Fotografija: Osim žutih kanti, građani će potpuno besplatno na korištenje dobiti i plave kante za papir/Foto: Pakrački list
Osim žutih kanti, građani će potpuno besplatno na korištenje dobiti i plave kante za papir/Foto: Pakrački list

Pakrački Komunalac počeo s distribucijom žutih kanti za plastiku

Potrebno je distribuirati 5370 žutih kanti te 76 žutih kontejnera veličine 1100 litara iste namjene, a bit će podijeljeno i oko 500 plavih kanti za papirPočetkom studenog pakrački Komunalac je započeo s distribucijom po domaćinstvima žutih kanti veličine 120 litara namijenjenih za prikupljanje plastičnog otpada. Prve takve kante dobili su domaćinstva u dijelu zapadnih naselja Grada Lipika, piše Pakrački list.

Distribucija do veljače

Kako Komunalac kante distribuira u vremenu kada je slobodna tehnika i ljudstvo distribucija kanti će potrajati najvjerojatnije sve do veljače. Potrebno je distribuirati 5370 žutih kanti te 76 žutih kontejnera veličine 1100 litara iste namjene za višeetažne stambene zgrade i veće poslovne prostore. Pored toga u ovoj distribuciji će biti podijeljeno i oko 500 plavih kanti, također veličine 120 litara, namijenjenih prikupljanju papirnatog otpada jer kante te namjene još uvijek nisu dobila domaćinstva u Badljevini i još nekim naseljima.

Besplatne kante

Kante i kontejneri su za korisnike besplatni. No oni ostaju u vlasništvu gradova Pakraca i Lipika koji su ih nabavili u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te ih korisnici ne mogu otuđiti, oštetiti ili prenamijeniti.

Komunalac planira s pražnjenjem ovih kanti jednom mjesečno početi u ožujka. Dodatno pražnjene ovih kanti, kao i onih smeđih za papir, neće za korisnike značiti automatsko poskupljenje odvoza kućnog otpada čija cijena se definira odlukom gradskih vlasti u sklopu ukupnih mjera sakupljanja otpada, piše Pakrački list.