Fotografija: Stari papir/Foto: Unsplash
Stari papir/Foto: Unsplash

Raspored odvoza komunalnog otpada
Miješani komunalni otpad se na području Lipika odvozi:

1. GRAD LIPIK, NASELJE FILIPOVAC, NASELJE DOBROVAC –  svakog radnog utorka

2. NASELJA DONJI ČAGLIĆ, JAPAGA, ŠEOVICA, SKENDEROVCI, BUKOVČANI – svaki drugi radni ponedjeljak

3. NASELJA KUKUNJEVAC, BREZINE, BREKINSKA, GAJ, POLJANA, ANTUNOVAC, MARINO SELO, RIBNJACI – svaki drugi radni četvrtak

4. NASELJE KLISA – svaka druga radna srijeda