Fotografija: Zgrada je izgrađena u neorenesansnom stilu u 19. stoljeću za potrebe obitelji Janković kao monumentalna građanska katnica, a sada je potpuno obnovljena kao nova zgrada/Foto: Promo
Galerija
Zgrada je izgrađena u neorenesansnom stilu u 19. stoljeću za potrebe obitelji Janković kao monumentalna građanska katnica, a sada je potpuno obnovljena kao nova zgrada/Foto: Promo

Prilika života: Još su samo dva stana ostala u potpuno renoviranoj zgradi u srcu Daruvara

"Prolaznici možda vide samo obnovljenu fasadu, ali ovdje je sada zapravo riječ o novoj zgradi s novom konstrukcijom, novim zidovima, novim instalacijama...", kažu u Tom GradnjiRadovi na zgradi u samom centru Daruvara, na križanju Jelačićeve i Radićeve ulice, privode se samom kraju. Nakon što su nedavno skinute skele, Daruvarčani su mogli ugledati lijepo obnovljenu bež fasadu zgrade u čije prizemlje se uskoro vraća i poslovnica Erste banke. 

U Tom Gradnji, tvrtki koja je vodila građevinske radove, jako su zadovoljni obavljenim poslom. Kažu kako je zgrada potpuno obnovljena, prije svega konstrukcijski. 

Pogled na Trg kralja Tomislava/Foto: Promo
Pogled na Trg kralja Tomislava/Foto: Promo

- Prolaznici možda vide samo obnovljenu fasadu, ali ovdje je sada zapravo riječ o novoj zgradi jer smo je u potpunosti obnovili. Dakle, dobila je novu konstrukciju, nove zidove, nove instalacije... Sve je u njoj novo. Nova konstrukcija zgrade sada je takva da može izdržati potres do 7 stupnjeva po Richteru - kažu u Tom Gradnji. 

Zgrada je potpuno obnovljena, a nova konstrukcija može izdržati potres do 7 stupnjeva po Richteru/Foto: Promo
Zgrada je potpuno obnovljena, a nova konstrukcija može izdržati potres do 7 stupnjeva po Richteru/Foto: Promo

Budući da je u prizemlju poslovnica Erste banke koja će uskoro ponovno proraditi u novom ruhu, zgrada će zbog sigurnosnih sustava vjerojatno biti jedna od najsigurnijih u Daruvaru.

Svi stanovi imaju zasebne ostave u prizemlju, kao i zajednički prostor u unutrašnjosti zgrade koji nije vidljiv s ulice. 

Zajednički vanjski prostor unutar zgrade koji nije vidljiv s ulice/Foto: Promo
Zajednički vanjski prostor unutar zgrade koji nije vidljiv s ulice/Foto: Promo
Svaki stan u prizemlju ima svoju ostavu/Foto: Promo
Svaki stan u prizemlju ima svoju ostavu/Foto: Promo

Stanovi koji se nalaze iznad poslovnice već su prodani, a još su ostala dva koja su na prodaju po cijeni od 1600 eura po četvornom metru. 

Riječ je o prostranim stanovima u potkrovlju ukupne površine 120,84 četvorna metra, odnosno  96,91 četvorni metar. Ono što je dobro jest da je zbog kosina i terase prodajna površina tanova manja od stvarne površine. 

Stan 4  (120,84 m2): 

Tlocrt stana 4/Foto: Promo
Tlocrt stana 4/Foto: Promo

Hodnik..........7,16 m2

Soba 1........10,96 m2

Soba 2........18,72 m2

Kupaonica....7,5 m2

Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja......40,64 m2

WC................1,56 m2

Terasa.........34,30 m2

Ukupno: 120,84 m2

PRODAJNA POVRŠINA: 90,10 m2

KONTAKT ZA PRODAJU:

098/672-349

=========================

Stan 6 (96,92 m2):

