Fotografija: Prevencija i podrška počinje već u vrtiću/Foto: Ustupila Zvjezdana Galkowski
Galerija
Prevencija i podrška počinje već u vrtiću/Foto: Ustupila Zvjezdana Galkowski

Udruga Hera: "Nasilje u obitelji ne smije ostati unutar četiri zida!"

Preporuka je da se više pažnje posvetiti ranoj prevenciji nasilja u vrtićkoj dobi kroz pružanje podrške roditeljima i promociji odgovornog roditeljstvaBJELOVAR/ĐURĐEVAC - Umrežavanjem pružatelja socijalnih uslugama može se pomoći žrtvama obiteljskog nasilja - zaključak je to sastanka kojega je u Đurđevcu organizirala Udruga „Hera“ s organizacijama civilnoga društva i institucijama sustava koje se u svom radu susreću sa žrtvama obiteljskog nasilja u svrhu umrežavanja pružatelja socijalnih usluga. 

Širenje mreže

Sastanak je održan u sklopu projekta „Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ kojega financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, s ciljem umrežavanja i unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva i institucija koje provode socijalne usluge te donošenje preporuka za uspješno međusektorsko djelovanje i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici.

Druženje nakon sastanka/Foto: Ustupila Zvjezdana Galkowski
Druženje nakon sastanka/Foto: Ustupila Zvjezdana Galkowski

Na sastanku je sudjelovalo 20 predstavnika/ca organizacija i institucija sustava koji se u svojem djelokrugu rada bave problematikom obiteljskog nasilja.

Prepoznati problem

Istaknuto je da poduzimanja društvenih akcija u cilju suzbijanja, nasilje u obitelji ne smije ostati privatna stvar. Nužno je prepoznati problem, priznati njegovo postojanje te ga sagledati sa šireg društvenog aspekta te mogućih posljedica. Isto tako potreban je sustavan i cjelovit pristup svih nadležnih tijela ovoj problematici. Uz provođenje zakonskih obveza nužno je poduzeti i niz drugih mjera kojima će se utjecati na prevenciju pojave  nasilja, ali i osigurati pravodobnu nužnu pomoć svim njegovim žrtvama.

Kako bi prevencija trebala krenuti od samog planiranja zasnivanja obitelji, preporuka je da se više pažnje posvetiti ranoj prevenciji nasilja u vrtićkoj dobi kroz pružanje podrške roditeljima i promociji odgovornog roditeljstva. Također, i dalje treba inzistirati da se u odgojno obrazovnim ustanovama djecu i mlade uči o simptomima i posljedicama vršnjačkog nasilja te nasilja u partnerskim vezama među mladima, u daleko većoj mjeri nego što je to sada.  

Ukazano je i na potrebu za socijalno osviještenom politikom u zapošljavanju, jačanju konkurentnosti na tržištu rada, te stambenom zbrinjavanju žena žrtava nasilja  s ciljem osamostaljenja, s obzirom da je jedan od razloga ne prijavljivanja nasilja ekonomska ovisnost o nasilniku.

Uspostava kontrole

Također je istaknuto kako alkoholizam jedan od najvećih rizika koji je znatno  povezan  sa problemom nasilja u obitelji, stoga je potrebno raditi i na prevenciji alkoholizma djece, mladih i odraslih te uspostavi kontrole nad izvršenjem mjere obveznog liječenja od alkoholizma i drugih ovisnosti.  

Podrška žrtvama jako j važna/Foto: Ustupila Zvjezdana Galkowski
Podrška žrtvama jako j važna/Foto: Ustupila Zvjezdana Galkowski

Sastanak je dio aktivnosti projekta „Sigurna kuća –podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. projekt provodi Grada Bjelovar u partnerstvu sa Udrugom „Iris“ Bjelovar, Udrugom“ HERA“ Križevci, Udrugom S.O.S. Virovitica te Centrom za podršku i razvoj civilnoga društva Delfin Pakrac .

Projekt traje 24 mjeseca, odnosno do travnja 2022. godine.

O projektu

Projekt „„Sigurna kuća- podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., natječaja Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I., u iznosu od 1.496.675,55 HRK. Stopa financiranja za Korisnika, Grad Bjelovar, iznosi 100%, od čega je 85% osigurano sredstvima EU, a 15% iz državnog proračuna RH.

Projektom „Sigurna kuća - podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ počela je uspostava novog modela pomoći žrtvama obiteljskom nasilja na području četiri kontinentalne županije Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.  Riječ je o modelu kojim će biti uspostavljen inovativan pristup podrške ciljanoj skupini projekta:

- razvojem postojećih usluga i implementacijom novih usluga psihosocijalne pomoći za žrtve (obiteljskog nasilja)  i osvještavanjem javnosti o potrebama žrtava obiteljskog nasilja;

 - jačanjem stručnih kapaciteta partnera kroz supervizije i osposobljavanje za povećanje kvalitete pružanja usluga žrtvama  obiteljskog nasilja;

- unaprjeđenje kvalitete usluga psihosocijalne podrške i rada udruga kroz nabavu opreme i adaptaciju prostora.

Visok broj slučajeva nasilja u obitelji, prema podacima Ministarstva pravosuđa u Republici Hrvatskoj u 2018. godini za prekršajna djela nasilja u obitelji okrivljeno je 9.646 osoba (7864 muškaraca i 2188 žena), ukazuje i na problem nedovoljne razvijene psihosocijalne podrške žrtvama, te na nedostatnost socijalnih usluga upravo na lokalnoj razini.

SOS telefonske linije

U razdoblju od 24 mjeseca koliko će traje provedba Projekta bit će uspostavljen Program SOS, besplatno telefonsko savjetovanje žrtvama obiteljskog nasilja, koji će provoditi sve četiri partnerske udruge „Iris“, „Hera“, „Delfin“ i „SOS“. Projektom je predviđeno da radionicama za korisnice Skloništa, psihosocijalnim tretmanima počinitelja nasilja, Programom pravne i psihosocijalne podrške u savjetovalištu za žrtve nasilja i Programom SOS telefonske linije bude obuhvaćeno 180 korisnik-a/ca.

U superviziju, stručne edukacije, kreativne radionice bit će uključeno 20 stručnjak-a/inja i djelatni-ka/ca skloništa koji pružaju izravnu pomoć i podršku žrtvama obiteljskog nasilja, a bit će osposobljeno i 12 volonter -a/ki za savjetovališta. U elementu jačanja stručnih kapaciteta Projektom je predviđena razmjena iskustva s kolegama iz Austrije i Slovenije.

Kampanja senzibiliziranja javnosti o problematici obiteljskog nasilja provodit će se organizacijom okruglih stolova u svakoj od četiri županije, radijskim emisijama, te kontinuiranim objavama o aktivnostima Projekta u medijima. 

U sklopu projekta „Sigurna kuća - podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ bit će izrađen i javnosti predstavljen  Vodič za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja, a bit će obilježavan Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.