Fotografija: Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Konačnica/Foto: Sanja Klinac
Galerija
Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Konačnica/Foto: Sanja Klinac

Proslavu Dana Općine Končanica spojili s manifestacijom "Dan češke kulture"

"Ponudit ćemo našu plinsku mrežu HEP-u jer nema potrebe da budemo vlasnici kada više nemamo nikakve nadležnosti nad plinskim biznisom", kaže načelnik Bakunić
Općina Končanica održala je drugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Konačnica u novom sazivu u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Končanici.

Naime, sve su točke Dnevnog reda jednoglasno usvojene pa tako i prva točka Završni račun Komunalnog poduzeća Končanica, kao i Izvješće o financijskom planu Češkog dječjeg vrtića te Vatrogasne zajednice Općine Končanica.

- Dali smo suglasnost na novi Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara jer su mijenjane određene zakonske odredbe prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Imenovali smo i dva člana savjetodavnog tijela, odnosno Povjerenstva za zaštitu potrošača za područje Općine Končanica, a to su Marija Kubišta i Viktor Horina. Treći član se imenuje iz Udruge za zaštitu potrošača BBŽ - rekao nam je načelnik Općine Končanica, Zlatko Bakunić.

Pitanje plina

Nadalje, stavili su van snage Odluku o priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu.

<p>Zlatko Bakunić, načelnik Općine Končanica/Foto: Nikica Puhalo</p>

Zlatko Bakunić, načelnik Općine Končanica/Foto: Nikica Puhalo

- Do sada smo imali dvije tisuće kuna po priključku za plin. S obzirom da smo mi sami financirali našu plinsku mrežu iz Proračuna, bez ikakvih sufinanciranja, a sada se desilo da je plinski posao u Darkom plinu prodan iz sastava Darkom poduzeća HEP-u, odluka je da se pristojba ukine. Dali smo na procjenu našu mrežu, koja je naše vlasništvo. Ići ćemo na pregovore i ponuditi otkup HEP-u da otkupi našu mrežu jer nema potrebe da budemo vlasnici mreže i da imamo na teret održavanje i slično tome kada nemamo više nikakve ingerencije nad plinskim biznisom - kazao je Zlatko Bakunić.

Otpis dugova

Isto tako, usvojili su i Odluku o otpisu potraživanja na ime komunalnih grobnih naknada.

- Ili su ljudi umrli pa ne možete naplatiti ili su socijalni slučajevi gdje po zakonu samouprava mora snositi režijske troškove. Nama se to provodi više papirnato kroz socijalni program i tu smo donijeli odluku da se ti dugovi otpišu, odnosno provedu kroz socijalni program - istaknuo je.

Proslava Dana općine

Između ostalog, dogovorili su i datum proslave Dana općine.

- Nadam se da će situacija s COVID-19 dozvoliti da možemo obilježiti Dan općine. Bio bi to 3. rujna jer 3., 4. i 5. rujna Češka beseda Končanica ima svoj „Dan češke kulture i gastronomije“ pa ćemo tako Dan općine pojačati sa kulturnim i drugim događanjima - dodaje Bakunić.

Aktualni radovi i projekti

Na kraju je bio Aktualni sat na kojem je načelnik općine upoznao vijećnike o aktualnim radovima i projektima na području Općine Končanica.

<p>Na Aktualnom satu je načelnik općine upoznao vijećnike o aktualnim radovima i projektima na području Općine Končanica/Foto: Sanja Klinac</p>

Na Aktualnom satu je načelnik općine upoznao vijećnike o aktualnim radovima i projektima na području Općine Končanica/Foto: Sanja Klinac

- Pri kraju su radovi četvrte faze Društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu, a dobili smo i određena sredstva za petu fazu gdje raspisujemo natječaj za nastavak radova na okolišu oko Društvenog doma. Zatim, izvode se radovi na svlačionicama, sanitarnim čvorovima i tuševima NK Ribara te na nadstrešnici Češkog dječjeg vrtića u Končanici uz sufinanciranje Općine Končanica i Saveza Čeha. Čekamo odobrenje za dogradnju Vatrogasnog doma Končanica, odnosno izgradnju nadstrešnice i unutarnje uređenje. Još nemamo rješenje koliko nam je odobreno sredstava po tom projektu. Aktualan je i projekt „Zaželi“ koji traje do listopada, a nadam se da će raspisati novi natječaj na koji ćemo se kandidirati jer postoji interes za provođenje projekta. Korisnici kažu da su zadovoljni pa želimo s time nastaviti. Isto tako, aktualan je projekt i „Zlatna dob Općine Končanica“ kojoj je Matica umirovljenika nositelj projekta - kaže nam načelnik.