Fotografija: Foto: Darko Tomas/CROPIX
Foto: Darko Tomas/CROPIX

Telemach prvi izmijenio uvjete: "Cijene se mogu uskladiti s inflacijom, ali ovo će nam biti maksimum"

HT je najavio da neće ići iznad 10 posto, a A1 će informaciju o tome dati idućeg tjednaTelemach je već izmijenio svoje opće uvjete poslovanja koje mu omogućavaju da jednom godišnje usklađuje cijene usluga s inflacijom, odnosno prosječnom godišnjom stopom inflacije koju u siječnju objavljuje Državni zavod za statistiku, javlja Jutarnji list

Napisali su da se cijene usklađuju najviše do tog prosječnog iznosa inflacije, "a u svakom slučaju ne više od 12 posto". HT je, podsjetimo, najavio da neće ići iznad 10 posto (opće uvjete poslovanja će radi toga formalno promijeniti 9. siječnja), a A1 o detaljima još nije ništa objavio (uvjete će promijeniti 10. veljače), a informaciju o tome dati idućeg tjedna.

Prosječna stopa inflacije

Izmjenu koja je objavljena u članku 9, o cijenama usluga i uvjetima plaćanja, citiramo u cijelosti:

"Pretplatnik je upoznat i suglasan da Telemach može jednom godišnje uskladiti pojedine cijene iskazane u Cjeniku s prosječnom godišnjom stopom inflacije koju objavljuje Državni zavod za statistiku (prosječni godišnji Indeks potrošačkih cijena - IPC), ako je prosječna godišnja stopa inflacije veća od 2%. Prosječnu godišnju stopu inflacije objavljuje Državni zavod za statistiku u siječnju tekuće godine za proteklu godinu, a dostupna je na OVOM linku.

Uvjetima korištenja pojedinih usluga i/ili Cjenikom definirat će se primjena usklađenja cijena kako je navedeno.

Nema pravo na raskid

Cijene se usklađuju najviše do IPC-a, s u svakom slučaju ne više od 12% godišnje. Ako se Telemach odluči za usklađenje cijena, ono će se provesti najkasnije 90 dana od objave Državnog zavoda za statistiku, uz prethodnu obavijest korisnicima. Pretplatnik u slučaju provedbe usklađenja cijena sukladno navedenom u ovoj točci 9.1.7. nema pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora.

U slučaju da Državni zavod za statistiku na isti način utvrdi i objavi stopu deflacije koja je veća od 2%, Telemach će cijene usluga iz stavka 2. ove točke 9.1.7., uskladiti sa stopom deflacije, do visine stope deflacije, ali u svakom slučaju ne više od 12%, piše Jutarnji list