Fotografija: Foto: MUP
Galerija
Foto: MUP

Jedinstveni broj Hitne službe 112 proslavio 32. rođendan: 700 učenika sudjelovalo u vježbi

Županijski centar 112 Bjelovar je tijekom 2022. zaprimio 20.710 poziva, a kod 9625 događaja bilo je potrebno angažirati medicinske, sigurnosne, vatrogasne i druge službeOve godine Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 dana 11. veljače obilježava 32 godine postojanja i čijim je ustrojavanjem postignuto da u bilo kojoj članici Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe).

U Republici Hrvatskoj sustav 112 uveden je 2005. godine sa ukupno 20 županijskih centara čime je 24 sata dnevno, neprekidno, 365 dana u godini, osiguran jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup onima koji su u potrebi za pomoći, dakle upućivanjem telefonskog poziva na broj 112, SMS-om ili putem automatskog poziva iz vozila (e-call). Sustav, koji funkcionira unutar Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, zaprima obavijesti o neposrednim ili nadolazećim opasnostima, komunikacijski koordinira hitne, spasilačke i druge službe te po potrebi provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Učenicima I. osnovne škole Bjelovar predstavljena su uloga, aktivnosti i oprema u sustavu Civilne zaštite/Foto: MUP
Učenicima I. osnovne škole Bjelovar predstavljena su uloga, aktivnosti i oprema u sustavu Civilne zaštite/Foto: MUP

Za razliku od prošlih godina kada to nije bilo moguće zbog epidemiološke situacije, Služba civilne zaštite Bjelovar je vezano za obilježavanje Dana europskog broja za hitne službe 112 dana 10. veljače 2023. g. organizirala posjet djece Županijskom centru 112 Bjelovar kojom prilikom je učenicima I. osnovne škole Bjelovar predstavljena uloga, opseg aktivnosti, oprema te održana prigodna prezentacija edukativnog sadržaja o sustavu civilne zaštite, žurnim službama i drugim važnim sudionicima sustava.

Učenicima je održana edukativna radionica u Županijskom centru 112 Bjelovar/Foto: MUP
Učenicima je održana edukativna radionica u Županijskom centru 112 Bjelovar/Foto: MUP

Također je izvršena simulacija upućivanja poziva na broj 112 od strane učenika te održano kratko druženje. Osim toga, dana 9. veljače provedena je vježba evakuacije u četiri srednje škole u Bjelovaru pri simulaciji požara korištenjem dimnih efekata te vježbovnom uporabom vatrogasnih aparata. U vježbi je sudjelovalo oko 700 učenika i nastavnog te pomoćnog osoblja škola.

Vježba gašenja požara na otvorenom/Foto: MUP
Vježba gašenja požara na otvorenom/Foto: MUP

Županijski centar 112 Bjelovar je tijekom 2022. g zaprimio 20.710 poziva, od čega 13.036 namjenskih (potrebno postupanje). Zabilježeno je 9625 događaja (oni koji zahtijevaju angažman žurnih i drugih službi) od kojih je 4846 bilo medicinskih, 2696 sigurnosnih, 1152 složena i 931 vatrogasni. 

Učenici na predavanju/Foto: MUP
Učenici na predavanju/Foto: MUP

Od 1152 složena događaja njih najviše (581) se odnosilo na razne vrste obavijesti za nadležne službe koje su se odnosile na upite građana vezane za koronavirus, simptome, testiranja, liječenje, važeće mjere te razmjenu podataka s nadležnim službama vezanim za epidemiju koronavirusa, osoba u samoizolaciji i sl.  193 događaja se odnosilo na izvanredne događaje (kvarovi, neispravnosti) na raznim vrstama postrojenja – najviše na postrojenjima za električnu energiju (113), za vodoopskrbu ili odvodnju (35), na postrojenjima za plin (14), zatim za elektroničke komunikacijske mreže (17) te na prometnoj infrastrukturi (14). Ukupno 107 događaja se odnosilo na olujno nevrijeme, vjetar, tuču, munje, dok se jedan dio događaja odnosio na zbrinjavanje domaćih životinja (47), zbrinjavanje divljači (43) itd. 

Vježba gašenja požara na otvorenom/Foto: MUP
Vježba gašenja požara na otvorenom/Foto: MUP

Od 2696 sigurnosnih događaja, najviše njih, odnosno 629 se odnosilo na nesreće u cestovnom prometu, 539 se odnosilo na razne vrste napada na život i imovinu, te 433 na ostale sigurnosne događaje, 428 događaja se odnosilo na razne vrste ugroza u prometu, 295 na remećenje javnoga reda i mira, 277 događaja je bilo vezano za nasilje u obitelji...

U blizini škole održana je i vježba/Foto: MUP
U blizini škole održana je i vježba/Foto: MUP

Najznačajniji angažman Županijskog centra 112 Bjelovar u prošloj godini zasigurno predstavlja postupanje prilikom pojave olujnog nevremena na području Čazme, Grubišnog Polja i okolnih mjesta i općina na području županije dana 15. rujna 2022. g. kada je Županijski centar 112 Bjelovar (od 15. do 17. rujna) zaprimio ukupno 425 namjenskih poziva (dakle onih koji zahtijevaju angažman žurnih i dr. službi), od čega 262 poziva koji se odnose na tehničke intervencije radi saniranja krovišta, raščišćavanja i uklanjanja raznih predmeta, stabala i prepreka s prometnica i objekata, ispumpavanja vode zbog velike količine padalina, te problema s elektrodistribucijom. Tome treba dodati i 50 poziva koji su zbog preopterećenosti centra preusmjereni prema Županijskom centru 112 Varaždin. Svi pozivi su upućeni nadležnim službama s kojima su koordinirane potrebne mjere i radnje putem sredstava komunikacije i neposredno na terenu.

Gašenje
Gašenje "požara"/Foto: MUP

Glavne značajke i prednosti broja i Sustava 112 za građane i turiste te za sve hitne službe su:

• Broj 112 građanima je dostupan 24 sata dnevno, a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka.

• Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za pozivatelje u stresnim okolnostima.

• Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite. Dakle, putem samo jednog hitnog poziva na broj 112 dežurni operater alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne službe koje su potrebne u konkretnom slučaju, a čime se štedi vrijeme jer ih nije potrebno pojedinačno nazivati. Hitnim službama je također olakšan rad jer operater „filtrira“ zlonamjerne, nenamjenske ili opetovane pozive, kada se jedan slučaj višestruko dojavljuje od različitih očevidaca, a što hitnim službama omogućava neometan rad.

• Sustav 112 temeljem utvrđenih standardnih operativnih postupaka, protokola ili sporazuma omogućava između ostalog i lociranje pozivatelja u hitnoj situaciji, hitan prijevoz zrakom ili morem ozlijeđene ili oboljele osobe kao i timova za traganje i spašavanje te organa za transplantaciju, što je u nekim situacijama od iznimnog značaja. Također može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranim jezicima (engleski, njemački, talijanski, mađarski, slovački i češki), a čime se doprinosi sigurnosti naših turista i promociji Republike Hrvatske kao sigurnog turističkog odredišta.

Doznajte informaciju odmah, zapratite nas na Facebooku!