Fotografija: Vatrogasno natjecanje mladeži ZOB Zajednice općina Bjelovar/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar
Galerija
Vatrogasno natjecanje mladeži ZOB Zajednice općina Bjelovar/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

Stvaranje krovne institucije: Sve je počelo s Dobrovoljnom vatrogasnom župom davne 1926...

Kako je kroz bogatu i burnu povijest krovna institucija daruvarskih vatrogasaca mijenjala imena, opirala se nekim promjenama, ali na kraju uvijek opstajala i dodatno se razvijala...
Duga i turbulentna povijest DVD-a Daruvar, njegovih 140 godina, od lipnja 1880., kada je društvo osnovano na inicijativu svog prvog predsjednika, plemenitaša Aleksandra Skendera Tüköryja de Algyesta, opisana je u monografiji Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar, autora Mate Pejića, novinara češkog tjednika Jednota. Knjiga je iz tiska izašla 4. svibnja 2020., baš na blagdan svetog Florijana, nebeskog zaštitnika vatrogasaca, i trebala je biti jedan od sadržaja bogate proslave velikog jubileja. Nažalost, epidemiološka situacija nije dopustila održavanje proslave i promocije knjige, a tako je i ove godine. Na ovu obljetnicu i bogatu i slavnu tradiciju daruvarskog vatrogastva podsjećamo odlomcima iz knjige Daruvarski vatrogasci. U drugom nastavku predstavljamo krovnu instituciju daruvarskih vatrogasaca – Vatrogasnu zajednicu grada Daruvara.

_____________________________________

Vatrogasna zajednica Grada Daruvara krovna je institucija daruvarskih vatrogasaca, koja okuplja šest teritorijalnih dobrovoljnih društava – Daruvar, Doljani, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Lipovac Majur i Ljudevit Selo, jedno dobrovoljno društvo u gospodarstvu – MPD, i Javnu vatrogasnu postrojbu, kao profesionalnu jedinicu. Zajednica je osnovana 1994. godine kao pravni slijednik vatrogasne organizacije – asocijacije dobrovoljnih vatrogasnih društava ovog područja, koja je u povijesti imala razne nazive.

<p>Vježba gašenja požara u Pivovari Daruvar/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Vježba gašenja požara u Pivovari Daruvar/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

Po prvi put krovna je organizacija osnovana 1926. godine pod imenom Dobrovoljna vatrogasna župa Daruvar, a okupljala je dvanaest dobrovoljnih vatrogasnih društava. Osnivačka skupština održana je u srpnju 1926. u Siraču, na poticaj tamošnjeg dobrovoljnog društva, „naročito braće Žuger i Tome Plažanina iz Sirača“, čitamo u članku Marka Atlagića u Vjesniku komuna iz listopada 1978. godine, u kojem dalje stoji: „Sva tada postojeća obližnja dobrovoljna vatrogasna društva su se odazvala pozivu za osnivanjem župe. Konstituirajuća skupština je održana u zgradi bivšeg Hrvatskog sokola. Za sjedište župe je određen Daruvar. Prvu upravu su sačinjavali: predsjednik Franjo Kričenski, potpredsjednik Ivan Krigl, zapovjednik Franjo Bernašek, podzapovjednik Tomo Plažanin, tajnik Josip Kuže, a kao članovi u upravu su ušli i zapovjednici svih područnih društava i to Daruvar trg., Daruvar Donji, Veliki Bastaji, Trojeglava, Đulovac, Brestovac, Končanica, Sirač, Dežanovac, Uljanik, Badljevina i Ivanovo Selo. Nakon što je stupio na snagu Vatrogasni zakon iz 1933. godine otpala su iz župe društva koja nisu spadala u politički srez Daruvar, a župi su naknadno pristupila novoosnovana društva Daruvar Gornji, Ljudevit Selo, Doljani, Batinjani, Velika Maslenjača i najmlađe tadašnje društvo Sokolovac.“

Agilne prve godine

Godine 1937., prema podacima Vatrogasnog kalendara, koji je te godine objavio popis svih zapovjedništava vatrogasnih župa, vatrogasnih zajednica i društava u Kraljevini Jugoslaviji, Vatrogasnu župu Daruvar vodio je starješina Karlo Pollak, njegovi zamjenici bili su Franjo Bernašek i Dr. Ljubomir Vladen, tajnik I. Pero Waldgoni, tajnik II. Dr. Ljubomir Vladen, blagajnik Hugo Schmidt, odbornici Richard Kreitzer, Rudolf Majer, Vencl Finek, Franjo Hašpl, predsjednik vlasti Dr. Mladen Hofer, pročelnik nadzornog odbora Josip Vacka, a članovi nadzornog odbora Alojz Janota, Leopold Majc, Josip Kadavi i Dragutin Kramer.

