Fotografija: Bjelovarski park privremeno bi trebali uređivati djelatnici Komunalca/ Foto: Deni Marčinković
Galerija
Bjelovarski park privremeno bi trebali uređivati djelatnici Komunalca/ Foto: Deni Marčinković

PRONAĐENO RJEŠENJE Javne zelene površine u Bjelovaru privremeno će održavati Komunalac

Odluku o povjeravanju poslova održavanja javnih zelenih površina gradskom komunalnom poduzeću za tjedan dana trebali bi donijeti gradski vijećniciNakon gotovo četiri mjeseca, javne zelene površine u Bjelovaru konačno bi se ponovno mogle početi uređivati. Naime, ako je suditi po materijalima za predstojeću sjednicu bjelovarskog Gradskog vijeća, košnju trave, održavanje i njegu drveća, grmlja i drugog bilja, kao i ostale poslove iz ove domene, barem privremeno će obavljati djelatnici Komunalca. 

Podsjetimo, dugogodišnjem koncesionaru Cvjetnom ateljeu Marina ugovor je istekao 10. listopada prošle godine, o čemu smo pisali OVDJE. Nadalje, Grad Bjelovar krajem ožujka prošle godine raspisao je natječaj za izbor novog četverogodišnjeg koncesionara, no gotovo godinu dana nakon toga, isti još uvijek nije izabran. Kao što smo već detaljno pisali OVDJE i OVDJE, na natječaj su pristigle dvije ponude, nakon čega je uslijedila pravna trakavica.

Doregistracija Komunalca

Grad Bjelovar u dva je navrata poništavao natječaj, a uložene su čak i tri žalbe. Također, Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave dva puta je uvažila žalbu te cijelu stvar vratila u ponovno postupanje, a treća odluka tek se čeka. 

Nadalje, danas je održana Skupština gradskog komunalnog društva Komunalac nakon koje je pokrenut postupak doregistracije, koji će bi trebao biti okončan do idućeg ponedjeljka, za kada je najavljena sjednica Gradskog vijeća. Pred gradskim vijećnicima je sada odluka o davanju povjeravanju komunalnih djelatnosti ovom trgovačkom društvu.

Doregistracijom društva stečeni su uvjeti za održavanje javnih zelenih površina/ Foto: Komunalac Bjelovar
Doregistracijom društva stečeni su uvjeti za održavanje javnih zelenih površina/ Foto: Komunalac Bjelovar

Donošenje takve odluke ujedno je i preduvjet za sklapanje ugovora između Grada i Komunalca o održavanju javnih zelenih površina i javnih površina na kojima nije dopušten promet.

Konkretnije, u ugovoru stoji da se pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

"Privremeno rješenje"

Kako je navedeno u obrazloženju, ovakva odluka predložena je jer nije moguće predvidjeti do kada će postupak javne nabave za izbor novog koncesionara trajati i kako će biti okončan, a uvažavajući činjenicu da Grad mora osigurati održavanje javnih zelenih površina.

Osim javnih zelenih površina, Komunalac će održavati i gradski korzo, kojeg je do rekonstrukcije održavalo Poduzeće za ceste, no budući da je gradskom šetnicom u međuvremenu zabranjen promet, oni je više ne mogu održavati. 

Za kraj recimo i to da u istom dokumentu stoji kako će Grad po okončanju javne nabave, postupati sukladno odluci Državne komisije. 

Dobijte informaciju odmah, zapratite nas na Facebooku!