Fotografija: Direktorica Darkoma Ivana Djedović/Foto: Privatni album
Galerija
Direktorica Darkoma Ivana Djedović/Foto: Privatni album

Direktorica Darkoma otkrila nam je sve o trenutnim i budućim radovima u Daruvaru

Tijekom travnja planiramo sanirati udarne rupe na cestama pa tako i na dijelu Kolodvorske ulice kod Autobusnog kolodvora, poručuje Ivana DjedovićS direktoricom daruvarskog komunalnog poduzeća Darkom Ivanom Djedović razgovarali smo o aktualnim temama. Ivana Djedović osvrnula se na trenutne radove na sanaciji dvaju nogostupa na području Daruvara, točnije nogostupa na dijelu Svačićeve ulice između Preradovićeve i Jelačićeve ulice na desnoj strani te nogostupa kod vrtića Vladimir Nazor. Otkrila nam je i što Darkom još planira od radova te što će biti s ulicom Petra Zrinskog i Kolodvorskom ulicom s obzirom na velike nepravilnosti i rupe na cestama. Navela je i neka od rješenja za šetnicu uz Toplicu te šahtove na cestama koji smetaju pri vožnji.

Koje radove Darkom trenutno izvodi na području Grada Daruvara i okolice? Koliko su vrijedni te kada se planira njihov završetak?

- Darkom d.o.o. na području Grada Daruvara izvodi radove na izgradnji nogostupa na dijelu Svačićeve ulice između Preradovićeve i Jelačićeve ulice na desnoj strani čiji je ugovor potpisan s Gradom Daruvarom. Ugovorena je izgradnja nogostupa od betonskih kocki u dužini od 250 metara, prosječne širine dva metra i površine 500 kvadrata. Radove smo započeli u ponedjeljak 8. ožujka, a planirani završetak radova je krajem travnja te obuhvaćaju iskop i odvoz postojećeg materijala, postavljanje betonskih rubnjaka, nasipavanje i valjanje tamponskog materijala, postavljanje betonskih kocki, zasipanje kvarcnim pijeskom i na kraju valjanje postavljenih betonskih kocki. Vrijednost ugovorenih radova je oko 293 tisuće kuna. Prema informacijama iz Grada Daruvara planira se fazna izgradnja nogostupa u cijeloj dužini Svačićeve ulice. To je naša sugestija, ali i sugestija građana koji žive u toj ulici, a radovi bi tekli fazno tijekom nekoliko godina.

Gornji dio Svačićeve ulice/Foto: Darkom
Gornji dio Svačićeve ulice/Foto: Darkom

Vrijedni radnici Darkoma u Svačićevoj ulici u Daruvaru/Foto: Mojportal.hr
Vrijedni radnici Darkoma u Svačićevoj ulici u Daruvaru/Foto: Mojportal.hr

Osim toga, radovi na nogostupu kod vrtića Vladimir Nazor, započeti 10. ožujka, danas su završeni što smo također riješili kroz ugovor o modernizaciji i pojačanom održavanju nogostupa na vrtiću Vladimir Nazor s Gradom Daruvarom. Ugovorena je izgradnja nogostupa od asfalta u dužini od 70 metara, prosječne širine dva metra i površine 140 kvadrata. Radovi ukupne vrijednosti 54 tisuće kuna obuhvaćali su iskop i odvoz postojećeg materijala, postavljanje betonskih rubnjaka, nasipavanje i valjanje tamponskog materijala te na kraju asfaltiranje.

Asfaltiranje staze kod Dječjeg vrtića Vladimir Nazor u Daruvaru/Foto: Darkom
Asfaltiranje staze kod Dječjeg vrtića Vladimir Nazor u Daruvaru/Foto: Darkom

Potpuno obnovljena staza kod Dječjeg vrtića/Foto: Darkom
Potpuno obnovljena staza kod Dječjeg vrtića/Foto: Darkom

Što u narednom razdoblju imate u planu po pitanju uređenja grada? Koji su to radovi, kada se planiraju izvoditi, kolika im je vrijednost te kada će biti gotovi?

- Potpisan je ugovor o modernizaciji i pojačanom održavanju u Kuhačevoj ulici na srednjem dijelu s Gradom Daruvarom i to u dužini od 550 metara, prosječne širine pet metara i površine 2.750 kvadrata. Radove planiramo započeti sredinom travnja i završiti ih krajem travnja, a obuhvaćaju čišćenje trave i korova sa postojeće makadam ceste, nasipavanje i valjanje tamponskog materijala, asfaltiranje i na kraju uređenje bankine uz asfaltiranu cestu u vrijednosti od 613 tisuća kuna. Završetkom radova na asfaltiranju ove dionice Kuhačeve ulice, ista će biti u cijeloj svojoj dužini pokrivena s asfaltnim zastorom.