<p>Daruvarski vatrogasni orkestar na proslavi otvaranja vatrogasnog doma u Donjem Daruvaru 1939. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Daruvarski vatrogasni orkestar na proslavi otvaranja vatrogasnog doma u Donjem Daruvaru 1939. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

Župa je prvih godina bila vrlo agilna u osnivanju novih društava u svojoj okolici, šireći tako vatrogasni pokret i pojačavajući sigurnost života i imovine građana. Već prve godine nakon svoga osnutka, utemeljila je dobrovoljno vatrogasno društvo u Gornjem Daruvaru, a godinu dana kasnije u Ljudevit Selu i Doljanima. „U Župi je stožerno društvo bilo ono daruvarsko, koje je bilo pokretač svekolike aktivnosti, od osnivanja novih društava nadalje“, rekao nam je predsjednik Vatrogasne zajednice Daruvar Vlado Horvat, dodajući da je to uvijek bilo najbrojnije i najbolje opremljeno društvo.

Vatrogasnu župu naslijedio je Vatrogasni savez općine Daruvar koji je djelovao do Domovinskog rata, a okupljao je preko trideset društava s područja bivše općine Daruvar. Vatrogasni savez osnovan je 1949. godine kao Kotarski podsavez, a naziv Vatrogasni savez općine Daruvar dobiva 1956. godine. Po službenoj definiciji to je bila „stručna društvena organizacija udruženih dobrovoljnih vatrogasnih društava i drugih zainteresiranih samoupravnih organizacija i zajednica, s ciljem da na samoupravnim osnovama uređuje, organizira i ostvaruje provođenje i unapređenje zaštite od požara, kao predmeta samozaštite na području općine“.

<p>Vatrogasni tečaj 1961. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Vatrogasni tečaj 1961. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

„Danas je to organizacija koja broji 34 dobrovoljna vatrogasna društva i 4 industrijska DVD-a s ukupno 2156 članova, od toga aktivnih 1523 člana, 220 pionira od 7 do 14 godina, 192 omladinke i omladinca od 14 do 18 godina, 152 rezervna i 167 podupirućih članova“, čitamo u izvještaju o radu Vatrogasnog saveza za godinu 1987., u kojem dalje stoji: „Do Drugog svjetskog rata na sadašnjem teritoriju općine Daruvar djelovalo je 20 DVDS-a, dakle poslije rata na nađem je području osnovano još 14 DVD-a i 4 industrijska dobrovoljna vatrogasna društva. Iako već sada možemo biti zadovoljni brojem društava, još je neophodno osnovati vatrogasna društva oko Miokovićeva (današnji Đulovac) i u poduzeću Gaj Miokovićevo. Od 1984. godine počeli smo s osnivanjem pionirskih vatrogasnih jedinica pri dobrovoljnim društvima i osnovnim školama. Danas u Vatrogasnom savezu općine djeluje 16 pionirskih vatrogasnih jedinica u DVD-ima i šest u osnovnim školama s ukupno 220 članova.“

Nabava opreme

U toj su godini održani i susreti prijateljstva pionira i susret prijateljstva žena, nabavljena je oprema za niz DVD-a, provedeni su razni tečajevi i pojačane mjere društvene samozaštite, a daruvarski su vatrogasci organiziramo prisustvovali na proslavama jubileja u nizu društava u okolici. Tako je općinski vatrogasni savez na proslavu 60. obljetnice vatrogasnog saveza općine u Koprivnici poslao „ešalon od 20 članova, a na proslavu stote obljetnice DVD-a u Grubišnom Polju ešalon od 50 članova.“

<p>Primopredaja autocisterne 1957. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Primopredaja autocisterne 1957. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

