Fotografija: Foto: Vlado Kos/Cropix
Foto: Vlado Kos/Cropix

Grad Daruvar pozvao poljoprivrednike: "Prijavite štetu od suše, rok je do 18. rujna"

Štetu mogu prijaviti samo poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a prijave se mogu poslati mailom, poštom ili donijeti osobno u upravu Grada u sobu br. 11
Nakon što je Marko Marušić. župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše, Grad Daruvar je raspisao poziv za prijavu štete. 

Dakle, poljoprivrednici s područja grada Daruvara, na čijoj je imovini nastala šteta od suše trebaju štetu prijaviti u pisanom obliku na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Daruvara ili na ulazu u Gradsku upravu radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Naravno, štetu mogu prijaviti samo poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Prijave se mogu predati do 18. rujna 2021. godine na email ivana.juric@daruvar.hr ili poštom na adresu Grad Daruvar Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar, s naznakom „ Prijava štete od elementarne nepogode“ ili je osobno predati u Grad Daruvar, soba br.11.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je: popunjeni obrazac PN, IBAN broj žiro ili tekućeg računa, dokaz o prijavi potpore za 2021. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.