Fotografija: Jučer je u Zagrebu održana prezentacija eUsavršavanja za djelatnike Hitne medicine/Foto: Ranka Veseli
Galerija
Jučer je u Zagrebu održana prezentacija eUsavršavanja za djelatnike Hitne medicine/Foto: Ranka Veseli

Europa s pet milijuna kuna financira edukacije hitnjaka. Oprema već stigla u BBŽ

U idućih 12 mjeseci educirat će se 700 liječnika i medicinskih sestara/medicinskih tehničara HMS-a kroz tematska predavanja iz područja hitne medicineZAGREB/BJELOVAR - Hrvatski zavod za hitnu medicinu predstavio je jučer svoj projekt Cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeno: eUsavršavanje) namijenjen zdravstvenim radnicima izvanbolničke hitne medicinske službe. Cilj projekta vrijednosti gotovo pet milijuna kuna je poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Inače, ovaj je projekt sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a njegovo predstavljanje označilo je početak edukacija na daljinu kroz koje će se u idućih 12 mjeseci educirati 700 liječnika i medicinskih sestara/medicinskih tehničara  HMS-a kroz tematska predavanja iz područja hitne medicine.

Nabavljena oprema

U sklopu projekta koji je započeo u ožujku 2021. godine nabavljena je videokonferencijska i informatička oprema kojom je 21 županijski zavod za hitnu medicinu opremljen i  telekomunikacijski povezan s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, čime su stvoreni preduvjeti za provođenje edukacija na daljinu.

Jučer je u Zagrebu održana prezentacija eUsavršavanja za djelatnike Hitne medicine/Foto: Ranka Veseli
Jučer je u Zagrebu održana prezentacija eUsavršavanja za djelatnike Hitne medicine/Foto: Ranka Veseli

Dodatno je izgrađena i web platforma eUsavršavanja koja će od sada, pa na dalje služiti kao centralno mjesto organizacije i provođenja edukacija na daljinu, kao i arhiviranja svih edukativnih materijala, što će osigurati održivost projekta te omogućiti kontinuitet edukacija i nakon njegovog završetka.

Nove smjernice rada

- Svima nama u zdravstvu cilj je omogućiti pristupačnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu za sve naše građane, a preduvjet za to su educirani zdravstveni djelatnici čije cjeloživotno usavršavanje prati razvoj novih smjernica rada i medicinskih saznanja. Hitna medicinska služba ima jednu specifičnost, a to je velika fluktuacija zdravstvenih radnika. Njihovo kontinuirano usavršavanje je nužno, što je županijskim zavodima za hitnu medicinu kao poslodavcima financijski i organizacijski izazovno ispratiti. E-Usavršavanjem smo omogućili prijenos predavanja s centralne lokacije na više lokacija slušača, pa će se istodobno moći educirati veliki broj zdravstvenih djelatnika u više županija. To će skratiti vrijeme koje inače potroše na višednevne klasične edukacije, utjecati na smanjenje troškova puta, a istodobno omogućiti brzu i dostupnu razmjenu znanja i novih informacija, što dodatno dobiva na važnosti u izazovnim vremenima poput ovih pandemijskih ili nekih budućih zdravstvenih, izjavila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med.

Projektom eUsavršavanje izgrađena je baza za daljnji razvoja e-Učenja u hitnoj medicinskoj službi te se otvaraju mogućnosti telekonzultacija sa stručnjacima drugih grana medicine.

- Sretni smo i ponosni što imamo takvu opremu, a koja će nam poslužiti za edukacije i rad. Cilj nam je unapređenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava, a sve za boljitak u pružanju prve pomoći našim sugrađanima u hitnim stanjima, kazala je koordinatorica projekta Ranka Veseli.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Gazić: Svaka edukacija za zdravstvene djelatnike je dobrodošla i pohvalna

Predsjednik podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Bjelovarsko -bilogorska županije, Dario Gazić kazao nam je kako smatra da je svaka edukacija za zdravstvene djelatnike itekako dobrodošla i pohvalna, naročito u ova pandemijska vremena kada je nemoguće organizirati kontaktna predavanja i edukacije. Potvrdio je kako je u Zavod za hitnu medicinu BBŽ skupocjena oprema već stigla te kako će se svi odazvati predavanjima.

Dario Gazić predsjednik je podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Bjelovarsko -bilogorska županije/Foto: Grad Bjelovar
Dario Gazić predsjednik je podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Bjelovarsko -bilogorska županije/Foto: Grad Bjelovar

- Drago mi je što će edukacije biti bodovane od Hrvatske komore medicinskih sestara, također i od liječničke komore, zaključio je Gazić.