Fotografija: Grad Čazma želi postati Grad Zelenog turizma koji će utjecati na razvoj kontinentalnog turizma i povećanje broja posjetitelja na turistički nerazvijenim područjima/Foto: Grad Čazma
Grad Čazma želi postati Grad Zelenog turizma koji će utjecati na razvoj kontinentalnog turizma i povećanje broja posjetitelja na turistički nerazvijenim područjima/Foto: Grad Čazma

Kako pridonijeti stvaranju brenda Čazme kao grada zelenog turizma

Cilj je potaknuti iznajmljivače i ugostitelje da se počnu još više baviti turizmom, odnosno da počnu ulagati u turističku ponudu na području Grada ČazmeU sklopu projekta Čazma Natura u petak u 9 sati održat će se treća edukacija na temu Ruralni i zeleni turizam u prostorijama kinodvorane Centra za kulturu u Čazmi.

- Edukacija se provodi u suradnji s Institutom za turizam. Prva edukacija bila je Upravljanje posjetiteljima na području Nature 2000, a druga Upravljanje posjetiteljima na području regionalnog parka Moslavačka gora - rekla nam je voditeljica projekta Čazma Natura, viša stručna suradnica u Razvojnoj agenciji Čazma, Dajana Petrina.

Prednosti ruralnog turizma

Edukacija Ruralni i zeleni turizam, kako kaže Dajana Petrina, usmjerena je na lokalno stanovništvo s ciljem upoznavanja domaćeg stanovništva s prednostima ruralnog i zelenog turizma na području Grada Čazme, mogućnostima koje se nude te kako i na koji način ostvariti i doprinijeti stvaranju brenda Čazme kao grada zelenog turizma. Cilj je potaknuti iznajmljivače i ugostitelje da se počnu još više baviti turizmom, odnosno da počnu ulagati u turističku ponudu na području Grada Čazme.

- Druge edukacije koje smo već proveli bile su namijenjene djelatnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, na kojima su sudjelovala četiri djelatnika i jedna djelatnica Turističke zajednice - kaže Dajana Petrina.

Dvadeset radionica za djecu

Prema njezinim riječima, na ovoj edukaciji, s obzirom na epidemiološke mjere, bit će 20 ljudi, no ukoliko bude veći interes organizirat će još edukacija na tu temu. Idući ciklus edukacija koji slijedi su edukacije za djecu.

- Provest ćemo 20 radionica za djecu predškolske i školske dobi od kraja ožujka pa do početka iduće školske godine. Teme su vezane za Naturu 2000 te biološku i geološku raznolikost na području Grada Čazme. Na svakoj od radionica sudjelovat će otprilike 20 djece - istaknula je voditeljica projekta Čazma Natura, Dajana Petrina.