Tadašnje zadaće vatrogasnog saveza općine bile su „preventivne mjere u OOUR-ima, RZ, ustanovama i domaćinstvima, naročito u proljeće, za vrijeme turističke sezone i za vrijeme žetvenih radova, proširenje vatrogasne organizacije pionirima i omladinom, stručno osposobljavanje članstva, provođenje aktivnosti u lipnju, mjesecu zaštite od požara, provođenje akcije Ništa nas ne smije iznenaditi (NNNI), organiziranje posjeta jubilarnim proslavama u DVD-ima i vatrogasnim zajednicama.“

U godini 1996., u kojoj je proslavila 70. obljetnicu vatrogasna je zajednice bila iznimno uspješna u organiziranju tečajeva za osposobljavanje vatrogasaca. Na godišnjoj skupštini rečeno je da su četiri tečaja uspješno apsolvirala stotinu i dva vatrogasca.

<p>Proslava 1996. obljetnice 1996. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Proslava 1996. obljetnice 1996. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

U tom je trenutku Vatrogasna zajednica okupljala 27 dobrovoljnih društava i četiri industrijska DVD-a s oko dvije tisuće aktivnih i podupirućih članova, od čega četiri stotine operativnih. Proslava obljetnice, održana 31. kolovoza 1996., okupila je mnoge čestitare iz svih struktura hrvatske vatrogasne organizacije, od potpredsjednika HVZ-a Teodora Frickog, do počasnog predsjednika Vatrogasne zajednice Daruvar Juliusa Leje i svi su isticali iznimne uspjehe krovne organizacije daruvarskih vatrogasaca, a posebno njihov nemjerljiv doprinos u obrani svoga zavičaja u Domovinskom ratu.

<p>Proslava 70. obljetnice Vatrogasne zajednice/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Proslava 70. obljetnice Vatrogasne zajednice/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

Zajednica je svoj 70. rođendan proslavila svečanom povorkom praćenom svirkom gradske limene glazbe, te skupom u dvorištu vatrogasnog centra na kojem je predsjednik Zajednice Franjo Doležal podsjetio na povijest sedam desetljeća aktivnosti, od osnutka Vatrogasne župe 1926. godine naovamo. Tajnik Josip Hamp podsjetio je na ustroj Civilne zaštite, koja je obilježavala petu obljetnicu rada.

Nova zastava

VZ Daruvar dobila je od glavnog sponzora proslave, Croatia osiguranja, novu zastavu, koju je predsjedniku Doležalu predao direktor poslovnice Croatije Vinko Mijoč, a blagoslovio ju je župnik daruvarski Zvonimir Marjanović. Posvećen je i kip svetog Florijana, rad i dar gospođe Miroslave Koprek, postavljen pred ulaz u prostorije Zajednice.

Nije izostala ni dodjela odličja zaslužnima, a ona najviša dobili su Drago Roztočil za 40 godina rada u vatrogastvu, te Antun i Ivica Žmegač za tridesetogodišnji vatrogasni staž. Predsjednik Doležal istaknuo je kako su kroz povijest Zajednice važan doprinos njezinim uspjesima dali pripadnici češke manjine, počevši od Ivana Kligla iz Daruvarskog Brestovca, koji je bio prvi predsjednik Vatrogasne župe. U sklopu proslave jubileja održane su i dvije pokazne vježbe spašavanja – jedna u središtu grada a druga u dvorištu vatrogasnog centra.

U skladu sa zakonom o vatrogastvu, koji je stupio na snagu s početkom 1994. godine, vatrogasci su se imali organizirati prema novom teritorijalnom ustrojstvu Hrvatske.

<p>Vježba I. požarnog rajona/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Vježba I. požarnog rajona/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

„Mi se nismo htjeli rasformirati, nego je i dalje postojala krovna institucija koja je pokrivala područje grada i četiriju novonastalih općina. Na području regionalne vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, mi smo bili zadnja lokalna zajednica, koja je rasformirana tek 1998. godine“, prisjeća se V. Horvat. „Tek godinu dana kasnije osnovana je Vatrogasna zajednica općine Đulovac, koja je najdulje ostala kod nas.“

Daruvarski su vatrogasci to činili nerado, jer su smatrali da je njihovo savezništvo prirodno i da je cijelo područje bivše općine Daruvar međusobno tako povezano da je normalno da ima i zajedničku službu zaštite od požara, no pritisak da provedu zakon koji je jedinice lokalne samouprave obvezivao da vatrogastvo organizira u skladu s novim teritorijalnim ustrojem države bio je tako velik da su na kraju raspustili svoju veliku vatrogasnu zajednicu i rasparcelirali je na pet novih – na vatrogasnu zajednicu grada Daruvara i na četiri općinske zajednice sa sjedištima u centrima općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.

