Fotografija: Edukacije odgajatelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Maslačak u Pakracu održane su u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta "Korak po korak"/Foto: Dječji vrtić Maslačak
Galerija
Edukacije odgajatelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Maslačak u Pakracu održane su u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta "Korak po korak"/Foto: Dječji vrtić Maslačak

Završen ciklus edukacija odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Maslačak u Pakracu

Obrađene su sljedeće teme: „Živjeti različitosti“, „Podrška poželjnom dječjem ponašanju“, „Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti“ te „Inkluzija djece s teškoćama u razvoju“U sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ završen je ciklus edukacija u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta „Korak po korak“.

U nizu edukacija i radionica održanih do siječnja ove godine, odgojiteljima i stručnim suradnicima pružena je mogućnost dodatnog usavršavanja.

In house edukacije

Edukacije su u potpunosti financirane sredstvima navedenog projekta UP.02.2.2.08.0045. U suradnji s pučkim otvorenim učilištem „Korak po korak“ održane su in house edukacije na kojima su imali priliku sudjelovati svi odgojitelji i stručni suradnici. Obrađene su teme bitne za odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi. Svaka od navedenih edukacija odvijala se kroz nekoliko susreta te je veoma temeljito i stručno prezentirana. U sklopu provedbe našeg projekta obrađene su sljedeće teme: „Živjeti različitosti“, „Podrška poželjnom dječjem ponašanju“, „Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti“ te „Inkluzija djece s teškoćama u razvoju“.

Kroz edukaciju „Živjeti različitosti- obrazovanje za društvenu pravdu“ sudionicima su prezentirani procesi nastajanja stereotipa i predrasuda te njihove funkcije u okruženju i svakodnevnom životu. Naglasak je stavljen na razvoj interkulturalne osjetljivosti te razvoj i prihvaćanje različitosti. Edukacija je praćena brojnim praktičnim primjerima koje odgojitelji i stručni suradnici mogu koristiti u svakodnevnom odgojno-obrazovnom procesu.

Timski rad

Kroz edukaciju „Podrška poželjnom dječjem ponašanju“ razrađen je program podrške poželjnom dječjem ponašanju, funkcija timskog rada te koraci u modeliranju poželjnih ponašanja.

Pristupilo se konkretnim primjerima analize ponašanja u aktivnostima te su predstavljene preporuke za rad odgojiteljima i stručnim suradnicima. Također, predstavljeni su mehanizmi razvijanja prihvatljivog ponašanja kroz praksu.

Edukacija „Stvaranje inetrkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti“ temeljila se na osvještavanju različitosti po fazama, poštivanju različitih kultura i stvaranju vlastitog identiteta, poticanju, prihvaćanju, razumijevanju i uvažavanju drugih.

Jačanje kapaciteta

Kroz edukaciju „Inkluzija djece s teškoćama u razvoju“ prezentirana je organizacija sustava podrške u uvjetima inkluzije, zakonska podloga u području ostvarivanja prava djece i roditelja, izrada individualnog odgojno-obrazovnog plana te unapređenje znanja o inkluziji kroz uvažavanje različitosti svakog pojedinca.

Cilj ovih edukacija u okviru provedbe projekta bio je jačanje kapaciteta stručnjaka što je u potpunosti izvršeno ponajprije zahvaljujući profesionalnosti i stručnosti predavačica koje su vodile edukacije. Svaka od navedenih edukacija vođena je od strane vrsnih predavačica za koju su sudionici edukacija imali samo riječi hvale. Posebno važno je što su se teorijski dijelovi edukacije povezivali kroz praktične primjere s kojima se odgojno-obrazovni radnici svakodnevno susreću. Segment povezivanja teorijskog dijela s praktičnim sudionici edukacija smatraju najvećom prednošću ovih edukacija.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

Projekt "Maslačak ispunjava želje"
Projekt "Maslačak ispunjava želje"

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Pakraca
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Pakraca