Fotografija: Odlagalište Crkvište na Krndiji/Foto: Pakrački list
Odlagalište Crkvište na Krndiji/Foto: Pakrački list

Grad Pakrac i Lipik platitili kaznu zbog nesortiranja otpada: "Mogli smo taj novac potrošiti pametnije"

Čak u gradskim uličnim koševima za smeće pronalaze vrećice s kućnim otpadom koji građani ostavljaju izbjegavajući platiti dodatnu kantu odvozaU prošloj godini pakrački Komunalac zbrinuo je na odlagalištu Crkvište na Krndiji 142 tone otpada manje nego godinu dana ranije, a razlog tome u Komunalcu vide u povećanom sakupljanju sortiranog otpada, najviše plastične ambalaže, piše Pakrački list.

Tako je 2022. godine odvojeno sakupljanje otpada u porastu za pet posto u odnosu na godinu prije i lani je u ukupnoj količini sakupljenog otpada postotak sortiranog narastao na 23 posto. No to još uvijek nije dovoljno i u odnosu na planirane količine iz Uredbe o gospodarenju otpadom.

Čak 1800 tona otpada

Odloženo je 740 tona miješanog otpada više, kada su u pitanju oba grada; umjesto planiranih 1060 tona, čak 1800 tona. Na području Grada Pakraca sakupljeno je 1118 umjesto planiranih 555 tona miješanog otpada. Zbog toga je Grad Pakrac, a dodatno i Lipik, platio oko 11.000 eura kazne, izvijestio je Josip Bišćanin, direktor Komunalca, vijećnike na sjednici Gradskog vijeća Pakrac.

Upravo gospodarenje otpadom u 2022. godini je bila točka dnevnog reda koja je izazvala najviše rasprave i potrošila najviše vremena, 30 minuta, ove jednoipolsatne sjednice.

Tamara Vujanić (SDP) pohvalila je činjenicu da se smanjuje količina miješanog komunalnog otpada, ali i zabrinutost što je to nedovoljno te je upitala razmišlja li se o nekim represivnim mehanizmima prema neodgovornima.

Represija nije rješenje

Mario Seleši (HDZ) pozdravio je gradsku aplikaciju „Pakrac-moj grad“ kao jedno od rješenja za poboljšanje stanja u prostoru kada je u pitanju zbrinjavanje otpada. On se založio da se uklone betonske ploče sa bivših zelenih otoka, ali i povećava, u suradnji s mjesnim odborom, edukacija stanovništva u pogledu zbrinjavanja otpada, što su prihvatili i J. Bišćanin i gradonačelnica Anamarija Blažević. Ona je istaknula da represija nije rješenje jer povlači za sobom povećanu mogućnost stvaranja divljih deponija te mogući napredak vidi samo kroz edukaciju i podizanje svijesti građana gdje prostora ima puno, što je ilustrirala podatkom da čak u gradskim uličnim koševima za smeće pronalaze vrećice s kućnim otpadom koji građani ostavljaju izbjegavajući platiti dodatnu kantu odvoza mjesečno.

Tridesetak divljih deponija

Iz istupa gradonačelnice bilo je vidljivo da ju jako ljuti ona kazna od 11.000 eura, jer kako je rekla, taj novac se mogao potrošiti i znatno pametnije. Pročelnik Marijan Malogorski iznio je podatak da je Grad lani očistio 30-tak divljih deponija. U nekim slučajevima su pronalazili konkretne dokaze, poput računa ili liječničke dokumentacije, iz koje je vidljivo tko je dovezao otpad na takav deponij, no sud to ne prizna ako osoba nije zatečena u trenutku dovoza otpada, piše Pakrački list.