Dramatično stanje

„Danas vidimo da smo možda mogli zadržati staro ustrojstvo, jer još uvijek postoje neke sredine u kojima je mreža dobrovoljnih vatrogasnih društava vezana uz profesionalne postrojbe, kao što je primjer Istre“, kaže Vlado Horvat.

Nakon Domovinskog rata dio društava se ugasio. Na području općine Đulovac stanje je najdramatičnije jer su tamo čitava sela raseljena pa je nemoguće održati vatrogasna društva, recimo u Batinjanima, Bastajima, Donjoj Vrijeski i nizu drugih sela u kojima su prije rata radili vatrogasci. Na području grada Daruvara ugašeno je industrijsko dobrovoljno društvo Dalit, jer je istoimena tvornica likvidirana, a teško se na životu održava i DVD-u Lipovac Majur jer se maltene svakodnevno dodatno smanjuje broj stanovnika tog ionako malog sela.

<p>VZ Daruvar, zapovjednik Zdenko Brandeis, predsjednik Vlado Horvat i tajnik Damir Jurišić/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

VZ Daruvar, zapovjednik Zdenko Brandeis, predsjednik Vlado Horvat i tajnik Damir Jurišić/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

Inače, u prigradskim naseljima, u kojima djeluju dobrovoljna vatrogasna društva, koja su uz ono gradsko članovi Vatrogasne zajednice grada Daruvara, vatrogasci su, u suradnji s mjesnim odborima, pokretači i nositelji svih društvenih aktivnosti i kulturnog života. Ima sredina u kojoj svaka kuća daje barem po jednog vatrogasca.

„Uz šest teritorijalnih društava i jedno društvo u gospodarstvu, prema odredbama zakona u naše članstvo spada i profesionalna javna vatrogasna postrojba i to je stožerni član naše Zajednice“, kaže V. Horvat. „Oni sve manje trebaju pomoć nas dobrovoljaca jer su dobro opremljeni, imaju visoko obrazovane kadrove, pa većinu intervencija mogu riješiti sami.”

<p>Vatrogasna vježba s kraja osamdesetih godina/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Vatrogasna vježba s kraja osamdesetih godina/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

„Vatrogasna zajednica Daruvar uz stalnu potporu Javne vatrogasne postrojbe grada Daruvara i DVD-a provela je protekle godine niz aktivnosti koje reprezentativno svjedoče o karakteru i značaju ove krovne institucije daruvarskih vatrogasaca“, rečeno je na posljednjoj redovnoj godišnjoj skupštini Vatrogasne zajednice grada Daruvara, održanoj 12. travnja 2019. godine.

Blagdan sv. Florijana

Predstavnici Vatrogasne zajednice sudjelovali su na svim godišnjim skupštinama DVD-a s područja svoga djelovanja, ali i na drugim Skupštinama Društava i Zajednica gdje su bili pozvani, dobrovoljna vatrogasna društva provodila su preventivne mjere zaštite od požara, a tijekom svibnja, mjeseca zaštite od požara, na prigodan način obilježen je blagdan svetog Florijana, patrona vatrogasaca. U župnoj crkvi Presvetog Trojstva služena je prigodna sveta misa, a u gradskoj je vijećnici daruvarski gradonačelnik Damir Lneniček priredio prijem za predstavnike svih vatrogasnih struktura.