Tlocrt stana 6/Foto: Promo
Tlocrt stana 6/Foto: Promo

Hodnik........6,09 m2

Soba 1.......15,45 m2

Soba 2.......18,00 m2

Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja... 42,02 m2

Kupaonica....7,02 m2

WC...............4,38 m2

Loggia..........3,95 m2

Ukupno:  96,91 m2

PRODAJNA POVRŠINA: 82,64 m

KONTAKT ZA PRODAJU:

098/672-349

=========================

Detaljan opis uređenja zgrade

Tom gradnja d.o.o. osnovana je 2007. godine, te izvodi sve vrste građevinskih radova. Dugogodišnjim radnim iskustvom u graditeljstvu stekli su reputaciju povjerljive firme koja gradi kvalitetne i dugotrajne stambene i nestambene objekte. 

Foto: Promo
Foto: Promo

Projekt stambeno-poslovne zgrade nalazi se u Daruvaru u ulici Josipa Jelačića 1, a koju čini parcela oznake k.č.br. 1358  k.o. Daruvar, ukupne površine cca 677 m2.

Zgrada se nalazi u samom centru Daruvara, u kontaktu s pješačkom zonom (administrativno i kulturno središte grada), te nedaleko kompleksa Daruvarskih toplica.

Stanovi se nalaze u zgradi na adresi Jelačićeva 1, u samom centru Daruvara//Foto: Promo
Stanovi se nalaze u zgradi na adresi Jelačićeva 1, u samom centru Daruvara//Foto: Promo

Velike staklene stijenke pružaju puno prirodnog svjetla/Foto: Promo
Velike staklene stijenke pružaju puno prirodnog svjetla/Foto: Promo

Građevina je izgrađena u neorenesansnom stilu u 19. stoljeću za potrebe obitelji Janković kao monumentalna građanska katnica.

Pristup na parcelu je sa sjeverne strane iz ulice Josipa Jelačića. Zgrada ima (potpuno ukopani) podrum, prizemlje, 1. kat i potkrovlje te prostore spremišta stanara u zajedničkom dvorišnom dijelu prizemlja zgrade.

Podrum i prizemlje imaju poslovnu namjenu, a na 1. katu i u potkrovlju je formirano 6 stambenih jedinica. 

Sveobuhvatna obnova

Izvedena je sveobuhvatna obnova i sanacija objekta u smislu izvedbe konstrukcijskih poboljšanja, energetske obnove i mjera zaštite od požara, a sve u skladu s odredbama trenutno važećih propisi iz područja graditeljstva i zaštite okoliša.

Poboljšanje nosive konstrukcije je izvedeno uklanjanjem svih podnih slojeva međukatne konstrukcije između podruma i prizemlja do opečnih svodova. Šupljina iznad svodova zapunjena je stiropor betonom te je izvedena armiranobetonska ploča za ukrutu.

Renovirana fasada/Foto: Promo
Renovirana fasada/Foto: Promo

Uklonjeni su svi podni slojevi međukatne konstrukcije između prizemlja i 1. kata do opečnih svodova i pruskog stropa. Umjesto nasipa šute izvedena je armiranobetonska tlačna ploča. 

Uklonjeni su svi podni slojevi međukatne konstrukcije između 1. kata i potkrovlja te je izvedena armiranobetonska stropna ploča (koja preuzima nosivu funkciju stropa 1. kata umjesto drvenih grednika)

Ojačani su svi nosivi zidovi od opeke obostrano (osim na uličnim pročeljima gdje se izvodi samo s unutrašnje strane zida) izvedbom predstijenke od torkret betona, odnosno, u sloj betona se ugradila armaturna mreža.

Uklonjeno je drveno dvokrako stubište koje je povezivalo prizemlje i potkrovlje stambenog dijela građevine te je izvedeno novo armiranobetonsko dvokrako stubište.

Zamijenjeni su rogovi krovišta novom drvenom građom te je izvedeno potpuno novo krovište.

Energetska obnova 

U svrhu energetske obnove objekta postavljena je toplinska izolacija s unutrašnje strane vanjskih zidova 1. kata na istočnom i sjevernom pročelju (ulična pročelja).

