Fotografija: Od danas je za daruvarska kućanstva jeftiniji plin/
Foto: Željko Hajdinjak/CROPIX (ilustracija)
Od danas je za daruvarska kućanstva jeftiniji plin/ Foto: Željko Hajdinjak/CROPIX (ilustracija)

Darkom snizio cijenu plina za svoje korisnike na području Daruvara

Cijena je za 2,2 posto niža od postojeće cijene koju je Darkom distribucija plina imala, a nekih 2,5 do 3 posto niža od cijene javne usluge, rekao nam je Igor Slivar, direktor Darkom distribucije plinaDarkom distribucija plina Daruvar, od danas pa sve do kraja ove godine, nudi niže cijena plina za daruvarsko područje.

Kako je Zagorski metalac opskrbljivač na daruvarskom području, a Darkom distribucija plina je opskrbljivač i distributer, tako su iz Darkom distribucije plina kontaktirali dobavljača i snizili kupcima cijenu plina.

- S obzirom da su naši kupci prešli na tržišne uvjete mi smo ponudili nižu cijenu kako bismo zadržali kupce, nastavili poslovanje i ponudili im najpovoljniju cijenu na tržištu - istaknuo je direktor Darkom distribucije plina, Igor Slivar.

Poziv svima

Naime, cijena je za 2,2 posto niža od postojeće cijene koju je Darkom distribucija plina imala, a nekih 2,5 do 3 posto niža od cijene javne usluge. Između ostaloga, potpisani su Ugovori o opskrbi plinom, a u listopadu su djelatnost opskrbe, odnosno kupce prebacili s Darkom društvo za komunalnu djelatnost na Darkom distribuciju plina.

- Oko pet tisuća kućanstava potpisalo je ugovor koji je objedinio i promjenu gospodarskog subjekta - rekao je Igor Slivar i dodao da je ostalo 400 korisnika koji taj ugovor nisu potpisali te ih poziva da se obrate Darkom distribuciji plina.