Početak radova u Kuhačevoj ulici u Daruvaru/Foto: Darkom
Početak radova u Kuhačevoj ulici u Daruvaru/Foto: Darkom

Dio Kuhačeve ulice napokon će dobiti asfalt/Foto: Darkom
Dio Kuhačeve ulice napokon će dobiti asfalt/Foto: Darkom

Čitatelji nam javljaju kako je ulica Petra Zrinskog od Lidla prema Tehničkoj školi puna rupa. Planirate li je popravljati? Ako da, kada, ako ne, zašto ne?

- Slažem se s građanima da je ulica Petra Zrinskog od Lidla prema Tehničkoj školi puna rupa budući da vozilom često tamo prolazim. Obveza održavanja navedene ceste je u nadležnosti vlasnika ili upravitelja. Dio ulice Petra Zrinskog od Lidla prema Tehničkoj školi nije u vlasništvu Grada Daruvara već je ista Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN17/20) kategorizirana kao županijska cesta (ŽC 3287) te je ista pod upravljanjem Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije. Vjerujem da su nadležni upoznati te da će planirati sanaciju iste, a nama građanima bilo bi iznimno drago da se u što skorijem vremenu sanira navedena cesta.

Radovi u Svačićevoj ulici/Foto: Mojportal.hr
Radovi u Svačićevoj ulici/Foto: Mojportal.hr

Isto pitanje odnosi se i na Kolodvorsku ulicu kod Autobusnog kolodvora.

- Darkom d.o.o. već je u dva navrata tijekom ožujka sanirao udarne rupe na cestama u vlasništvu Grada po gradu Daruvaru. Tijekom mjeseca travnja 2021. godine prema planu Grada, barem još u dva navrata, planiramo sanirati udarne rupe na cestama pa tako i na dijelu Kolodvorske ulice kod Autobusnog kolodvora.

Asfaltiranje staze kod Dječjeg vrtića Vladimir Nazor u Daruvaru/Foto: Darkom
Asfaltiranje staze kod Dječjeg vrtića Vladimir Nazor u Daruvaru/Foto: Darkom

Ljudi se žale na šahtove na cesti koji im otežavaju normalnu vožnju. Imate li u planu rješavati taj problem?

- Problem sa ulegnućima vodovodnih i kanalizacijskih poklopaca („šahtova“) na cestama je problematika kojom se bave gotovo sve jedinice lokalne samouprave budući da materijal ima određeni vijek trajanja, tlo sliježe te je veća učestalost teretnog prometa. Sve navedeno dovodi do problematike s poklopcima koji su smješteni u kolniku. Problemi poklopaca u suradnji s društvom Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za sada se rješavaju parcijalno, no idealno bi bilo otprilike svakih 30 godina zamijeniti komunalnu i cestovnu infrastrukturu uz napomenu da u međuvremenu nije došlo do pucanja podzemne komunalne infrastrukture.

Radovi u Svačićevoj napreduju prema predviđenom planu/ Foto: Dijana Puhalo
Radovi u Svačićevoj napreduju prema predviđenom planu/ Foto: Dijana Puhalo

Je li šetnica uz Toplicu u vašoj ingerenciji? Planirate li je ograditi? Naime, ljudi nam se žale da ih je strah tamo šetati s djecom zbog opasnosti da padnu u rijeku. Isto je i sa samim mostom na ulazu u park (kod Švicarske vile). Jedan dio pokraj same ograde je potpuno nezaštićen i nekoliko djece je skoro tamo palo u rijeku. 

- Šetnica uz Toplicu nije u nadležnosti komunalnog društva Darkom d.o.o., već Hrvatskih voda. Vjerujem da je Grad Daruvar već kontaktirao nadležne da realizaciju istoga uvrste u svoj proračun, a slijedom Vašeg upita i mi smo im ukazali na predmetnu problematiku.

Asfaltirana staza kod Dječjeg vrtića Vladimir Nazor/Foto: Darkom
Asfaltirana staza kod Dječjeg vrtića Vladimir Nazor/Foto: Darkom

Svačićeva ulica/Foto: Mojportal.hr
Svačićeva ulica/Foto: Mojportal.hr