Na dvorišnom zapadnom pročelju toplinska izolacija postavljena je s vanjske strane objekta. 

Obzirom da se je tavan prenamijenjen u stambeni prostor, opna krovišta je toplinski izolirana.

Krovni prozori su iznimno kvalitetni/Foto: Promo
Krovni prozori su iznimno kvalitetni/Foto: Promo

Unutar objekta, toplinska izolacija je postavljena između svih grijanih i negrijanih prostora, a zamijenjena je sva vanjska i unutarnja stolarija. 

Mjere zaštite od požara 

Mjere koje su se poduzele na građevini u svrhu zaštite od požara:: 

1) očuvanje konstrukcije građevine odabirom materijala i klasificiranih sustava koji osigurava njenu nosivost tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom

2) Izvedbom konstrukcija kojima je objekt podijeljen u požarne i dimne odjeljke sprječava se širenje vatre i dima unutar građevine

3) postavljene su instalacije unutrašnje hidrantske mreže te ručni aparati za gašenje požara 

4) postavljanjem otvora za odimljavanje stubišta omogućena je odvodnja dima nastalog u požaru

5) spriječeno širenje vatre na susjedne građevine 

6) Omogućeno je da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje 

7) Izvedeni su sigurni putevi za evakuaciju (hodnici, stubišta, ograde i rukohvati, vrata na putu evakuacije, prozori za evakuaciju, osvjetljenje puteva za evakuaciju).

8) Omogućena je zaštita spašavatelja (zaporni ventili i uređaji instalacija električne energije, plina i vode postavljeni u priključnim ormarićima ugrađenim u zoni ulaznog trijema, prije ulaska u građevinu).

Korišteni materijali

TOPLINSKA IZOLACIJA 

Ulična pročelja građevine su zaštićena od strane konzervatora, pa je toplinska izolacija vanjskih zidova izvedena suhomontažnim oblogama s unutrašnje strane. Suhomontažne obloge se sastoje od 10 cm mineralne vune postavljene između pocinčanih profila potkonstrukcije i završne obloge od glatkih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm. 

Na dvorišnim pročeljima građevine je postavljena toplinska izolacije s vanjske strane zida, što omogućava izvedbu „etics“ sustav s mineralnom vunom debljine 10 cm i završnom obradom plemenitom silikatnom žbukom. 

Fasada je potpuno renovirana/Foto: Promo
Fasada je potpuno renovirana/Foto: Promo

Toplinska izolacija između negrijanog stubišta i stanova je izvedena suhomontažnim predstijenkama koje se sastoje od mineralne vune debljine 75 mm postavljene između pocinčanih profila potkonstrukcije i zidne obloge od gipskartonskih ploča. 

Kao toplinska izolacija između poslovnih prostora u prizemlju i stanova na 1. katu se o podgled međukatne konstrukcije ovješen je sloj tvrde mineralne vune debljine 10 cm. 

Toplinska izolacija između stanova na 1. katu i stanova u potkrovlju postigla se postavom 10 cm debelog sloja ekspandiranog polistirena između armiranobetonske podne ploče i plivajućeg poda. 

Krovne plohe su toplinski izolirane ugradnjom ploča tvrde mineralne vune između drvenih rogova krova (sloj debljine 16 cm), te oblaganjem podgleda kosine krova spuštenim stropom unutar kojeg se postavlja sloj mineralne vune debljine 75 mm.

ZVUČNA IZOLACIJA 

Zvučna izolacija između stanova osigurana je postojećim masivnim zidovima od pune opeke debljine 30-50 cm, te novim razdjelnim suhomontažnim protuprovalnim zidovima ukupne debljine 21 cm i veće, izvedenim s dvostrukom razmaknutom pocinčanom potkonstrukcijom ispunjenom mineralnom vunom i obostrano obloženom udvojenim dijamantnim gipskartonskim pločama debljine 1,25 cm. 

