Fotografija: Gradsko vijeće Grada Lipika/ Foto: Comaps.hr
Galerija
Gradsko vijeće Grada Lipika/ Foto: Comaps.hr

Osječki HEP Plin kupio Pakrac Plin za tri milijuna kuna. Predstavljen i novi direktor LIRA-e

Novi vlasnik Pakrac Plina preuzeo je obvezu zadržavanja poslovanja na području gradova Lipika i Pakraca, ispunjavanje dugoročnih planova te zadržavanje zaposlenika najmanje idućih pet godina, čulo se na sjedniciAktualni sat osme sjednice Gradskog vijeća Grada Lipika otvorila je vijećnica Vedrana Vondrak (nezavisna), prenosi Compas.hr

Naime, Vlada Republike Hrvatske početkom veljače ove godine usvojila je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu pa je Vondarek zanimalo je li u Grad Lipik stigla suglasnost za potrebnim raspisivanjem natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Lipika. S obzirom na to da se radi o prijedlogu Zakona koji još nije usvojen, jer se nalazi u parlamentarnoj proceduri, nije stigla nikakva suglasnost, odgovoreno je.

Vijećnik Mladen Dolić (HDZ) je spomenuo biciklističku stazu u Filipovcu koja spaja  Lipik i Pakrac, odnosno što je novo u vezi plana Turističkog vijeća Lipika o izgradnji pješačko – biciklističkog mosta preko rijeke Pakre. Gradonačelnik Kasana je odgovorio kako je stigla inicijativa iz poduzeća Vode Lipik u sklopu koje bi bio izgrađen cjevovod od Pakraca prema Lipiku, a poslužio bi i kao nosač za budući most koji bi poslužio brojnim građanima s područja oba grada koji šeću uz obalu Pakre, posebno tijekom lijepog vremena.

Tvrtka Pakrac Plin prodana za 3 milijuna kuna

Druga točka dnevnog reda se odnosila na informaciju o provedenom postupku pronalaska strateškog partnera prodajom do 100 posto poslovnog udjela društva Komunalac d.o.o. u kapitalu društva Pakrac Plin d.o.o.

Gradsko vijeće Grada Lipika/ Foto: Comaps.hr
Gradsko vijeće Grada Lipika/ Foto: Comaps.hr

Kako je gradskim vijećnicima obrazložio Josip Bišćanin, direktor Komunalca d.o.o., nakon podrobne stručne analize i tzv. dubinskog snimanja, najboljim ponuditeljem je izabrana osječka tvrtka HEP Plin d.o.o. koja je ponudila za potpuni vlasnički udio tri milijuna kuna uz preuzimanje obveze zadržavanja poslovanja na području gradova Lipika i Pakraca, ispunjavanju dugoročnih planova te zadržavanje zaposlenika najmanje idućih pet godina. Radi se o poduzeću koje je po veličini druga energetska, odnosno plinska tvrtka na području Republike Hrvatske (op. a. nakon Plinare Zagreb), a već je ranije preuzela poslove distribucije plina na područjima Daruvara, Virovitice, Vukovara i Krapine. Kako je rečeno, za potrošače se ništa neće značajno mijenjati.

Izglasan produženi rad Dječjeg vrtića Kockica

U daljnjem tijeku sjednice usvojeni su i prijedlozi zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Lipik za 2021. godinu, zatim o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Kockica u 2021. godini te o davanju suglasnosti za produženi rad Dječjeg vrtića Kockica Lipik. Produženi rad DV Kockica Lipik određuje se od 16:30 do 20:30 sati, od ponedjeljka do petka.

Također su usvojeni i prijedlozi zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Usvojeno je i Izvješće o utrošku sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenim korištenjem, davanja na korištenja izravnom pogodbom i sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2021. godinu, dok u Prijedlogu zaključka o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava od prodaje kuće i stanova u državnom vlasništvu za 2021. godinu stoji da u prošloj godini nije bilo naplaćenih sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu, slijedom čega nije bilo ni utroška.

Prihvaćeno izvršenje proračuna

U Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Lipika za 2021. godinu s obrazloženjem, kojeg je prihvatilo 11 vijećnika uz jednog suzdržanog, stoji kako je ukupno prihoda i primitaka bilo 39.506.376,53 kuna, dok je ukupno rashoda i izdataka bilo 47.015.749,17 kuna.

Manjak prihoda poslovanja za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 7.509.372,64 kuna umanjit će se za višak prihoda prenesen iz 2020. godine u iznosu od 2.287.387,39 kuna, tako da ukupni manjak na kraju 2021. godine iznosi 5.221.985,25 kuna.

Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, kao i Prijedlog odluke o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Lipik te Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Lipika.

Izglasan je i Prijedlog ispravka odluke o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2022. godinu i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju suglasnosti za jamstvo za zaduživanje trgovačkom društvu LIRA d.o.o. Lipik.

Predstavljen novi direktor LIRA-e 

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. dobila je suglasnost i jamstvo za zaduživanje u iznosu od 3.000.000,00 kuna za kredit kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za potrebe financiranja kupnje nekretnine u Lipiku na adresi Ulica Marije Terezije br. 23 koja je građanima poznatija pod nazivom Vila Osječanka.

Darian Husko (stoji), novi direktor LIRA-e/ Foto: Comaps.hr
Darian Husko (stoji), novi direktor LIRA-e/ Foto: Comaps.hr

Ovom se prigodom Gradskom vijeću predstavio Darian Husko, novi direktor LIRA-e, koji je dosad u ovom gradskom poduzeću obnašao dužnost voditelja razvojnog odjela, piše Compas.hr. Zahvalio je Skupštini društva na ukazanom povjerenju istaknuvši kako se nada uspješnoj budućoj suradnji s gradskim vijećnicima.