Fotografija: Vladimir Bilek s predstavnicama Hrvatskih voda/F
Vladimir Bilek s predstavnicama Hrvatskih voda/F

Bilek: Priča s aglomeracijom Daruvar i Končanica kreće, ali to nije jedini projekt koji će se raditi

Ići će se i u projekt smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu čime će se uštedjeti na gubicima vode, a samim tim poboljšati opskrbu pitkom vodom na području grada Daruvara, rekao je BilekKrajem radnog tjedna održan je sastanak u Hrvatskim vodama na temu projekata aglomeracije Daruvar i aglomeracije Končanica. 

Na sastanku s generalnim direktorom Zoranom Đurokovićem, njegovim zamjenikom Davorom Vukmirićem i višom koordinatoricom Fani Bojanić, bili su i član Upravnog vijeća Hrvatskih voda Mario Kos te saborski zastupnik iz Daruvara Vladimir Bilek. Ova sastanak je, zapravo, jedan u nizu s kojim se veliki projekt aglomeracije približava svojoj realizaciji.

- Nakon nekoliko održanih sastanaka, ovo je bio zaključni sastanak s kojim se priča pokreće s mrtve točke. Što se tiče  aglomeracije Daruvar, kreće se u novelaciju studije nakon određivanja nove lokacije i prostornog plana vezanog za tu lokaciju. Odradit će se i provjera kapaciteta budući da mi imamo mješoviti sustav odvodnje te da uskoro kreće natječaj za taj dio oko novelacije, ali i nakon donošenja prostornog plana ide natječaj za idejni projekt lokacije za novi pročistač otpadnih voda. 

No, ne radi se samo priprema realizacije projekta aglomeracije, kaže Vladimir Bilek, nego će se ići i u projekt smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu čime će se uštedjeti na gubicima vode, a samim tim poboljšati opskrbu pitkom vodom na području grada Daruvara.