Fotografija: Od ukupno 18 dostavljenih prijedloga građana 11 je prihvaćeno u potpunosti, pet je prijedloga odbijeno, a dva su prijedloga djelomično prihvaćena/Foto: Pakrački list
Od ukupno 18 dostavljenih prijedloga građana 11 je prihvaćeno u potpunosti, pet je prijedloga odbijeno, a dva su prijedloga djelomično prihvaćena/Foto: Pakrački list

JAVNA TRIBINA Pakračani predložili 18 manjih komunalnih projekata od kojih je 11 prihvaćeno

Ulica Kalvarija imala je najviše prijedloga za investiranjePAKRAC - Gotovo pola milijuna kuna bit će investirano u manje komunalne akcije koje su birali sami građani, od čega približno 160 tisuća za radove u ulici Kalvarija te oko 138 tisuća za uređenje ulice Aleja kestenova, rekao je Marijan Malogorski, pročelnik upravnog Odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, na jučerašnjoj drugoj javnoj tribini u sklopu pilot projekta „Zajedničko planiranje proračuna“ kojega provodi Grad Pakrac u suradnji s Udrugom gradova, piše Pakrački list.

Predstavljen u srpnju ove godine, projekt je osmišljen s ciljem direktnog uključivanja građana u sami postupak pripreme prijedloga gradskog proračuna. Za realizaciju projekta je Grad Pakrac osigurao 500 tisuća kuna koji bi bili utrošeni na potrebe iz obuhvata malih komunalnih akcija, a koje bi predložili i o njima odlučivali sugrađani određenog mjesta.

U nazočnosti desetak građana i predstavnika Udruge gradova Daria Runtića i Maria Žuličeka, Malogorski je uz gradonačelnicu Anamariju Blažević predstavio ukupno 18 dostavljenih prijedloga građana od kojih je 11 prihvaćeno u potpunosti, pet je prijedloga odbijeno, a dva su prijedloga djelomično prihvaćena iz razloga što je unutar podnesenog prijedloga bilo navedeno više od jednog projekta od kojih su neki odobreni, a drugi nisu.

Saniranje i uređivanje igrališta i groblja

Prihvaćeni su prijedlozi koji su zadovoljili kriterije za kategoriju malih komunalnih akcija što u osnovi podrazumijeva manje projekte poput raznih sanacija, postavljanja klupa, nove hortikulture, uređenje dječjih igrališta i slično. Ulica Kalvarija imala je najviše prijedloga za investiranje stoga će spomenutih 160 tisuća kuna biti uloženo u izgradnju odnosno sanaciju staze na igralištu, sanaciju košarkaškog igrališta, sadnju stabala te ugradnju uspornika ispred dječjeg igrališta. Drugo najveće ulaganje odobreno je za Ulicu Aleja kestenova za koju su zatražena nova stabla, klupe i koševi za smeće. Za Bolničku ulicu prihvaćeno je postavljanje ležećih policajaca, na mjesnim grobljima u Branešcima postavljanje kontejnera, prihvaćeno je uređenje dijela ograde na groblju u Gornjoj Šumetlici te ograđivanje mjesnog groblja u naselju Donji Grahovljani kao i uređenje košarkaškog igrališta u Badljevini. Nekoliko je prijedloga podneseno i odobreno za Donju Obrijež kao što su sanacija dječjeg igrališta kod škole, ugradnja peći za grijanje u Vatrogasnom domu te postavljanje slavine na mjesnom groblju.

Odbijeni su prijedlozi koji po opsegu posla i potrebnim financijskim sredstvima nisu spadali u kategoriju male komunalne akcije što se uglavnom odnosilo na izgradnju nogostupa ili uređenje pješačke staze na pojedinim lokacijama. Odbijeni su i prijedlozi koji zbog pitanja nadležnosti i vlasništva ne dopuštaju takve akcije. U ovakvim slučajevima, pojašnjava Malogorski, Grad Pakrac će nadležnima slati dopis ili proslijediti zahtjev.

Porast cijena građevinskih materijala

O većim radovima i akcijama govorilo se i nakon predstavljanja prijedloga prilikom rasprave kada su prisutni građani mogli postavljati svoja pitanja, koja su se uglavnom odnosila na asfaltiranje i izgradnju pješačkih staza. Porast cijena građevinskih materijala glavni je razlog koji otežava i usporava veće akcije, a kao primjer imamo izgradnju nogostupa u naselju Kusonje koje bi po trenutnim cijenama koštalo približno 1,3 milijuna kuna, dok bi prije 10 godina taj iznos bio upola manji, kaže Malogorski. Potreba za nogostupima na određenim lokacijama prepoznata je kao nužna, stoga će Grad ovakve investicije, ali i one veće infrastrukturne projekte planirati u svom programu gradnje,a sama gradnja ovisiti će o proračunskim mogućnostima, rekla je Blažević.

U završnoj je riječi Blažević iskazala veliko zadovoljstvo ovim projektom i pristiglim prijedlozima zahvalivši Udruzi gradova i angažiranim građanima uz nadanje da će sljedeće godine odaziv biti još veći, piše Pakrački list.