Kod međukatnih konstrukcija zvučna izolacija između poslovnih prostora u prizemlju i stanova na 1. katu je postignuta postojećom međukatnom konstrukcijom od opečnih svodova, ukrućenom s gornje strane armiranobetonskom tlačnom pločom. 

Zvučna izolacija između stanova na 1. katu i potkrovlju je postignuta izvedbom armiranobetonske stropne ploče debljine 15 cm. 

Prostran, otvoreni prostor u stanovima /Foto: Promo
Prostran, otvoreni prostor u stanovima /Foto: Promo

U svim stambenim etažama izvedeni su plivajući podovi na elastificiranom, ekspandiranom polistirenu. 

Prozori, te ulazna i balkonska vrata imaju propisanu zvučnu izolaciju. 

Zid između stana i stubišta je masivni zid od pune opeke, debljine 30 cm ili veće, ojačan obostrano predstijenkom od armiranog torkret betona debljine 6 cm, završno obrađen suhom žbukom.

PREGRADNI ZIDOVI 

Foto: Promo
Foto: Promo

Pregradni zidovi u stanovima izvedeni su kao pregrade od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 12,5 cm i veće. Pregrade su izvedene s obostrano dvostrukim (običnim ili vlagootpornim) gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm, postavljenim na potkonstrukciju od pocinčanih profila, unutar kojih se ugrađuje mineralna vuna debljine 50 mm.

STROPOVI STANOVA 

U svim stanovima su izvodeni suhomontažni glatki gipskartonski spušteni stropovi, završno oslikani disperznom bojom u bijelom tonu.

ZAVRŠNA OBRADA PODOVA I ZIDOVA 

Podovi ulaznih prostora, kupaonica, WC-a i kuhinja, dnevnog boravka, blagovaonica i spavaćih soba su opločeni  keramičkim pločicama. 

Kupaonica/Foto: Promo
Kupaonica/Foto: Promo

Zidovi u stanovima gletani su masom za izravnavanje unutarnjih površina, te završno bojani bijelom poludisperznom bojom. 

Zidovi kupaonica i WC-a opločeni su zidnim keramičkim pločicama do visine od 260 cm. 

Podovi spremišta stanara i prostorije za smještaj posuda za otpad kao završnu podnu oblogu imaju keramičke pločice.

KROV 

Krov je dvostrešni, pokriven crijepom. i u manjem dijelu površine limom.

Ravni prohodni krovovi (terase stanova) su opločeni protukliznom keramikom otpornom na utjecaj atmosferilija.

STOLARIJA I BRAVARIJA 

Fasadni otvori zatvoreni su na uličnim pročeljima 1. kata su izvedbom kvalitetne drvene stolarije izrađenom od laminiranog crnogoričnog drveta, ustakljenje IZO staklom.

Prozori na dvorišnim pročeljima su jednostruki PVC, ustakljeni IZO staklom debljine 4+12+4+12+6 mm, dva stakla s Low-E premazom, međuprostor punjen argonom. 

Zaštita od sunca – u vidu rolete

Prozori na vanjskom stubišnom zidu su jednostruki PVC, na vrhu stubišta, iznad zadnjeg podesta je ugrađen prozor za odimljavanje. 

Ulazna vrata stanova su u protuprovalnoj, protupožarnoj i protudimnoj izvedbi. 

Foto: Promo
Foto: Promo

Ulazna vrata u stubišni prostor stambenog dijela zgrade su PVC, ustakljena. 

Ulazna vrata u prostoriju za smještaj posuda za otpad i u prostor spremišta stanara su metalna, vatrootporna. 

Unutarnja vratna krila u stanovima su drvena, usklađena, s obuhvatnim dovratnicima, završno plastificirana u bijeloj boji. 

Ograde stubišta i terasa stanova izvedene su od crne bravarije.

INSTALACIJE 

Stambeno-poslovna građevina je  priključena na gradsku komunalnu infrastrukturu: plinovod, vodovod, odvodnju, elektrodistributivnu mrežu i EKI mrežu.

