Fotografija: Monografija Antona Cetina/ Foto: Grad Čazma
Monografija Antona Cetina/ Foto: Grad Čazma

Slikar Anton Cetin izradio seriju slika pod nazivom Covid-19

Sama ideja nije bila dostatna te je trebalo osmisliti što slikati i koji će elementi morati imati prednost i najbolje, najslikovitije je ostvariti i prikazati u jednom tako složenom i zahtjevnom zadatku, kazao je CetinAkademski slikar Anton Cetin, rodom iz Bojane, koji već nekoliko desetljeća živi i radi u Kanadi i čije ime nosi gradska galerija, dao je svoj obol vremenu i trenutačnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom, stvorivši seriju od 19 slika naziva Covid – 19, objedinjenih u likovnoj monografiji.

Pečat vremena

- Već na samom početku pojava Covida – 19 potpuno i nepovratno mijenjajući našu dotadašnju stvarnost u jednu sasvim novu neslućenu, nepredvidljivo dramatičnu, zastrašujuću, pogibeljnu i zabrinjavajuću, u meni je pobudila potrebu učiniti nešto ili ako hoćete obilježiti, u mojem slučaju reagirati na svoj, slikarski način – na platnu. Sama ideja nije bila dostatna te je trebalo osmisliti što slikati i koji će elementi morati imati prednost i najbolje, najslikovitije je ostvariti i prikazati u jednom tako složenom i zahtjevnom zadatku. A to baš i nije bilo tako jednostavno i lako, kao ni odluka kako i kojom tehnikom ili tehnikama sve to ostvariti. Odmah mi je bilo jasno da jedna slika neće biti dovoljna, da će trebati naslikati više njih, odnosno jedan poveći ciklus slika, kojih broj tada još zapravo i nije bio na vidiku. Ono što je za mene stvarno bilo važno je ostaviti pečat vremena u kojem sam živio, kakvog sam ga viđao, razumijevao, doživljavao i preživljavao za sve vrijeme slikajući ga. Zato sam i reagirao na svoj način, i nisam šutio. I zato sam se i odlučio na ovaj ciklus, istaknuo je Cetin.

Čazmi darovao svoja djela

Galerija Anton Cetin u Čazmi, sa stalnom postavom slika, crteža i grafika utemeljena je 2001. godine i sadržavala je u početku 19 radova, a kasnije je nadopunjena. Cetin je u više navrata darovao Gradu Čazmi svoja djela, ali i slike različitih autora iz svoje privatne zbirke.

Izradu likovne monografije Covid – 19 financirao je grad Čazma iznosom od 10 tisuća kuna.