<p>Vatrogasno hodočašće na Sv. Hostyn tradicionalni je sadržaj bogate suradnje daruvarskih i čeških vatrogasaca/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Vatrogasno hodočašće na Sv. Hostyn tradicionalni je sadržaj bogate suradnje daruvarskih i čeških vatrogasaca/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

Nastavljena je i suradnja s vatrogascima iz grada Kašave u Češkoj Republici, a delegacija Vatrogasne zajednice Daruvar predstavljala je vatrogastvo grada i Županije na tradicionalnom hodočašću na Sveti Hostýn, najveće i najvažnije vatrogasno hodočašće u Češkoj. Kašava nije jedini češki grad s čijim vatrogascima surađuju i prijateljuju daruvarski vatrogasci. Tu je također i Letohrad, čiji su predstavnici uveličali proslavu 90. obljetnice DVD-a Ljudevit Selo, a isto tako i Všeradice čiji su predstavnici bili gosti proslave 90. obljetnice DVD-a Doljani. U Doljanima su boravili i predstavnici vatrogasaca iz Rumunjske.

Učešće u proslavama crkvenih blagdana, naročito u tijelovskoj procesiji, neizostavna je akcija Vatrogasne zajednice, a također tradicionalno organiziraju i sudjelovanje u hodočašću u Mariju Bistricu. Vatrogasci se svake godine o uskrsnim blagdanima uključuju i u čuvanje Isusova groba u daruvarskoj župnoj crkvi.

<p>Iz starog foto albuma daruvarskih vatrogasaca - mokre pokazne vježbe 1941. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Iz starog foto albuma daruvarskih vatrogasaca - mokre pokazne vježbe 1941. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

Vatrogasna zajednica pruža stručnu pomoć svim svojim članicama, ali isto tako i društvima izvan svoga područja djelovanja. Sudjeluju i u osiguravanju javnih priredaba u organizaciji grada i susjednih općina, poput međunarodnog festivala vina Vinodar, krštenja mošta na blagdan svetog Martina, fašničke povorke, festivala limene glazbe Flig, Dana branitelja općine Đulovac, Dana šljiva i rakija u Siraču i velikih koncerata na otvorenom, kao i dočeka Nove godine.

Podrška inicijativama društva

„Zajednica uz veliki angažman službenika javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara kontinuirano i redovno održava Vatrogasni dom DVD-a Daruvar, u čijem se prostoru i nalazi. Investicije koje želimo posebno istaknuti vezane su uz servis garažnih vrata od strane ovlaštenog servisera, te zamjena podloge i asfaltiranje dvorišnog prostora vatrogasnog centra, za što je trebalo osigurati 130.000 kuna, Stoji u izvješću o radu u 2018. godine. U ovoj investiciji pomogla je Bjelovarsko-bilogorska županija iz svoga proračuna pa je posebna zahvalnost upućena županu Damir Bajsu.

„Vatrogasna je zajednica podržavala inicijative društava i članica s područja djelovanja, poput investicijskog održavanja domova, uređenja spremišta, nabavke i održavanje opreme i vozila, nabavke osobne i zaštitne opreme, nabavke radnih i svečanih vatrogasnih odora, financijske i organizacijske potpore kod obilježavanja obljetnica DVD-a kao što je to bilo za 90. Obljetnicu DVD-a Ljudevit Selo i Doljani, te za obilježavanje 40. obljetnice DVD-a u gospodarstvu MPD Daruvar“, stoji dalje u izvješću.

<p>Vatrogasno natjecanje ZOB 1988. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Vatrogasno natjecanje ZOB 1988. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

JVP Daruvar aktivno se uključila na obilježavanju Međunarodnog dana Civilne zaštite u Gradu Bjelovaru, a tijekom godine bila je nositelj više pokaznih vježbi evakuacije i spašavanja u slučaju požara i to; iz objekata OŠ Vladimir Nazor u Frankopanskoj i OŠ Dežanovac, te u tvrtkama Iridi Daruvar i tvrtki Intercal iz Sirača. Nadalje tu je osposobljavanje pripadnika MORH-a u vojnom kompleksu Gakovo, te osposobljavanje pripadnika Hrvatske vojske za gašenje požara vatrogasnim aparatima u vojarni Hrvatski ždral u Polomu, aktivno sudjelovanje u edukaciji djece u području zaštite i spašavanja, aktivnostima gradskog stožera civilne zaštite i dr.