Elektroinstalacija stanova 

Mjerenje utroška električne energije izvedeno je za svaki stan posebno jednofaznim direktnim dvotarifnim brojilima, smještenim u mjernom ormaru PMO u zajedničkom ulaznom prostoru prizemlja zgrade. 

Svaki stan ima svoj ugradni elektrorazvodni ormar smješten u ulaznom hodniku stana, opremljen potrebnim brojem osigurača (strujni krugovi), uz primjenu zaštitnog uređaja diferencijalne struje (ZUDS/0,03A), te limitatorom za ograničenje vršne snage potrošača. 

Cjelokupna instalacija je izvedena kabelima NYM-J, NYN s posebnim zaštitnim vodičem, te jednožilnim H07V vodičima. Vodovi su polagani u termoplastične cijevi ispod žbuke, u stropu i u pregradnim zidovima. 

U svim prostorijama su izvedene utičnice sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju u zid, a u kupaonicama i kuhinjama utičnice imaju mehaničku zaštitu IP 44. 

Za rasvjetu u stanovima su predviđeni izvodi za svjetiljke. 

Za prekidanje strujnih krugova rasvjete postavljene su sklopke ugrađene u zid ili nadgradne. 

Prekidači/Foto: Promo
Prekidači/Foto: Promo

Za potrebe tehnoloških instalacija su postavljeni fiksni priključci, a odnose se na uređaje split sustava klime, plinskog bojlera, TK instalacija, itd. 

Kao osnovni sustav kabliranja EKM-a (elektroničke komunikacijske mreže) primijenjeno je generičko kabliranje stambenog prostora. 

Instalacija telefona i instalacija informatike integrirana je u sistemu strukturne mreže (generičkog kabliranja). 

Čvor komunikacijske mreže (ormar koncentracije) nalazi se u svakom stanu i povezan je s TK priključnim ormarićem i razdjelnikom BD (u kojem se predviđa instaliranje opreme elektroničke komunikacijske mreže s pripadajućom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom (EKMI) tako da svaki pojedinačni korisnik stana može premostiti zajednički dio EKMI-a i koristiti usluge različitih operatora), u zajedničkom prostoru građevine. 

/Foto: Promo
/Foto: Promo

Svaki stan je opremljen kućnim video-govornim uređajem (interfonom) kojim se uspostavlja govorna i video veza između posjetioca na kućnom ulazu (vrata ulaznog trijema) i pojedinog stana u objektu. Uređaj se sastoji iz video monitora s govornim aparatom ugrađenim u pretprostoru svakog stana, centralnog modula napajanja i pozivnog tabloa u kojem je integriran video modul s kamerom, digitalnim uređajem i standardnim pozivnim panelom. 

Instalacija sustava zaštite od munje – gromobran 

Na stambeno-poslovnu zgradu je postavljena gromobranska instalacija, a unutar zgrade je izvedeno izjednačenje potencijala spajanjem svih metalnih masa na vanjski sustav zaštite.

Grijanje i hlađenje – freonski sustav 

Za grijanje i hlađenje svakog stana ugrađen je neovisni split sustav čiji je sezonski faktor grijanja SCOP ≥ 4,0. 

Unutarnje jedinice koje rade s recirkulacijskim zrakom iz prostora su ugrađene na zid. Vanjske jedinice su smještene na vanjski zid u nivou prizemlja i 1. kata sa zapadne (dvorišne) strane objekta. Odvod kondenzata unutarnjih jedinica je spojen u padu prema najbližem razvodu fekalne odvodnje, preko sifona s kuglicom protiv povrata mirisa. 

Ugrađeni su klima uređaji/Foto: Promo
Ugrađeni su klima uređaji/Foto: Promo

Odvod kondenzata s vanjskih jedinica je spojen u padu prema najbližoj vertikali oborinske odvodnje. Za unutarnje zidne jedinice se isporučuje IC daljinski upravljač. 

Regulacija temperature se vrši automatski preko termostata na samom uređaju.

