Fotografija: Foto: Ante Cizmic/CROPIX (Ilustracija)
Foto: Ante Cizmic/CROPIX (Ilustracija)

Grad Daruvar i Općina Dežanovac pozvali građane da prijave štetu od suše

Suša je napravila veliku štetu na poljoprivrednim zemljištima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a rok za prijavu štete je osam danaNakon što je Bjelovarsko-bilogorska županija donijela Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše za područja četiri grada i 14 općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Grad Daruvar raspisao je poziv za prijavu štete, kao i Općina Dežanovac, a isto će napraviti i gradovi Čazma, Garešnica i Grubišnog Polja te općine Berek, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Sirač, Štefanje, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac. Poziv će biti objavljen na njihovim službenim stranicama.

 Poziv Grada Daruvara prenosimo u cijelosti.

"Pozivaju se građani koji imaju imovinu na području Grada Daruvara, a na istoj je nastala šteta od prirodne nepogode – suše, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Grada Daruvara ili na ulazu u Gradsku upravu radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Štetu prijaviti mogu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

a) popunjeni obrazac PN,

b) IBAN broj žiro ili tekućeg računa,

c) dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Sukladno čl. 25 Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, prijave se zaprimaju u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 31.kolovoza 2022. godine putem:

a) e-maila ivana.juric@daruvar.hr,

b) pošte na adresu: Grad Daruvar Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar, s naznakom „ Prijava štete od elementarne nepogode“

c) osobno predati u Grad Daruvar, soba br.11.", stoji u pozivu Grada Daruvara. 

Poziv za prijavu štete Općine Dežanovac također prenosimo u cijelosti. 

"Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je dana 23. kolovoza 2022. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše, KLASA: 920-03/22-01/1, URBROJ:2103-09-22-24.

Pozivaju se građani koji imaju imovinu na području Općina Dežanovac, a na istoj je nastala šteta od prirodne nepogode – suše, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Dežanovac ili na ulazu u zgradu Općine Dežanovac radnim danom od 07,30 do 14,30 sati.

Štetu prijaviti mogu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

a) POPUNJEN obrazac PN,

b) IBAN broj žiro ili tekućeg računa,

c) dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Sukladno čl. 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, prijave se zaprimaju u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine putem:

a) e-maila: opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr,

b) pošte na adresu: Općina Dežanovac,Dežanovac 288, 43 506 Dežanovac s naznakom „ Prijava štete od elementarne nepogode“

c) osobno predati u Općinu Dežanovac.

VAŽNA NAPOMENA: Zahtjevi se predaju od 07,30 do 14,30 svaki radni dan.