<p>Tečaj za podoficire VSO Daruvar/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Tečaj za podoficire VSO Daruvar/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

VZ Daruvar uspješno obavlja i osposobljavanje vatrogasnih kadrova s našeg i drugih područja. Tako je bilo i 2018. godine, kada je osposobljeno 20 vatrogasca s područja VZ Daruvar i VZO Končanica i Dežanovac te 24 vatrogasca s područja VZ grada Grubišnog Polja. Također su osposobljavali građane za tzv. „vatrogasni minimum“ kojim je obuhvaćeno ukupno 90 radnika Daruvarskih toplica, tvrtke Imako i zaposlenika Češkog dječjeg vrtića Ferda Mravenec. Pružena je i odgovarajuća organizacijska i druga potpora svim natjecateljskim ekipama s područja vatrogasne zajednice za odlazak na vatrogasna natjecanja.

Preventivne aktivnosti

To je bio presjek jedne obične godine, one posljednje pred proslavu velikog jubileja, 140. obljetnice osnutka DVD-a Daruvar i početka duge tradicije daruvarskog vatrogastva. Takve su i druge godine, a valja dodati i to da svim pobrojanim aktivnostima nije iscrpljen ukupan sadržaj rada vatrogasne zajednice. Na primjer, u sklopu preventivnih aktivnosti tiskaju se i dijele leci i drugi promidžbeni materijal, kalendari, plakati, posjećuju se škole i vrtići, daju obavijesti putem elektroničkih medija.

<p>Vatrogasni tečaj 1961. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Vatrogasni tečaj 1961. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

U Vatrogasnu zajednicu Daruvar udruženo je šest teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, jedno dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu i Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara što čini ukupno 55 operativno sposobnih članova. Deset vatrogasca iz sastava JVP-a Daruvar pripadnici su Državne interventne vatrogasne postrojbe koji redovito prolaze tjelesnu i visinsku provjeru u Vatrogasnoj školi u Zagrebu, odnosno u zračnoj bazi Lučko, „kako bi bili što spremniji za najsloženije vatrogasne intervencije, posebno za one na priobalju“.

Održavanje zelenih površina

Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe grada Daruvara također vrše servis i održavanje vatrogasne opreme, ispitivanje tlačnih cijevi, popravke i preglede kombi vozila, prijevoz pitke vode, popravke prijenosnih motornih pumpi, restauracije starih vatrogasnih štrcaljki, servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata, pružaju knjigovodstvene usluge, održavaju zelene površine našeg grada ali i mnoge druge radove za potrebe naših DVD-a, ali i DVD-a s područja susjednih općina uz grad Daruvar.

<p>Pokazna vježba spašavanja u Siraču 2002. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Pokazna vježba spašavanja u Siraču 2002. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

Za potrebe vatrogasnih društava i postrojbi Vatrogasna zajednica nabavlja osobnu i zaštitnu opremu, radnu, svečanu i natjecateljsku odjeću, financijski prati aktivnosti članica i vatrogasna natjecanja svih uzrasta, registraciju i održavanje vozila i opreme, organizaciju izvještajnih skupština, investicijsko održavanje vatrogasnih domova i spremišta, osposobljavanje vatrogasnih kadrova, liječničke preglede, promidžbene aktivnosti i drugo. Ukupan iznos financijskih sredstava namijenjen potrebama dobrovoljnih vatrogasnih Društva s područja djelovanja Vatrogasne zajednice iznosio je 2018. godini približno 400.000 kuna.

<p>Ženska B ekipa DVD-a Daruvar na natjecanju 1988. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar</p>

Ženska B ekipa DVD-a Daruvar na natjecanju 1988. godine/Foto: Monografija "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar

U godini 2018. izveden je i jedan kapitalni investicijski zahvat na opremi – izvršen je obvezni desetogodišnji servis auto ljestava Metz, koji je sufinanciran sredstvima suosnivača Javne vatrogasne postrojbe Daruvar ukupno sa 714.000 kuna. Vlastitim sredstvima postrojba je servisirala i tri vozila dobivena iz programa Vlade RH, kao i višenamjensko vatrogasno vozilo Mercedes Atego za prijevoz pitke vode i autocisternu Mercedes 1842.

<p>Naslovnica monografije daruvarskog kroničara Mate Pejića/Foto: "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar"</p>

Naslovnica monografije daruvarskog kroničara Mate Pejića/Foto: "Daruvarski vatrogasci - 140 godina DVD-a Daruvar"