Fotografija: Od ove godine budući prvašići iz BBŽ više neće pozive dobivati na kućne adrese, već su roditelji dužni pratiti mrežne stranice škole/Foto: Ivo Ravlic/CROPIX (Ilustracija)
Od ove godine budući prvašići iz BBŽ više neće pozive dobivati na kućne adrese, već su roditelji dužni pratiti mrežne stranice škole/Foto: Ivo Ravlic/CROPIX (Ilustracija)

Roditelji više neće dobivati pozive za upis prvašića na kućnu adresu, već moraju pratiti stranice škola

Pogledajte detaljan raspored s popisom škola i pripadajućim ulicama, naseljima i terminima za upis djece u prvi razred. Za sve nejasnoće možete se obratiti pripadajućoj školi ili nadležnom upravnom odjelu u BBŽIz Bjelovarsko – bilogorske županije obavještavaju roditelje budućih prvašića o  izmijenjenom načinu upisa djece u prvi razred OŠ u školskoj 2022./2023. Naime, roditelji više neće dobiti obavijest o upisu na kućnu adresu, već je od 1. veljače potrebno pratiti mrežne stranice škola.

U nastavku je obavijest Upravnog odjela za poslove državne uprave BBŽ s rasporedom utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred po školama.

Mrežne stranice škola

-Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poslove državne uprave, obavještava roditelje/skrbnike/staratelje (u daljnjem tekstu: roditelje) da će se procjena psihofizičke spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. vršiti u pripadajućoj osnovnoj školi prema mjestu prebivališta/boravišta, kako je prikazano u Rasporedu (vidjeti na kraju teksta Po

  1. POZIVAJU SE RODITELJI da u skladu s zakonskom obvezom dovedu svoje dijete u školu kojoj pripada prema mjestu prebivališta / boravišta u terminu prikazanom u Rasporedu (dolje u tablici).  Radi detaljnijih informacija potrebno je od 1. veljače pratiti mrežne stranice škole.

Školski obveznici su:

          - djeca rođena od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine

- djeca kojima je za školsku godinu 2021./2022. rješenjem odgođen upis u prvi razred

            osnovne škole.

- iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2016.

  godine do 31. prosinca 2016. za koju roditelji žele ostvariti pravo na  prijevremeni upis

  u prvi razred osnovne škole.

Prijevremeni upis, roditelj može zatražiti za dijete koje nije školski obveznik, a od 1. travnja 2022. do kraja tekuće godine navršiti će šest godina života. Zahtjev na obrascu 6 za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika za prijevremeni upis može se podnijeti najkasnije do 31. ožujka 2022. godine ovom Upravnom odjelu (ovisno o mjestu stanovanja u Bjelovaru, Daruvaru, Garešnici ili Čazmi). Osim zahtjeva, preslika osobne iskaznice roditelja ili  potvrda o promjeni mjesta prebivališta/boravišta obvezno se dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Odgode ili prelazak u drugu školu

Privremeno oslobađanje  od upisa u prvi razred (djeca s težim oštećenjem zdravlja ili višestrukim teškoćama) roditelj podnosi zahtjev ovom Upravnom ovom odjelu (ovisno o mjestu stanovanja u Bjelovaru, Daruvaru, Garešnici ili Čazmi), na Obrascu 6, uz medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Odgoda upisa u prvi razred  može se odobriti samo jedanput, samo za jednu školsku godinu, ako Stručno povjerenstvo škole na temelju psihofizičke procjene i medicinske dokumentacije predloži Upravnom odjelu odgodu upisa djeteta u prvi razred.

Zahtjev za prelazak u drugu školu roditelj podnosi školi u koju želi upisati dijete, ali postupak utvrđivanja psihofizičke spremnosti obavlja u školi kojoj pripada po adresi stanovanja. Ako prelazak djeteta u drugu školu izazove povećanje broja razrednih odjela u toj školi, zahtjev neće biti prihvaćen. Osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem će zatražiti mišljenje od pripadajuće škole o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred.

Psihofizička spremnost djeteta

Plan upisa, Obrazac 6, Zahtjev za prelazak i Raspored nalaze sa na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije (PLAN UPISA DJECE u I. razred osnovne škole za 2022./2023. školsku godinu (bbz.hr) i mrežnim stranicama škole, a mogu se podići u školi ili Upravnom odjelu.

  1. Drugi dio postupka utvrđivanja psihofizičke spremnosti djeteta za upis u prvi razred obavlja se u Školskoj medicini. Sve informacije vezane uz to kao i termin za pregled roditelj može dobiti ako se prijavi putem mrežne stranice Zavoda za javno zdravstvo, Školska medicina Bjelovar_Upis u 1. razred OŠ.

Stoga je od 1. ožujka potrebno pratiti mrežne stranice Zavoda za javno zdravstvo, Školska medicina Bjelovar, putem kojih će se roditelj moći prijaviti kada bude ponuđena ta mogućnost, tj. kada djetetova pripadajuća škola bude na redu.

Za sve informacije i nejasnoće možete se obratiti pripadajućoj školi ili Upravnom odjelu za poslove državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji telefonski ili e-mailom navedenima u Rasporedu.

Detaljan raspored možete pogledati OVDJE.