Fotografija: Davor Orlović/Foto: Sabor.hr
Davor Orlović/Foto: Sabor.hr

Tajniku Sabora lani istekao mandat. I dalje prima plaću od 15.800 kuna i vozi službeni auto

Uhodana saborska praksa je da se ne poštuje Poslovnik, pa je mandat tajnika moguć izvan propisanog roka ako nitko ne potegne to pitanje
Jedanaest mjeseci nakon isteka mandata diplomirani pravnik Davor Orlović još radi kao tajnik Hrvatskog sabora i koristi privilegije te dužnosti, u rangu predsjednika i potpredsjednika radnog tijela Sabora: plaću od 15.821,37 kuna i službeni automobil, mobitel, poslovne kreditne kartice, troškove reprezentacije. Orlović je kao član HDZ-a na tu dužnost imenovan političkim konsenzusom 14. listopada 2016. na četiri godine, u vrijeme koalicije HDZ-a i Mosta dok je predsjednik Sabora bio Božo Petrov, piše Jutarnji list.

Kako je moguće da Sabor kao najviše predstavničko i zakonodavno tijelo na funkciji tajnika drži osobu mimo zakonskih regula? Tajnik Sabora nije tek puki činovnik, nego osoba koja bi trebala biti "majstor procedure", bdjeti nad pripremom zakona i koja sigurno zna pod kakvim je uvjetima imenovana. Tajnik Sabora po Poslovniku obavlja poslove koje mu povjeri predsjednik ili Predsjedništvo Sabora i zadužen je za rad Stručne službe koju čini osam službi, u njegovoj su domeni administrativni i sigurnosni poslovi u pripremi sjednica Sabora, priprema i objava donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenje izvršavanja zaključaka Sabora... Nemar? Neslaganje?

Bez odluke o razrješenju

Za razloge ostanka na funkciji i nakon isteka mandata tražili smo objašnjenje najprije od tajnika, ali nas je njegova tajnica uputila na Službu za medije, koja nam je poslala sljedeći odgovor: "Obavještavamo Vas da dužnosnik Davor Orlović obnaša dužnost tajnika Hrvatskoga sabora na temelju Odluke o imenovanju tajnika Hrvatskoga sabora. Imajući u vidu da tajnika Hrvatskoga sabora, na temelju članka 41. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora imenuje, odnosno razrješuje Hrvatski sabor te da Hrvatski sabor nije donio odluku o njegovu razrješenju, dužnosnik Davor Orlović nastavlja obnašati dužnost tajnika Hrvatskoga sabora u skladu s navedenom odredbom Poslovnika do donošenja odluke o razrješenju".

Spomenuti članak 41. ima i još jedan dodatak koji Služba ne spominje, a koji jasno definira da je dužnost tajnika limitirana razdobljem od četiri godine: "Tajnika i zamjenika tajnika Sabora imenuje, odnosno razrješuje dužnosti Sabor, na prijedlog predsjednika Sabora. Tajnik i zamjenik tajnika Sabora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani na tu dužnost".

Jesensko zasjedanje

U Saboru neformalno i prešutno produženje Orlovićeva mandata mimo procedure pravdaju i dosadašnjom praksom. Kažu da se "slični primjeri trajanja mandata tajnika mogu pronaći u praksi prethodnih saziva, primjerice u razdoblju od 5. saziva (2003.) do 6. saziva (2008.) ili tajnika sjednice Sabora od 7. saziva (2011.) do 8. saziva (2016.), iz čega proizlazi da tajnik Hrvatskoga sabora ne prestaje obnašati svoju dužnost bez prethodne odluke Hrvatskoga sabora o razrješenju. Prema informacijama iz Ureda predsjednika odluka o razrješenju i imenovanju tajnika Hrvatskoga sabora očekuje se na predstojećem, jesenskom zasjedanju", kažu u Saboru.

Drugim riječima, uhodana saborska praksa jest da se ne poštuje Poslovnik, pa je i mandat tajnika moguć izvan propisanog roka ako nitko ne potegne to pitanje ili zato što su ga "zaboravili" razriješiti.

Imovinska kartica Davora Orlovića svjedoči da je dobro situiran; ima stan u Remetama od 87 četvornih metara koji je stekao darovnim ugovorom, 714 kvadrata građevinskog zemljišta u Rovanjskoj koje je kupio kreditom, apartman od 48 kvadrata i 360 kvadrata građevinskog zemljišta u Posedarju stečenih nasljedstvom, piše Jutarnji list.

Kadar s iskustvom

Orlović ima dva Forda, jedan je procijenio na 173.000, drugi na 70.000 kuna. Ima i dva kredita ukupne vrijednosti 105 tisuća kuna, ali njegova štednja ih pokriva: 13.500 eura ima na svom računu te još 40.500 eura, 27.600 američkih dolara i 61.300 švicarskih franaka na računu supruge koje može zahvaliti nasljedstvu.

Na vozača ima pravo, ali ga ne koristi

Što se pak tiče prava koja uživa tajnik, premda po slovu Poslovnika više to nije, u Saboru podsjećaju da su ona u skladu sa zakonom koji uređuje prava i dužnosti zastupnika. Dužnosnik Orlović prima plaću na temelju Rješenja Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove te mu pripada pravo na korištenje službenog osobnog automobila na temelju Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije. Davor Orlović ipak ne koristi službenog vozača na kojeg ima pravo, a i koristi Škodu, koja je, napominju u Saboru, ispod klase automobila koju bi mogao dobiti na korištenje.