one stanju? 

- Cijevi su uglavnom izvedene od azbest cementa, dok smo neke dionice zamijenili plastičnim PEHD cijevima. Kako su iste u uporabi već 50 godina, neminovno je da su im se fizikalno mehanička svojstva smanjila te da više ne podnose ista opterećenja kao prije.

Jeste li ikad testirali vodu na azbest?

- Ispitivanja na azbest nismo provodili. Azbest nije topljiv u vodi, a bilo bi dobro da jest, jer onda ne bi imali s njim nikakvih problema. Otopili bi sav postojeći azbest u vodi i mirno živjeli bez suvišnih strahova. Azbest je opasan samo ako se udišu njegova vlakna, a progutati ta ista vlakna možete bez straha za svoje zdravlje i živote.

Cijevi su uglavnom od azbest cementa, a neke su dionice radnici Darkoma zamijenili plastičnim PEHD cijevima/Foto: Darkom
Cijevi su uglavnom od azbest cementa, a neke su dionice radnici Darkoma zamijenili plastičnim PEHD cijevima/Foto: Darkom

Uopće ne branim dugotrajni običaj izrade vodovodnih cijevi na bazi azbesta, ali te cijevi nisu problem dok ih netko ne pokuša izvaditi iz zemlje grubim razbijanjem čekićima ili sličnim alatkama. Naravno da svaki materijal propada i azbestna vlakna iz vodovodnih cijevi se mogu oslobađati i dospijevati u vodu za piće. Tako će azbestna vlakna dospjeti i u vaš sudoper ili kadu, ali ona na taj način ne predstavljaju nikakvu opasnost za ljudsko zdravlje.

Može li se vodozahvat natkriti i zaštititi od mogućih posljedica radova Hrvatskih šuma i nečistoća koje upadaju u vodu?

- Područje samog vodozahvata nalazi se u 1. zoni sanitarne zaštite te je isto ograđeno i pod stalnom kontrolom djelatnika Darkom vodoopskrbe i odvodnje, međutim kako je riječ o rijekama i njihovim pritokama čije su duljine velike natkrivanje radi zaštite od padalina nema nikakvog smisla. Za potrebe šumskih radova potrebno je izvesti cijevne propuste na vodotocima kako mehanizacija i sirovina koja se iz šume izvlači ne bi direktno prolazila kroz vodotoke i tako uzrokovala velika zamućenja.

Kakva je daruvarska bunarska voda? Je li zdravija od ove koju pijemo iz naših slavina?

- Kako ista nije pod kontrolom HZJZ nemam informacija da li je ista u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju te Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.

Što građani trebaju napraviti kada primijete zamućenje vode? Jel se treba prokuhavati voda?

- Za početak je najbolje ostaviti nekoliko minuta da voda teče iz slavine, ako se mutnoća ne smanji, trebali bi nazvati Darkom vodoopskrbu i odvodnju te prijaviti da je voda mutna kako bi onda naši djelatnici izašli na lice mjesta i ustanovili o kakvom problemu je riječ. U takvim slučajevima preporuka je da se voda prokuhava ukoliko će se koristiti za piće.

Što je aluminij sulfat? Za što se on koristi?

- Aluminijev sulfat – alaun –je aluminijeva sol, najstarije i najpoznatije kemijsko sredstvo za bistrenje vode koje se koristi diljem svijeta, a ne samo kod nas, (korištenje istoga je odobreno od Ministarstva zdravstva, Svjetske zdravstvene organizacije itd…) Isti se dozira prema potrebi ovisno o mutnoći ulazne sirove vode (nije svakodnevni proces). On se koristi kako bi okrupnio malene čestice nečistoća koje predstavljaju zamućenje u sirovoj vodi, u tzv. flokule, veće čestice, koje se iz ostatka vode uklanjaju taloženjem, a pročišćena voda zatim odlazi u filtarsko postrojenje na dodatnu filtraciju. Sam proces bistrenja, odnosno njegova učinkovitost, ovisi o više različitih faktora (temperatura vode, protok vode/količina vode, pH, priroda čestica koje čine mutnoću, vrijeme miješanja, intenzitet miješanja…) pa ukoliko dođe do nezadovoljavanja jednog od tih zahtjeva može doći do povećanog ostatka aluminija u prerađenoj vodi .

Zašto je nedavno bilo previše aluminijevog sulfata u uzorku vode koja se koristi u kućanstvima?

- Dakle na sustavu 4 vodospreme: jedna za općinu Sirač i 3 za Grad Daruvar te nastavno i Općinu Končanicu i dio Općine Đulovac. Za središte i veći dio Grada, voda ulazi u vodospremu od 2000 m3, niska zona, gdje se zadržava određeno vrijeme ovisno o potrošnji no minimalno 12 sati nakon čega nastupa njen odlazak u mrežu. U tom periodu zadržavanja u vodospremi, voda se miješa i ukoliko ostane kakva suspendirana čestica, ovdje se istaloži. Ako netko misli da taj talog može doći u mrežu, napominjem da se prema planu održavanja vodoopskrbnog sustava vodospreme peru minimalno 2 puta godišnje, a po potrebi i više. Uglavnom s područjem sustava koji se snabdijeva s VS Daruvar nema problema.

