Fotografija: Foto: Unsplash
Galerija
Foto: Unsplash

Besplatan školski obrok za 1499 učenika slabijeg imovinskog statusa na području BBŽ

Budući da iznos odobrenih sredstava iz europskog projekta nije bio dovoljan za sve učenike kojima treba besplatan obrok, Bjelovarsko-bilogorska županija za njih je osigurala još pola milijuna knOsim ulaganja u materijalne uvjete, obnove, dogradnje i izgradnje školskih objekata, Bjelovarsko-bilogorska županija provodi i niz drugih projekata kojima nastoji svojim učenicima osigurati standard koji zaslužuju.

Jedan od njih je i projekt Školski obrok za sve - Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, u okviru kojega je Bjelovarsko-bilogorski župan potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ovaj projekt provodi se od početka ove školske godine i vrijedan je 983 tisuće kuna. Time je osiguran besplatan školski obrok za 969 učenika slabijeg imovinskog statusa iz 21 osnovne škole na području naše županije. 

Socijalni status

- Već niz godina naši potrebiti učenici imaju besplatnu prehranu, a u našoj školi pravo na besplatnu prehranu ostvaruje 50 učenika. Da bi učenik ostvario to pravo mora zadovoljiti određene preduvjete. Neki od njih su socijalni status, dijete iz višečlane obitelji, dijete s teškoćama u razvoju. Moguće je i da dijete ne udovoljava uvjetima, a da mi kao Učiteljsko vijeće procijenimo da je dijete potrebito te stoga donosimo i takvu odluku tako da i to dijete našom procjenom dobiva besplatnu prehranu. Najvažnije je istaknuti da svi naši potrebiti učenici imaju besplatnu prehranu. Zahvaljujemo Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i našem županu na financijskoj potpori vezano uz projekt besplatne prehrane - istaknula je Snježana Šeliš, ravnateljica OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje. 

Iako je riječ o europskom projektu, dosegnut je najviši iznos odobrenih sredstava, a učenika kojima je takva pomoć potrebna bilo je više no što je predviđeno projektom. Stoga je iz županijskog proračuna osigurano dodatnih pola milijuna kuna za još 530 učenika. Time je Bjelovarsko-bilogorska županija omogućila da ukupno 1499 učenika slabijeg imovinskog statusa ima besplatan školski obrok u tekućoj školskoj godini. 

Jednaki uvjeti

Stav župana Damira Bajsa je da svaki učenik kojemu je potrebna pomoć u vidu osiguravanja školskog obroka tu pomoć mora i dobiti. Značajna  je to pomoć kako učenicima tako i njihovim roditeljima koja pridonosi i tome da svi učenici imaju jednake uvjete kako za samo školovanje, tako i za rast i razvoj.

 - Dobili smo maksimalan iznos europskih sredstava za županiju, ali to nije bilo dovoljno. Stoga će 983 tisuće kuna Europske unije biti utrošeno za 969 učenika koji će dobiti besplatan obrok. Međutim, moj stav koji smo provodili sve ove godine je da nijedno dijete za koje ravnateljstvo misli da treba dobiti školski obrok, u ovom slučaju u trošku Županije, neće biti izostavljeno. Stoga ćemo mi osigurati dodatnih pola milijuna kuna iz proračuna Županije kao i svake godine. Ulaganje u znanje ulaganje je u ljude, osobito u naše učenike, i uvjete koje imaju, naglasio je župan Damir Bajs.