Fotografija: Gradsko vijeće Grada Bjelovara/ Foto: Deni Marčinković
Gradsko vijeće Grada Bjelovara/ Foto: Deni Marčinković

Grad Bjelovar traži kandidate za Etički odbor i Vijeće časti Gradskog vijeća. Evo detalja

Predsjednik i članovi Etičkog odbora te Vijeća časti imaju pravo na naknadu, stoji u natječajuGrad Bjelovar raspisao je javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i članova Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Bjelovara.

Konkretno, Etički odbor sastojat će se od predsjednika i dva člana dok će Vijeće časti činiti predsjednik i četiri člana.

- Kandidate za sve navede funkcije imenuje i razrješuje Gradsko vijeće. Nadalje, predsjednik Etičkog odbora te predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Također, te osobe ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću, dok se članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe, stoji u natječaju.

Recimo i to da mandat članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata vijećnika Gradskog vijeća.

Članovi imaju pravo na naknadu

- Uloga Etičkog odbora je praćenje provedbe Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru, pokretanje i provedba postupka za povredu Kodeksa ponašanja, a Vijeće časti odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru, navedeno je u natječaju.

Inače, predsjednik i članovi Etičkog odbora, te predsjednik i članovi Vijeća časti imaju pravo na naknadu sukladno Odluci o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela. 

- Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva na web stranici Grada Bjelovara. Komisija za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave, te će Gradskom vijeću predložiti imenovanje kandidata za predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i članova Vijeća časti, među ostalim stoji u natječaju.

Sve ostale detalje, kao i potrebnu dokumentacija za prijavu na ovaj javni poziv možete pronaći OVDJE.

Dobijte informaciju odmah, zapratite nas na Facebooku!