Fotografija: U daruvarsko komunalno poduzeće Darkom stigao je danas dvokomorni kamion/Foto: Daria Marković
Galerija
U daruvarsko komunalno poduzeće Darkom stigao je danas dvokomorni kamion/Foto: Daria Marković

U Darkom stiglo novo dvokomorno vozilo za prikupljanje otpada

Radi se o vozilu koje će ostvariti značajne uštede u troškovima goriva i ljudstva zato što u jednoj turi vozilo može skupljati dvije razvrstane vrste otpadaU daruvarsko komunalno poduzeće Darkom stigao je u utorak dvokomorni kamion zapremine 15 kubika za sakupljanje i odvoz dvije vrste korisnog otpada koji je dobiven kroz projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada poduzeća Darkom d.o.o.“.  

Radi se o vozilu s dvije komore koje će ostvariti značajne uštede u troškovima goriva i ljudstva zato što u jednoj turi vozilo može skupljati dvije razvrstane vrste otpada/Foto: Daria Marković
Radi se o vozilu s dvije komore koje će ostvariti značajne uštede u troškovima goriva i ljudstva zato što u jednoj turi vozilo može skupljati dvije razvrstane vrste otpada/Foto: Daria Marković

Najpovoljnija ponuda kroz postupak javne nabave bila je ponuda tvrtke O-K-TEH d.o.o iz Zagreba s cijenom od 1.852.500,00 kuna. Naime, ukupna vrijednost projekta određena je u iznosu od 1.497.733,37 kuna, dok ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.484.546,96 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu od 1.261.864,91 kuna što je 85 posto od ukupno prihvatljivih troškova projekta, a 15 posto financira Darkom.

Primopredaji kamiona nazočili su i načelnici općina Končanica, Dežanovac i Sirač/Foto: Daria Marković
Primopredaji kamiona nazočili su i načelnici općina Končanica, Dežanovac i Sirač/Foto: Daria Marković

- Radi se o vozilu s dvije komore koje će ostvariti značajne uštede u troškovima goriva i ljudstva zato što u jednoj turi vozilo može skupljati dvije razvrstane vrste otpada. Rutom koju bi vozilo inače moralo proći dva puta, u ovom slučaju će proći jednom - rekao je Franjo Bertić, isporučitelj vozila iz tvrtke O-K-TEH.

Brže prikupljanje otpada

Cilj je povećanje udjela odvojenog prikupljenog korisnog otpada, odnosno papira, plastike, biootpada i tekstila u ukupnom komunalnom otpadu koji proizvede stanovništvo grada Daruvara i općina Dežanovca, Đulovca, Končanice i Sirača, a na taj način doprinijelo bi se konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu Cerik.

Direktorica Darkoma, Ivana Djedović/Foto: Ivana Djedović
Direktorica Darkoma, Ivana Djedović/Foto: Ivana Djedović

- Novo vozilo smanjit će broj puta kojim moramo prikupljati otpad po općinama i gradu Daruvaru. Prvenstveno ćemo se bazirati na frakcije - papir, plastika i biootpad čime zaokružujemo priču dostavljanja spremnika u općinama i gradu Daruvaru. Građani će još do kraja ljeta imati vreće u kojima skupljaju plastiku i papir, a onda će koristiti spremnike - rekla nam je Ivana Djedović, direktorica Darkoma.

Povećanje odvajanja otpada

Inače, Grad Daruvar i četiri općine na području grada, prijavile su se za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupne vrijednosti gotovo dva milijuna kuna u kojem Grad Daruvar sudjeluje sa oko 300 tisuća kuna.

Damir Lneniček, gradonačelnik Daruvara/Foto: Nikica Puhalo
Damir Lneniček, gradonačelnik Daruvara/Foto: Nikica Puhalo

- Ovo je kruna suradnje Razvojne agencije Daruvar, komunalnog poduzeća Darkom i Grada Daruvara kao suvlasnika Darkoma. Novo vozilo pomoći će nam u nastojanjima koje radimo već niz godina, a koje smo počeli podjelom vreća za papir i plastiku pa tako i s otvaranjem reciklažnog dvorišta, podjelom spremnika i novim vozilom. Svakodnevno time smanjujemo količinu smeća koje odvozimo na Cerik, a povećavamo odvojeni otpad - kaže gradonačelnik Daruvara, Damir Lneniček.

Suradnja

Kako je gradonačelnik spomenuo, Razvojna agencija Daruvar prijavila je i pripremala projekt u vrijeme najveće korona krize.

- Sada kada vidimo rezultat rada i više smo nego zadovoljni - istaknula je ravnateljica Razvojne agencije Daruvar, Danica Cetin Pajer.

Ravnateljica Razvojne agencije Daruvar, Danica Cetin Pajer/Foto: Dijana Puhalo
Ravnateljica Razvojne agencije Daruvar, Danica Cetin Pajer/Foto: Dijana Puhalo

Primopredaji vozila nazočili su i načelnici općina Končanica Zlatko Bakunić, Dežanovca Josip Stjepanović i Sirača Branimir Miler. Kroz sve tri općine otpad se odvozi dva puta mjesečno.

Zlatko Bakunić, načelnik općine Končanica/Foto: Nikica Puhalo
Zlatko Bakunić, načelnik općine Končanica/Foto: Nikica Puhalo

- I do sada je Darkom dolazio u Končanicu i odvozio komunalni otpad sukladno rasporedu kojeg se drže. Nadam se da će se takva suradnja nastaviti i s novim vozilom - kazao je načelnik općine Končanica, Zlatko Bakunić.

Smanjenje otpada za 20 posto

Krajem 2020. godine dostavljeni su spremnici i zvona od 1.100 litara i tri kubika, a početkom 2021. godine krenula je isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvu te je do danas isporučeno 3.439 spremnika za plastiku, 2.372 spremnika za bio-otpad i još će do kraja ljeta biti isporučeno 3.384 spremnika za papir.

- Zahvaljujemo se našim građanima što smo u 1,5 godinu, od 1. kolovoza 2019. godine pa do zaključno s 31. prosinca 2020. godine, u odnosu na referentnu godinu 2015. na području grada Daruvara i četiriju općina smanjili odloženi miješani komunalni otpad na našem odlagalištu Cerik za 20 posto što je jedan od glavnih ciljeva kružnog gospodarenja otpadom - kazala je Ivana Djedović.