Fotografija: Cilj projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić/Foto: Unsplash
Cilj projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić/Foto: Unsplash

Roditelji će djecu u vrtić u Čazmi moći upisati elektroničkim putem

Grad Čazma i Dječji vrtić Pčelica Čazma potpisali su ugovor sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva za korištenje e-usluge "Prijava i upis u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja"

Grad Čazma i Dječji vrtić Pčelica iz Čazme već od sljedeće pedagoške godine omogućuju roditeljima upise djece u vrtić elektroničkim putem.

Naime, Grad Čazma i Dječji vrtić Pčelica Čazma potpisali su ugovor sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva za korištenje e-usluge "Prijava i upis u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" čiju je prijavu pripremila Razvojna agencija Čazma.

Nacionalni projekt

Kroz nacionalni projekt "Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove" omogućava se Dječjem vrtiću Pčelica iz Čazme elektronička prijava upisa djece u vrtić, a projekt obuhvaća edukaciju djelatnika i nabavu opreme. Opći cilj projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić.