Fotografija: Župan Marušić i članovi KUD-a Graničar iz Čazme/ Foto: Deni Marčinković
Župan Marušić i članovi KUD-a Graničar iz Čazme/ Foto: Deni Marčinković

BBŽ raspisala Javni poziv za programe u kulturi: Na raspolaganju 33 tisuće eura

Prijaviti se mogu kulturno-umjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području BBŽBjelovarsko-bilogorska županija raspisala je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu. Ukupna planirana vrijednost po ovom pozivu iznosi 33 tisuće eura.

Prijaviti se mogu kulturno-umjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

- Program/projekt se može financirati u 100 postotnom iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava, pored ostalog stoji u pozivu.

Financiranje raznih programa

Nadalje, u Javnom pozivu je navedeno i to da se financirati ili sufinancirati sljedeća područja programske djelatnosti:

- Programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,

- Programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti,

- Programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma,

- Programi muzejsko - galerijske djelatnosti,

- Programi spomeničke baštine i vjerskih objekata,

- Programi kulturnih manifestacija.

Rok za prijavu projekta je 13. ožujka 2023. godine, detaljne uvjete, kao i sve potrebne obrasce, možete pogledati OVDJE.

Dobijte informaciju odmah, zapratite nas na Facebooku!