Plinsko etažno grijanje 

Za pripremu ogrjevnog medija za grijanje svakog pojedinog stana pri niskim vanjskim temperaturama te za pripremu tople potrošne vode ugrađeni su plinski kondenzacijski turbo (kombi) bojleri, neovisan o zraku za izgaranje iz prostora, koji kao gorivo koristi zemni plin. 

Svaki stan ima zasebno plinsko brojilo. 

Ekspanzija sustava grijanja je riješena u sklopu bojlera pomoću zatvorene membranske ekspanzijske posude. 

Bojler je priključen na tipsku zrak-dimovodnu cijev ø80/ø125mm proizvođača bojlera, postavljenu od bojlera do iznad krova objekta.  

Izvedeno je podno površinsko grijanje, a u kupaonicama su  montirani cijevni radijatori.

Odvod kondenzata iz plinskog bojlera je spojen na kućnu odvodnju preko sifona. 

Ventilacija 

Ventilacija stanova omogućena je preko fasadnih otvora, a centralno smještene prostorije (kupaonice, WC-i i kuhinje) ventiliraju se preko ventilacijskih kanala. 

Ventilacija kupaonica i WC-a izvedena je na centralnu sabirnu ventilacijsku cijev, a na izvode u pojedinim prostorijama postavljeni su ventilatori. Uključenje ventilatora se vrši preko vlastitog prekidača, neovisno o paljenju svjetla. Ventilacija kuhinja (nape) izvedena je za svaku kuhinju posebnom ventilacijskom cijevi. 

Prostrana kupaonica/Foto: Promo
Prostrana kupaonica/Foto: Promo

Odsisani zrak će se nadoknaditi iz okolnih prostora.

Stubište se ventilira preko fasadnih otvora, a odimljavati preko krovnog prozora na vrhu zgrade.

Vodovod i odvodnja 

Za svaku stambenu cjelinu (6 kom), poslovni prostor (1 kom) te vindabonu za zajedničku potrošnji u prostoriji s posudama za otpad (1 kom) je u ormarićima u stubištu ugrađen impulsni, sekundarni vodomjer za hladnu vodu. 

Priprema tople potrošne vode za stambene cjeline obavlja se preko plinskog  bojlera smještenog u svakom stanu. 

Bojler Bosch/Foto: Promo
Bojler Bosch/Foto: Promo

Razvodna mreža tople vode je iz plastičnih cijevi, koje su položene paralelno uz vodove hladne vode pa imaju isti tretman kao hladna voda (zaporni ventili, toplinska i mehanička izolacija i dr.).

Umivaonici i WC školjke su od sanitarne keramike I. klase.

Tuš kade su opremljene tuš-kabinama, sve miješalice su jednoručne, vodokotlići podžbukni u zidnoj oblozi, a daske za WC školjke su od visokokvalitetne plastike. 

U svim kupaonicama  je izveden priključak za perilicu rublja, a u kuhinjama priključak za perilicu suđa i sudoper.

Unutrašnja hidrantska mreža 

Protupožarna zaštita u objektu je izvedena preko unutrašnje hidrantske mreže.  Po jedan zidni hidrantski ormarić će se nalaziti na glavnom podestu svake etaže stubišta. Hidrantski ormarić je opremljen crijevom s mlaznicom u duljini koja omogućava doseg do svake prostorije u stanu.

KONTAKT ZA PRODAJU: 098/672-349

Foto: Promo
Foto: Promo
Lođa/Foto: Promo
Lođa/Foto: Promo
Pogled na sami centar Daruvara/Foto: Promo
Pogled na sami centar Daruvara/Foto: Promo
Stambene prostorije su vrlo prostrane/Foto: Promo
Stambene prostorije su vrlo prostrane/Foto: Promo
Poštanski sandučići/Foto: Promo
Poštanski sandučići/Foto: Promo
Vrata modernog dizajna i vrhunske kvalitete/Foto: Promo
Vrata modernog dizajna i vrhunske kvalitete/Foto: Promo

KONTAKT ZA PRODAJU: 098/672-349

(Sponzorirani sadržaj)