Fotografija: Evo svih detalja oko korištenja smeđeg spremnika za biootpad/Foto: Komunalac Bjelovar, MojPortal
Galerija
Evo svih detalja oko korištenja smeđeg spremnika za biootpad/Foto: Komunalac Bjelovar, MojPortal

Komunalac Bjelovar: "Kante za biootpad svi će dobiti do kraja godine. Evo detalja oko korištenja"

"Budući da se najprije treba obaviti pokusni rad, tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola, jasno je da ne možemo ranije početi s odvozom biorazgradivog otpada", pojašnjavaju iz bjelovarskog KomunalcaBJELOVAR - Iz Komunalca Bjelovar obavještavaju sve svoje korisnike o najnovijim promjenama koje se tiču procesa razdvajanja biootpada i rada kompostane.

Naime, kako kažu,10. srpnja 2023. godine započeo je probni rad kompostane Bjelovar u trajanju od 120 dana, odnosno do završetka ciklusa proizvodnje komposta.

Dva specijalna vozila 

- Kako bi cjelokupni projekt bio završen, a kompostana mogla i službeno započeti s radom, potrebno je ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom bez koje ne možemo započeti s prikupljanjem i obradom biorazgradivog otpada. Također, do kraja ove kalendarske godine očekuje se i isporuka dva specijalna vozila za prikupljanje komunalnog i biorazgradivog otpada ukupne vrijednosti 417.500,00 EUR.

Ivan Jurković Piščević/ Foto: Grad Bjelovar
Ivan Jurković Piščević/ Foto: Grad Bjelovar

Nadalje, u tijeku je i nabava spremnika za biorazgradivi otpad za stambene zgrade pri čemu će svaki stan dobiti primarni spremnik zapremnine 10 litara, dok će sekundarni spremnik većeg volumena biti pored zgrade. VAŽNO je naglasiti da se biorazgradivi otpad još uvijek NE odlaže u zaprimljene spremnike. Budući da se najprije treba obaviti pokusni rad, tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola za građevinu, jasno je da ne možemo ranije početi s odvozom biorazgradivog otpada na kućnom pragu, pojašnjavaju iz bjelovarskog Komunalca.

Podjela do kraja godine

Ukupan broj spremnika za podjelu, za obiteljske kuće, je 8300 komada. Podjelu spremnika za obiteljske kuće Komunalac planira dovršiti do konca rujna ove godine.

- Podjela spremnika za obiteljske kuće i stambene zgrade, te nabava novih vozila, kao i uspješan završetak projekta gradnje kompostane su preduvjet za početak organiziranog odvoza biorazgradivog otpada u Gradu Bjelovaru. Također, izrada rasporeda odvoza biorazgradivog otpada u Gradu Bjelovaru je u tijeku, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni, poručuju iz Komunalca.

Na prijedlog rasporeda odvoza, Grad Bjelovar mora dati suglasnost, a o čemu će korisnici dobiti obavijest o točnom rasporedu odvoza biorazgradivog otpada.

- Napominjemo i da će odvoz biorazgradivog otpada biti BESPLATAN. Molimo korisnike za strpljenje i razumijevanje kako bi se početak rada kompostane ostvario sukladno planiranom, zaključuju iz Komunalca.

Dobijte informaciju odmah, zapratite nas na Facebooku!