Fotografija: Službenici Službe civilne zaštite Bjelovar čestitaju svim građanima Bjelovarsko-bilogorske županije, djelatnicima i pripadnicima žurnih službi, volonterima i drugim sudionicima Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske/Foto: ŽC 112 Bjelovar
Galerija
Službenici Službe civilne zaštite Bjelovar čestitaju svim građanima Bjelovarsko-bilogorske županije, djelatnicima i pripadnicima žurnih službi, volonterima i drugim sudionicima Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske/Foto: ŽC 112 Bjelovar

Danas je Dan civilne zaštite RH: „Lani je u edukacijama diljem BBŽ-a sudjelovalo čak 1041 dijete"

U pripremi je simulacijsko–komunikacijska vježba masovne nesreće „Veliki Zdenci 2024.“. Scenarij vježbe predviđa prometnu nesreću s velikim brojem ozlijeđenih osoba te njihovo zbrinjavanjeDanas, 01. ožujka, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, tradicionalno se obilježava Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, na isti datum kada se obilježava i Međunarodni dan civilne zaštite.

- Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo, nažalost, brojnih izazova koji predstavljaju posrednu i neposrednu ugrozu za pripadnike našeg društva i tom se smislu pokazuje važnost ustrojenog sustava civilne zaštite i svih njezinih sudionika i kapaciteta na strateškoj, preventivnoj i razini operativnog djelovanja. Sustav podrazumijeva niz aktivnosti na razinama procjena rizika, planova djelovanja u upravljanja kapacitetima operativnim snagama (vatrogasne postrojbe i dobrovoljna društva, Hrvatska gorska služba spašavanja i društva Crvenog križa) te jedinica lokalne samouprave sa ustrojenim stožerima civilne zaštite i svojim raspoloživim resursima (pravne osobe od interesa za sustav CZ, povjerenika, postrojbi…) koji se aktiviraju u situacijama koji mogu uzrokovati izravnu ili neizravnu opasnost za živote, zdravlje i imovinu, odnosno u slučaju pojave nesreća većih ili manjih razmjera ili katastrofa.

Rad na terenu

Kao primjere aktiviranja sustava možemo navesti pandemiju COVID-19, izbjegličku krizu uzrokovanu ratnim zbivanjima u Ukrajini, potresa, prirodnih nepogoda, koji su zahtijevali organizacijske i logističke angažmane županije, gradova i općina u koheziji sa žurnim službama i njihovim kadrovskim, stručnim i tehničkim resursima, koji se u tzv. mirnodopskom razdoblju pripremaju zajedničko operativno djelovanje u kompleksnim izvanrednim situacijama i katastrofama, podsjećaju iz Županijskog centra 112 Bjelovar.

Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar

Služba civilne zaštite Bjelovar, kao organizacijska cjelina Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, uključena je u rad svih stožera civilne zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije i izravno u suradnji sa svim sudionicima sustava civilne zaštite angažirani na terenskim izvidima, prikupljanju, razmjeni i raščlambi svih operativno interesantnih podataka pri primjerice suzbijanju posljedica vremenskih neprilika i prirodnih nepogoda koje su nas zadesile.

Projekt „Ostanimo sigurni“

- Tako je u protekloj godini iz domene nepovoljnih vremenskih pojava na području naše županije aktiviran sustav CZ prilikom obilnih oborina u siječnju i olujnog nevremena uzrokovanog jakim vjetrom u veljači što je zahtijevalo brojne terenske izvide i koordinaciju operativnih snaga i pravnih subjekata od interesa za sustav CZ (komunalne službe, HEP, nadležni VGI Hrvatskih voda, JLS…). Možemo također navesti i  izlijevanje manjih vodotokova, zaobalnih voda i putnih jaraka/kanalizacijske odvodnje uzrokovanih  obilnim padalinama - u svibnju i lipnju te pojave olujnog vjetra u srpnju u Garešnici, Ivanskoj i V. Grđevcu te tuče u Bjelovaru, Severinu, Šandrovcu, V. Pisanici što je od strane župana i formalno proglašeno prirodnim nepogodama.

Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar

Isto tako provedeno je i 28 edukacija u odgojno-obrazovnim ustanovama u županiji (osnovnih škola i dječjeg vrtića) kojima je obuhvaćeno ukupno 1041 dijete, edukacija građana o sustavu CZ u projektu „Ostanimo sigurni“ te osposobljavanje povjerenika civilne zaštite JLS. Za napomenuti je i uključenost u organizaciju i provedbu 17 održanih vježbi evakuacija i spašavanja u školama i tvrtkama posebnog sigurnosnog značaja te simulacijsko-komunikacijskog karaktera, ističu iz ŽC 112 Bjelovar.

Dobro je znati da Služba civilne zaštite Bjelovar svakodnevno stoji na raspolaganju stanovnicima Bjelovarsko-bilogorske županije sa svim svojim raspoloživim kapacitetima, a koji podrazumijevaju Županijski centar 112 koji kao njezina ustrojstvena cjelina djeluje 24 sata dnevno u vidu operativno-komunikacijskog centra za sve vrste hitnih situacija te aktivira i koordinira hitne službe, zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima te po potrebi provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Priprema masovne nesreće „Veliki Zdenci 2024.“

- Naši su službenici po potrebi aktivni na terenskim izvidima, rade na prikupljanju, razmjeni i raščlambi svih operativno važnih informacija i podataka, komunikaciji i sastancima, te planiranju i koordiniranju aktivnosti sa Ravnateljstvom civilne zaštite, žurnim službama, predstavnicima Crvenog križa, distributerima energenata, komunalnim poduzećima i pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite, načelnicima i članovima stožera te čelnicima općina, gradova i županije čime se ostvaruje sinergija svih sudionika i resursa uključenih u sustav civilne zaštite.

Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar

Ove je godine Služba civilne zaštite obilježila  Dan civilne zaštite u Bjelovarsko-bilogorskoj održanom svečanom sjednicom Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije na kojoj su, osim članova stožera bilo nazočni i predstavnici gradova i općina. Teme sastanka su bile Program aktivnosti i mjera zaštite od požara i nadolazeća turistička sezona u svezi čega je na inicijativu Službe civilne zaštite Bjelovar u pripremi simulacijsko–komunikacijska vježba masovne nesreće „Veliki Zdenci 2024.“. Scenarij vježbe predviđa prometnu nesreću sa velikim brojem ozlijeđenih osoba različitih stupnjeva ozljeda te poduzimanje svih potrebnih mjera za njihovo zbrinjavanje prema MRMI protokolu te predviđenim operativnim postupcima drugih službi.. U istoj će sudjelovati Objedinjeni bolnički hitni prijem Opće bolnice "Anđelko Višić" u Bjelovaru, Zavod za hitnu medicinu, Vatrogasna zajednica, Crveni križ Bjelovarsko-bilogorske županije, Stožer civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije i grada Grubišno Polje te Služba civilne zaštite Bjelovar i Županijski centar 112 kao komunikacijski posrednik i koordinator aktivnosti, ističu.

Vježba u Rovišću

Također je u Osnovnoj školi Rovišće održana vježba evakuacije djece i nastavnog te tehničkog osoblja škole te spašavanja ozljeđenika prema scenariju nastalog požara, a uz sudjelovanje načelnika općine, Stožera civilne zaštite općine Rovišće i povjerenika CZ, Službe civilne zaštite Bjelovar i Županijskog centra 112, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Vatrogasne zajednice Rovišće te zapovjednika Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije kao i Policijske postaje Bjelovar.

Foto: ŽC 112 Bjelovar
Foto: ŽC 112 Bjelovar

- S nadom u što manje događaja u budućnosti koji zahtijevaju aktiviranje sustava civilne zaštite, službenici Službe civilne zaštite Bjelovar čestitaju svim građanima Bjelovarsko-bilogorske županije, djelatnicima i pripadnicima žurnih službi, volonterima i drugim sudionicima Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske, poručuju iz Županijskog centra 112 Bjelovar.

Dobijte informaciju odmah, zapratite nas na Facebooku i TikToku!