Radnici Darkoma popravljaju vodovodne cijevi/Foto: Darkom
Radnici Darkoma popravljaju vodovodne cijevi/Foto: Darkom

Dio Grada Daruvara: Donji Daruvar, Slavik, Daruvarski Vinogradi, ulice Vojnovićeva, Krleže, Viteza, Strma, Mlinska, Matije Gupca, Kuhačeva i dr. snabdijevaju se vodom s vodospreme Vinogradi, te se iz iste voda pumpa u vodospremu Vranjevina radi opskrbe Batinjana, Dobre Kuće, Vukovija te Mlinova i Batinjske Rijeke. Tu se voda zadržava kraće vrijeme, posebno ljeti kad je potrošnja veća, manje od 1 sata te ne dolazi do naknadnog taloženja suspendiranih čestica nego iste kao i dozirani koagulant ulaze u sustav te se uzimanjem uzoraka na hidrantu ili slavini analizom mogu pokazati eventualne povišene vrijednosti tih parametara, ali samo za taj određeni period kritičnog doziranja. Dakle ne govorimo o kontinuiranom doziranju i prisustvu u vodi za ljudsku potrošnju (piće).

Popravak vodovodnih cijevi/Foto: Darkom
Popravak vodovodnih cijevi/Foto: Darkom

Naselja Sirač, Miljanovac i Doljani opskrbljuju se s vodospreme Sirač koja se nalazi u Pakranima, zapremnine 400 m3. Tehnički nedostatak iste je taj što je izvedena kao jednokomorna pa se tijekom redovitog pranja iste mora prekinuti vodoopskrba navedenih naselja. Dodatni problem je mala potrošnja pa je potrebno skoro 2 dana da bi se u potpunosti ispraznila. Sirač nema kao Daruvar prstenasti sustav vodovodne mreže pa je u nekim slijepim ograncima također moguće eventualno zadržavanje vode s povećanom vrijednosti parametra aluminija.

S obzirom da do proboja aluminija, glavne sastavnice koagulanta, dolazi u nekom periodu, on se neće ni naći posvuda u mreži, a ako se i nađe vjerojatno neće dugo trajati jer se brzo uklanja korektivnim radnjama, npr. intenzivnim ispiranjem. Obzirom na važeću zakonsku regulativu, na predmetnoj lokaciji se od saznanja o nesukladnosti vode postupa se prema protokolu definiranom od strane nadležnog ministarstva. Građane se putem medija, naše Internet stranice i Facebook-a obavještava da voda nije za piće na lokaciji gdje je uzorak nesukladan.

Što se u takvim situacijama mora napraviti?

- Obavljaju se korektivne radnje (ispiranje sustava) sve dok se ne ponovi uzorkovanje od stane ovlaštene osobe na istom mjestu i ne napravi analiza u ovlaštenom laboratoriju (analize su gotove nakon min 2 dana, odnosno 4-5 dana, ovisno o tome koji parametar je povišen) i ista bude dobra odnosno sukladna. Nakon primitka obavijesti da je uzorak ispravan, prvo mi, javni isporučitelj vodnih usluga, šaljemo obavijest nadležnim tijelima, a zatim potrošačima. Za cijelo vrijeme trajanja nesukladnosti na određenim punktovima se osigurava voda za piće našim korisnicima.

Koliko se zagađuje rijeka Toplica? Ispušta li se u nju kanalizacijska voda?

- Rijeka Toplica je recipijent, odnosno u nju se ispušta voda prerađena na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (uređaj je II. stupnja pročišćavanja odnosno mehaničko-biološki). Sustav odvodnje u gradu Daruvaru je mješoviti odnosno osim fekalne prima i oborinsku odvodnju. Uslijed oborina dolazi do povećanja opterećenja na sustav te se na kišnim preljevima dio vode iz sustava odvodnje prelijeva u rijeku Toplicu kako bi se smanjilo opterećenje na Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Dakle nije riječ o čisto otpadnoj vodi koja se upušta u rijeku Toplicu već o otpadnoj vodi pomiješanoj s velikom količinom oborinske vode.

Hoće li aglomeracija riješiti problem daruvarske vode za piće?

- Aglomeracija Daruvar je predvidjela rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za kondicioniranje pitke vode te rekonstrukciju 18 km cijevi na području grada Daruvara stoga je neminovno da će doći do drastičnog poboljšanja samog sustava javne vodoopskrbe.

Osim projekta Aglomeracije u suradnji s Hrvatskim vodama i vlastitim sredstvima svake godine rekonstruiramo objekte i cijevi na vodoopskrbnom sustavu, a u tijeku su i radovi na Uređaju za kondicioniranje u smislu poboljšanja postupka bistrenja, izmjene filtarskog medija, te planovi za ulaganja u cijelokupni sustav upravljanja vodom za ljudsku potrošnju na našem području.

Pijete li vi i vaša obitelj vodu iz slavine?

- Da, pijemo ju svi.